Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Sức mạnh từ tài liệu lưu trữ
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2015 Còn trong kho : 352 cuốn
Từ nghìn xưa, biển đảo quê hương luôn là một phần máu thịt không thể tách rời trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, biển đảo luôn giữ một vị trí trọng yếu trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Tiếp nối những trang sử hào hùng của cha ông, toàn thể dân tộc Việt Nam kiên quyết đấu tranh, bảo vệ và gìn giữ phần lãnh thổ thiêng liêng Tổ quốc. Tiếp tục khai thác mảng đề tài về biển đảo đang được dư luận hết sức quan tâm, Cục Thông tin Đối ngoại, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Sức mạnh từ tài liệu lưu trữ. Cuốn sách là tuyển tập các bài viết đăng trong 02 chuyên đề trên Tạp chí Văn thư - Lưu trữ Việt Nam từ năm 2012 đến nay, gồm: - Sức mạnh từ tài liệu lưu trữ, cơ sở lịch sử  minh chứng chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Giải C báo chí quốc gia năm 2013); - Hồ sơ về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dưới góc nhìn lịch sử và pháp lý. Những bài viết trong cuốn sách là những công trình nghiên cứu hết sức nghiêm túc, công phu và là thành quả đầy tâm huyết của các nhà báo, các nhà khoa học trong và ngoài ngành Lưu trữ. Với thế mạnh của chuyên ngành Lưu trữ, kết hợp với kiến thức nền tảng của khoa học lịch sử, luật pháp quốc tế,... cộng với sự tỉ mỉ, sự cẩn trọng, chính xác trong từng chi tiết, và trên hết là thái độ tích cực của công dân đầy trách nhiệm với đất nước, các tác giả của cuốn sách đã cung cấp cho người đọc những hiểu biết về giá trị sử liệu, giá trị pháp lý của tài liệu lưu trữ đối với chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ việc nghiên cứu tư liệu, tài liệu lưu trữ của các triều đại phong kiến Việt Nam, nhất là các Châu bản - văn bản hành chính thời nhà Nguyễn; tài liệu lưu trữ thời Pháp thuộc, Việt Nam Cộng hòa, bản đồ cổ của phương Tây, Trung Quốc,… các tác giả đã khẳng định: Ngay từ xa xưa, các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã thuộc chủ quyền của Việt Nam; Những người đầu tiên khai phá, đặt mốc chủ quyền hai quần đảo trên chính là những công dân Việt Nam; Dù trải qua nhiều biến động lịch sử, thay đổi nhà cầm quyền nhưng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa từ bấy đến nay vẫn nhất quán và liên tục. Cuốn sách là tiếng nói góp phần khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi, hiển nhiên của Việt Nam đối với các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên Biển Đông…
Giá: 142,500 đ -25%
190,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Sức mạnh từ tài liệu lưu trữ
Tác giả:  GS. Phan Huy Lê; GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc; GS.TSKH Vũ Minh Giang; Nhà báo Nguyễn Văn Kết Loại sách: Chính trị - Pháp luật
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : GS. Phan Huy Lê; GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc; GS.TSKH Vũ Minh Giang; Nhà báo Nguyễn Văn Kết
Còn trong kho : 352 cuốn
142,500 đ -25%
190,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Từ nghìn xưa, biển đảo quê hương luôn là một phần máu thịt không thể tách rời trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, biển đảo luôn giữ một vị trí trọng yếu trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Tiếp nối những trang sử hào hùng của cha ông, toàn thể dân tộc Việt Nam kiên quyết đấu tranh, bảo vệ và gìn giữ phần lãnh thổ thiêng liêng Tổ quốc. Tiếp tục khai thác mảng đề tài về biển đảo đang được dư luận hết sức quan tâm, Cục Thông tin Đối ngoại, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Sức mạnh từ tài liệu lưu trữ. Cuốn sách là tuyển tập các bài viết đăng trong 02 chuyên đề trên Tạp chí Văn thư - Lưu trữ Việt Nam từ năm 2012 đến nay, gồm: - Sức mạnh từ tài liệu lưu trữ, cơ sở lịch sử  minh chứng chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Giải C báo chí quốc gia năm 2013); - Hồ sơ về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dưới góc nhìn lịch sử và pháp lý. Những bài viết trong cuốn sách là những công trình nghiên cứu hết sức nghiêm túc, công phu và là thành quả đầy tâm huyết của các nhà báo, các nhà khoa học trong và ngoài ngành Lưu trữ. Với thế mạnh của chuyên ngành Lưu trữ, kết hợp với kiến thức nền tảng của khoa học lịch sử, luật pháp quốc tế,... cộng với sự tỉ mỉ, sự cẩn trọng, chính xác trong từng chi tiết, và trên hết là thái độ tích cực của công dân đầy trách nhiệm với đất nước, các tác giả của cuốn sách đã cung cấp cho người đọc những hiểu biết về giá trị sử liệu, giá trị pháp lý của tài liệu lưu trữ đối với chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ việc nghiên cứu tư liệu, tài liệu lưu trữ của các triều đại phong kiến Việt Nam, nhất là các Châu bản - văn bản hành chính thời nhà Nguyễn; tài liệu lưu trữ thời Pháp thuộc, Việt Nam Cộng hòa, bản đồ cổ của phương Tây, Trung Quốc,… các tác giả đã khẳng định: Ngay từ xa xưa, các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã thuộc chủ quyền của Việt Nam; Những người đầu tiên khai phá, đặt mốc chủ quyền hai quần đảo trên chính là những công dân Việt Nam; Dù trải qua nhiều biến động lịch sử, thay đổi nhà cầm quyền nhưng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa từ bấy đến nay vẫn nhất quán và liên tục. Cuốn sách là tiếng nói góp phần khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi, hiển nhiên của Việt Nam đối với các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên Biển Đông…
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

tôi nghĩ biển đảo, đất đai cua chúng ta cần giữ gìn và bảo vệ.
Hoàng Sa và trường sa thuộc chủ quyền của việt nam
Quyển sách này rất hay và quý giá, là tài liệu để khẳng định chủ quyền của chúng ta. Hoàng Sa , Trường Sa là của Việt Nam.
back to top