Tác giả: TS. Nguyễn Minh Khương
Các phương pháp, biện pháp dập tắt đám cháy bể chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 2 cuốn
Đám cháy trong kho bể chứa sản phẩm dầu mỏ là đám cháy đặc trưng bởi quá trình phát triển phức tạp, thường dẫn đế những thiệt hại nặng nề và đòi hỏi phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện để dập tắt . Khi xảy ra cháy, nổ ở các bể chứa sản phẩm dầu mỏ, nếu không kịp thời và không có các phương pháp, biện pháp đúng để khống chế thì thiệt hại là vô cùng lớn. Chính vì vậy, yêu cầu về chủ động để ứng phó kịp thời, có hiệu quả các sự cố xảy ra tại bể chứa dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ là vô cùng cần thiết
Giá: 78,750 đ -25%
105,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Các phương pháp, biện pháp dập tắt đám cháy bể chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ
Tác giả:  TS. Nguyễn Minh Khương
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS. Nguyễn Minh Khương
Còn trong kho : 2 cuốn
78,750 đ -25%
105,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Đám cháy trong kho bể chứa sản phẩm dầu mỏ là đám cháy đặc trưng bởi quá trình phát triển phức tạp, thường dẫn đế những thiệt hại nặng nề và đòi hỏi phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện để dập tắt . Khi xảy ra cháy, nổ ở các bể chứa sản phẩm dầu mỏ, nếu không kịp thời và không có các phương pháp, biện pháp đúng để khống chế thì thiệt hại là vô cùng lớn. Chính vì vậy, yêu cầu về chủ động để ứng phó kịp thời, có hiệu quả các sự cố xảy ra tại bể chứa dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ là vô cùng cần thiết
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top