Tác giả: TS. Nguyễn Quang Duệ
Kiểm soát thông tin trong cơ thể - Bí quyết sống khỏe, sống lâu
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 44 cuốn
Cuốn sách “Kiểm soát thông tin trong cơ thể - Bí quyết sống khỏe, sống lâu” của TS. Nguyễn Quang Duệ viết về những lĩnh vực nói trên, với nội dung là các vấn đề về năng lượng và thông tin, liên quan trực tiếp đến các cơ chế chuyển tải năng lượng - thông tin trong không gian vũ trụ và cơ thể sống tạo dựng nên sức khỏe, với mục đích chính là hướng dẫn phương pháp luyện tập tăng cường sức khỏe, tuổi thọ, có cuộc sống tươi vui. Cuốn sách cũng đề cập đến các lĩnh vực thông tin có tính thời sự cao như thông tin vô thức, thông tin toàn ảnh, ý thức vũ trụ, các bit lượng tử sinh học,v.v. 
Giá: 90,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Kiểm soát thông tin trong cơ thể - Bí quyết sống khỏe, sống lâu
Tác giả:  TS. Nguyễn Quang Duệ Loại sách: Chăm sóc sức khoẻ
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS. Nguyễn Quang Duệ
Còn trong kho : 44 cuốn
90,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách “Kiểm soát thông tin trong cơ thể - Bí quyết sống khỏe, sống lâu” của TS. Nguyễn Quang Duệ viết về những lĩnh vực nói trên, với nội dung là các vấn đề về năng lượng và thông tin, liên quan trực tiếp đến các cơ chế chuyển tải năng lượng - thông tin trong không gian vũ trụ và cơ thể sống tạo dựng nên sức khỏe, với mục đích chính là hướng dẫn phương pháp luyện tập tăng cường sức khỏe, tuổi thọ, có cuộc sống tươi vui. Cuốn sách cũng đề cập đến các lĩnh vực thông tin có tính thời sự cao như thông tin vô thức, thông tin toàn ảnh, ý thức vũ trụ, các bit lượng tử sinh học,v.v. 
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top