Tác giả: Đỗ Ngọc Thống(Chủ biên)
Bài tập phát triển năng lực môn Ngữ văn, lớp 9 - Tập 1
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 50 cuốn
Bộ sách Phát triển năng lực được xây dựng trên cơ sở bám sát yêu cầu của chương trình học và sách giáo khoa hiện hành, đồng thời hướng đến mục tiêu phát triển năng lực người học. Học sinh có thể tự học, tự trải nghiệm; giáo viên có thể dựa vào đó để xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực .
Giá: 45,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Bài tập phát triển năng lực môn Ngữ văn, lớp 9 - Tập 1
Tác giả:  Đỗ Ngọc Thống(Chủ biên) Loại sách: Sách giáo khoa và tham khảo
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : Đỗ Ngọc Thống(Chủ biên)
Còn trong kho : 50 cuốn
45,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Bộ sách Phát triển năng lực được xây dựng trên cơ sở bám sát yêu cầu của chương trình học và sách giáo khoa hiện hành, đồng thời hướng đến mục tiêu phát triển năng lực người học. Học sinh có thể tự học, tự trải nghiệm; giáo viên có thể dựa vào đó để xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực .
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top