Tác giả: Đàm Văn Nhỉ
Lý thuyết số và Chuyên đề nâng cao
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 7 cuốn
Số học được mệnh danh là nữ hoàng của tư duy nên các bài toán về Số học luôn luôn xuất hiện và giữ một vị trí quan trọng trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Số học như cầu nối tự nhiên đưa học sinh tiếp cận với khoa học hiện đại. Vì thế việc trang bị những kiến thức cơ bản của Số học cho học sinh phổ thông là hết sức cần thiết.       Cuốn sách cung cấp những kiến thức nền tảng về Số học phục vụ việc tham khảo cho học sinh, đặc biệt là học sinh giỏi, cũng như tham khảo cho sinh viên các trường sư phạm và tài liệu giảng dạy cho các thầy cô đứng các lớp chuyên, lớp chọn toán.
Giá: 71,250 đ -25%
95,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Lý thuyết số và Chuyên đề nâng cao
Tác giả:  Đàm Văn Nhỉ
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Đàm Văn Nhỉ
Còn trong kho : 7 cuốn
71,250 đ -25%
95,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Số học được mệnh danh là nữ hoàng của tư duy nên các bài toán về Số học luôn luôn xuất hiện và giữ một vị trí quan trọng trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Số học như cầu nối tự nhiên đưa học sinh tiếp cận với khoa học hiện đại. Vì thế việc trang bị những kiến thức cơ bản của Số học cho học sinh phổ thông là hết sức cần thiết.       Cuốn sách cung cấp những kiến thức nền tảng về Số học phục vụ việc tham khảo cho học sinh, đặc biệt là học sinh giỏi, cũng như tham khảo cho sinh viên các trường sư phạm và tài liệu giảng dạy cho các thầy cô đứng các lớp chuyên, lớp chọn toán.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top