Tác giả: TS. Trần Công Hùng
Kiến trúc máy tính tiên tiến
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2011 Còn trong kho : 20 cuốn
Nhiều thế hệ trôi qua con người đã thực hiện các phép toán với các con số chủ yếu bằng tay hay bằng các công cụ tính thô sơ (bảng tính, thước tính…) Năm 1943 John Mauchley và các học trò của ông đã chế tạo ra chiếc máy tính điện tử đầu tiên ở Mĩ – chiếc máy tính được đặt tên là ENIAC (Electronic Numerial Itergrator Calculator). Nhưng đến năm 1946 nó mới hoàn thành. Cho đến ngày nay máy tính đã có những sự phát triển vượt bậc, ứng dụng trong hầu hết các hoạt động của xã hội với rất nhiều chủng loại thế hệ tùy theo công việc. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay đã trải qua rất nhiều thế hệ máy, để có thể đạt đến thế hệ máy tính tiên tiến như bây giờ. Nhằm giúp bạn đọc có thêm kiến thức sâu hơn về tổ chức, hoạt động của máy tính gọi là tiên tiến vào thời điểm hiện nay Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông giới thiệu cuốn sách” Kiến trúc máy tính tiên tiến” do TS Trần Công Hùng biên soạn. Nội dung cuốn sách trình bày các giới thiệu chung, khối xử lý song song ở mức lệnh máy, hạn chế khi thực hiện lệnh song song, kiến trúc đa xử lý, vi xử lý thưc tế, kiến trúc bộ nhớ tiên tiến của máy tính. Hy vong cuốn sách sẽ thực sự hữu ích đối với sinh viên, giảng viên nhóm ngành kỹ thuật điện tử - máy tính. Ngoài ra, cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo để phục vụ cho các kỹ sư và nghiên cứu sinh trong công tác chuyên môn.
Giá: 70,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Kiến trúc máy tính tiên tiến
Tác giả:  TS. Trần Công Hùng Loại sách: Khoa học công nghệ
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS. Trần Công Hùng
Còn trong kho : 20 cuốn
70,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nhiều thế hệ trôi qua con người đã thực hiện các phép toán với các con số chủ yếu bằng tay hay bằng các công cụ tính thô sơ (bảng tính, thước tính…) Năm 1943 John Mauchley và các học trò của ông đã chế tạo ra chiếc máy tính điện tử đầu tiên ở Mĩ – chiếc máy tính được đặt tên là ENIAC (Electronic Numerial Itergrator Calculator). Nhưng đến năm 1946 nó mới hoàn thành. Cho đến ngày nay máy tính đã có những sự phát triển vượt bậc, ứng dụng trong hầu hết các hoạt động của xã hội với rất nhiều chủng loại thế hệ tùy theo công việc. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay đã trải qua rất nhiều thế hệ máy, để có thể đạt đến thế hệ máy tính tiên tiến như bây giờ. Nhằm giúp bạn đọc có thêm kiến thức sâu hơn về tổ chức, hoạt động của máy tính gọi là tiên tiến vào thời điểm hiện nay Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông giới thiệu cuốn sách” Kiến trúc máy tính tiên tiến” do TS Trần Công Hùng biên soạn. Nội dung cuốn sách trình bày các giới thiệu chung, khối xử lý song song ở mức lệnh máy, hạn chế khi thực hiện lệnh song song, kiến trúc đa xử lý, vi xử lý thưc tế, kiến trúc bộ nhớ tiên tiến của máy tính. Hy vong cuốn sách sẽ thực sự hữu ích đối với sinh viên, giảng viên nhóm ngành kỹ thuật điện tử - máy tính. Ngoài ra, cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo để phục vụ cho các kỹ sư và nghiên cứu sinh trong công tác chuyên môn.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top