Tác giả: PGS, TS Đàm Đức Vượng
Khoa Học Về Lý Sô
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2015 Đã hết hàng
     Con người ta có số mệnh, số phận, có tướng - số không? Câu trả lời là: Có! Nhưng vì khoa học chưa giải thích được một cách có sức thuyết phục, cho nên gây ức chế tâm lý: nửa tin, nửa ngờ. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho khoa học là phải từng bước làm sáng tỏ vấn đề tướng - số, gắn với vận nước, vận nhà, tạo thành lý số. Đưa tướng - số - vận trở thành lý số (khoa học) là khuynh hướng hiện nay mà loài người đang vươn tới.        Con người sinh ra đã có ngay giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh, đó là cơ sở khoa học để xem số mệnh người đó. Rồi hình hài người đó ra sao, thể hiện ở cái bên trong ra cái bên ngoài, đó là cơ sở khoa học để xem tướng mạo. Rồi sự tác động của tự nhiên, cùng với vận nước, vận nhà cũng ảnh hưởng đến số phận con người và cuộc đời. Con người ta nhiều khi rơi vào cảnh tuyệt vọng, thì tự nhiên tìm đến tướng - số.      Khoa học về lý số là lĩnh vực hoạt động nghiên cứu nhằm tìm ra những tri thức mới về tướng - số - vận. Vì vậy, nếu không có khoa học tác động vào, thì lý số không thể làm sáng tỏ được những bí ẩn của con người và đời người.          “Lý số” là lý luận về số phận con người, số phận cuộc đời. Khoa học về lý số là khoa học về dự đoán số phận con người. Dự đoán cũng là một khoa học, gọi là khoa học dự đoán (dự báo, dự kiến). Nghệ thuật khám phá ra những bí ẩn của con người và đời người, sự kiện và quá trình có thể hay tất nhiên sẽ xảy ra, nhờ vào việc thông hiểu những quy luật khách quan của khoa học lý số.      Ngoài dự đoán, còn có dự cảm. Dự cảm là cảm thấy trước về một cái gì đó sẽ xảy ra đối với con người và cuộc đời. 
Giá: 135,000 đ
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Khoa Học Về Lý Sô
Tác giả:  PGS, TS Đàm Đức Vượng Loại sách: Sách tôn giáo
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : PGS, TS Đàm Đức Vượng
Đã hết hàng
135,000 đ
0
Cho vào giỏ sách
     Con người ta có số mệnh, số phận, có tướng - số không? Câu trả lời là: Có! Nhưng vì khoa học chưa giải thích được một cách có sức thuyết phục, cho nên gây ức chế tâm lý: nửa tin, nửa ngờ. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho khoa học là phải từng bước làm sáng tỏ vấn đề tướng - số, gắn với vận nước, vận nhà, tạo thành lý số. Đưa tướng - số - vận trở thành lý số (khoa học) là khuynh hướng hiện nay mà loài người đang vươn tới.        Con người sinh ra đã có ngay giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh, đó là cơ sở khoa học để xem số mệnh người đó. Rồi hình hài người đó ra sao, thể hiện ở cái bên trong ra cái bên ngoài, đó là cơ sở khoa học để xem tướng mạo. Rồi sự tác động của tự nhiên, cùng với vận nước, vận nhà cũng ảnh hưởng đến số phận con người và cuộc đời. Con người ta nhiều khi rơi vào cảnh tuyệt vọng, thì tự nhiên tìm đến tướng - số.      Khoa học về lý số là lĩnh vực hoạt động nghiên cứu nhằm tìm ra những tri thức mới về tướng - số - vận. Vì vậy, nếu không có khoa học tác động vào, thì lý số không thể làm sáng tỏ được những bí ẩn của con người và đời người.          “Lý số” là lý luận về số phận con người, số phận cuộc đời. Khoa học về lý số là khoa học về dự đoán số phận con người. Dự đoán cũng là một khoa học, gọi là khoa học dự đoán (dự báo, dự kiến). Nghệ thuật khám phá ra những bí ẩn của con người và đời người, sự kiện và quá trình có thể hay tất nhiên sẽ xảy ra, nhờ vào việc thông hiểu những quy luật khách quan của khoa học lý số.      Ngoài dự đoán, còn có dự cảm. Dự cảm là cảm thấy trước về một cái gì đó sẽ xảy ra đối với con người và cuộc đời. 
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top