Tác giả: Nhiều tác giả
Những Câu Nói Thuyết Phục Để Phỏng Vấn Thành Công
Phát hành bởi : NXB Dân Trí
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 3 cuốn
GIỚI THIỆU SÁCH
Những Câu Nói Thuyết Phục Để Phỏng Vấn Thành Công Những câu nói của Tony Beshara trong cuốn sách này sẽ giúp bạn: Nhấn mạnh kĩ năng, thế mạnh và các kinh nghiệm làm việc của bạn; Tạo ấn tượng sâu sắc trong buổi phỏng vấn đầu tiên và cuối cùng; Được người phỏng vấn và nhà tuyển dụng ưa thích; Xóa bỏ mọi nghi ngại về lịch sử làm việc của bạn; Giúp bạn đàm phán về lương, thưởng thành công.
Khi người phỏng vấn và nhà tuyển dụng lựa chọn giữa một ứng viên hoàn hảo trên giấy tờ và một ứng viên đầy thuyết phục trong vòng phỏng vấn trực tiếp, kết quả đã quá rõ ràng. "Những Câu Nói Thuyết Phục Để Phỏng Vấn Thành Công" giúp bạn vượt qua các vòng phỏng vấn và giành lấy công việc mình mong muốn.
Giá: 70,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Những Câu Nói Thuyết Phục Để Phỏng Vấn Thành Công
Tác giả:  Nhiều tác giả Loại sách: Kỹ năng sống
Phát hành bởi : NXB Dân Trí
Tác giả : Nhiều tác giả
Còn trong kho : 3 cuốn
70,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
GIỚI THIỆU SÁCH
Những Câu Nói Thuyết Phục Để Phỏng Vấn Thành Công Những câu nói của Tony Beshara trong cuốn sách này sẽ giúp bạn: Nhấn mạnh kĩ năng, thế mạnh và các kinh nghiệm làm việc của bạn; Tạo ấn tượng sâu sắc trong buổi phỏng vấn đầu tiên và cuối cùng; Được người phỏng vấn và nhà tuyển dụng ưa thích; Xóa bỏ mọi nghi ngại về lịch sử làm việc của bạn; Giúp bạn đàm phán về lương, thưởng thành công.
Khi người phỏng vấn và nhà tuyển dụng lựa chọn giữa một ứng viên hoàn hảo trên giấy tờ và một ứng viên đầy thuyết phục trong vòng phỏng vấn trực tiếp, kết quả đã quá rõ ràng. "Những Câu Nói Thuyết Phục Để Phỏng Vấn Thành Công" giúp bạn vượt qua các vòng phỏng vấn và giành lấy công việc mình mong muốn.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top