Tác giả: Lê Thông (Chủ biên)
Ôn luyện trắc nghiệm môn Địa lí lớp 11
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 50 cuốn
Nội dung gồm có:
1. Hệ thống câu hỏi
  - Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế,xã hội của các nhóm nước
- Xu hướng toàn cầu hoá
- Một số vấn đề
- Thực hành
- Hợp chủng quốc Hoa kì
- Liên minh châu Âu
- Đông Nam Á
2. Đề tham khảo
3. Đáp án
Giá: 35,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Ôn luyện trắc nghiệm môn Địa lí lớp 11
Tác giả:  Lê Thông (Chủ biên) Loại sách: Sách giáo khoa và tham khảo
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : Lê Thông (Chủ biên)
Còn trong kho : 50 cuốn
35,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nội dung gồm có:
1. Hệ thống câu hỏi
  - Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế,xã hội của các nhóm nước
- Xu hướng toàn cầu hoá
- Một số vấn đề
- Thực hành
- Hợp chủng quốc Hoa kì
- Liên minh châu Âu
- Đông Nam Á
2. Đề tham khảo
3. Đáp án
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top