Tác giả: Nhiều tác giả
Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2014 Còn trong kho : 169 cuốn
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc oanh liệt cuộc kháng chiến lâu dài của nhân dân ta, quân đội ta chống đế quốc xâm lược Mỹ - Pháp, cổ vũ nhân dân ta, dân tộc ta và các dân tộc bị áp bức trên thế giới tiến lên giành những thắng lợi mới ngày càng to lớn. Bằng thắng lợi quyết định này, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã buộc quân Pháp tại Điện Biên Phủ phải đầu hàng vào tháng 5 năm 1954. Hòa chung niềm tự hào của cả dân tộc ta và loài người tiến bộ trên thế giới cũng như ôn lại những ngày tháng hào hùng của chiến dịch Điện Biên Phủ, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ” do Thượng tướng - Giáo sư Hoàng Minh Thảo làm chủ biên. Cuốn sách được tập thể những nhà sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn từ những công trình đã được ấn hành, trong đó có sử dụng nhiều tư liệu của các hãng thông tấn báo chí, của các nhà bình luận quân sự và nghiên cứu lịch sử nước ngoài. Cuốn sách được chia làm 4 phần (Phần 1: Thế trận; Phần 2: Quyết chiến; Phần 3: Bài học và ý nghĩa lịch sử; phần 4: Phụ lục). “Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ” đã phản ảnh hình thái chiến trường trước và trong cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954; công tác chuẩn bị, tinh thần quyết chiến, những quyết định mang tính chiến lược, chiến thuật sáng suốt, tài tình của Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta; những gương chiến đấu anh dũng, mưu trí cũng như sự hy sinh và công lao to lớn của nhân dân ta, quân đội ta… để làm nêm chiến công rạng rỡ non sông, trấn động địa cầu. Thông qua các dòng hồi ký, các bài nghiên cứu, bạn đọc có thể hiểu rõ hơn tầm vóc vĩ đại và ảnh hưởng to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với dân tộc ta và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới. Từ đó, chúng ta thêm tin yêu, tự hào về Tổ quốc ta, Đảng ta, nhân dân ta và sự nghiệp của chúng ta; đồng thời tìm hiểu và vận dụng tốt những kinh nghiệm thực tiễn quý báu từ chiến thắng vĩ đại này vào sự nghiệp đổi mới đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại (1954 - 2014), Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc trong và ngoài nước.
Giá: 187,500 đ -25%
250,000 đ
Sách trưng bày
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ
Tác giả:  Nhiều tác giả Loại sách: Lịch sử Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Nhiều tác giả
Còn trong kho : 169 cuốn
187,500 đ -25%
250,000 đ
Sách trưng bày
1
Cho vào giỏ sách
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc oanh liệt cuộc kháng chiến lâu dài của nhân dân ta, quân đội ta chống đế quốc xâm lược Mỹ - Pháp, cổ vũ nhân dân ta, dân tộc ta và các dân tộc bị áp bức trên thế giới tiến lên giành những thắng lợi mới ngày càng to lớn. Bằng thắng lợi quyết định này, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã buộc quân Pháp tại Điện Biên Phủ phải đầu hàng vào tháng 5 năm 1954. Hòa chung niềm tự hào của cả dân tộc ta và loài người tiến bộ trên thế giới cũng như ôn lại những ngày tháng hào hùng của chiến dịch Điện Biên Phủ, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ” do Thượng tướng - Giáo sư Hoàng Minh Thảo làm chủ biên. Cuốn sách được tập thể những nhà sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn từ những công trình đã được ấn hành, trong đó có sử dụng nhiều tư liệu của các hãng thông tấn báo chí, của các nhà bình luận quân sự và nghiên cứu lịch sử nước ngoài. Cuốn sách được chia làm 4 phần (Phần 1: Thế trận; Phần 2: Quyết chiến; Phần 3: Bài học và ý nghĩa lịch sử; phần 4: Phụ lục). “Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ” đã phản ảnh hình thái chiến trường trước và trong cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954; công tác chuẩn bị, tinh thần quyết chiến, những quyết định mang tính chiến lược, chiến thuật sáng suốt, tài tình của Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta; những gương chiến đấu anh dũng, mưu trí cũng như sự hy sinh và công lao to lớn của nhân dân ta, quân đội ta… để làm nêm chiến công rạng rỡ non sông, trấn động địa cầu. Thông qua các dòng hồi ký, các bài nghiên cứu, bạn đọc có thể hiểu rõ hơn tầm vóc vĩ đại và ảnh hưởng to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với dân tộc ta và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới. Từ đó, chúng ta thêm tin yêu, tự hào về Tổ quốc ta, Đảng ta, nhân dân ta và sự nghiệp của chúng ta; đồng thời tìm hiểu và vận dụng tốt những kinh nghiệm thực tiễn quý báu từ chiến thắng vĩ đại này vào sự nghiệp đổi mới đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại (1954 - 2014), Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc trong và ngoài nước.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top