Tác giả: Hà Nguyễn
Giới thiệu về biển, đảo Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2013 Còn trong kho : 186 cuốn
Nằm bên bờ Thái Bình Dương lộng gió, tựa vững chắc vào bán đảo Đông Dương (Indochina), hướng thẳng ra Biển Đông, trong suốt chiều dài lịch sử, biển đảo luôn là một phần “máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam”. Từ nghìn xưa, biển, đảo đã gắn liền với đời sống và tâm thức của hầu hết các cộng đồng cư dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Trong tiến trình phát triển của dân tộc, biển, đảo luôn gắn liền với những mốc son lịch sử vẻ vang. Nhằm giới thiệu một số vấn đề chính liên quan đến biển, đảo Việt Nam, để đem đến bạn đọc những tri thức cơ bản nhất về biển, đảo quê hương mà mỗi người Việt Nam hôm nay không thể không biết. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông trân trọng đưa tập sách “Giới thiệu về biển đảo Việt Nam” do nhóm tác giả Hà Nguyễn đầy tâm huyết biên soạn. Hiểu biết về biển, đảo quê hương, thấu hiểu những dấu ấn của biển, đảo trong lịch sử - văn hóa Việt Nam, cũng như nhận thức được vai trò, vị trí và ý nghĩa của biển, đảo trong thực tế lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta không chỉ là tri thức cần thiết, mà còn là nghĩa vụ, là lương tri để gây dựng nơi lớp người Việt Nam hôm nay niềm tin tưởng sâu sắc và quyết tâm tiếp nối truyền thống của bao lớp ông cha đi trước, trong quá trình chiếm lĩnh, khai thác và bảo vệ biển, đảo quê hương, đưa Việt Nam nhanh chóng và đĩnh đạc hội nhập vào cộng đồng khu vực và quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ hiện nay.
Giá: 22,500 đ -25%
30,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Giới thiệu về biển, đảo Việt Nam
Tác giả:  Hà Nguyễn
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Hà Nguyễn
Còn trong kho : 186 cuốn
22,500 đ -25%
30,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nằm bên bờ Thái Bình Dương lộng gió, tựa vững chắc vào bán đảo Đông Dương (Indochina), hướng thẳng ra Biển Đông, trong suốt chiều dài lịch sử, biển đảo luôn là một phần “máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam”. Từ nghìn xưa, biển, đảo đã gắn liền với đời sống và tâm thức của hầu hết các cộng đồng cư dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Trong tiến trình phát triển của dân tộc, biển, đảo luôn gắn liền với những mốc son lịch sử vẻ vang. Nhằm giới thiệu một số vấn đề chính liên quan đến biển, đảo Việt Nam, để đem đến bạn đọc những tri thức cơ bản nhất về biển, đảo quê hương mà mỗi người Việt Nam hôm nay không thể không biết. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông trân trọng đưa tập sách “Giới thiệu về biển đảo Việt Nam” do nhóm tác giả Hà Nguyễn đầy tâm huyết biên soạn. Hiểu biết về biển, đảo quê hương, thấu hiểu những dấu ấn của biển, đảo trong lịch sử - văn hóa Việt Nam, cũng như nhận thức được vai trò, vị trí và ý nghĩa của biển, đảo trong thực tế lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta không chỉ là tri thức cần thiết, mà còn là nghĩa vụ, là lương tri để gây dựng nơi lớp người Việt Nam hôm nay niềm tin tưởng sâu sắc và quyết tâm tiếp nối truyền thống của bao lớp ông cha đi trước, trong quá trình chiếm lĩnh, khai thác và bảo vệ biển, đảo quê hương, đưa Việt Nam nhanh chóng và đĩnh đạc hội nhập vào cộng đồng khu vực và quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ hiện nay.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

Tôi đã đặt mua cuốn sách này!
back to top