Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
Nghiên cứu Marketing
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : Còn trong kho : 93 cuốn
Trong xã hội, marketing hiện nay đang trở thành một nghề chuyên nghiệp, có sức hút lớn với nhiều chức năng hoạt động phong phú. Để hoạt động marketing thực sự hiệu quả, các quyết định marketing phải được đưa ra kịp thời và chính xác. Vì vậy, nghiên cứu marketing được coi là hoạt động thiết yếu với các doanh nghiệp
Giá: 45,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Nghiên cứu Marketing
Tác giả:  TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến Loại sách: Kinh doanh
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
Còn trong kho : 93 cuốn
45,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trong xã hội, marketing hiện nay đang trở thành một nghề chuyên nghiệp, có sức hút lớn với nhiều chức năng hoạt động phong phú. Để hoạt động marketing thực sự hiệu quả, các quyết định marketing phải được đưa ra kịp thời và chính xác. Vì vậy, nghiên cứu marketing được coi là hoạt động thiết yếu với các doanh nghiệp
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top