Tác giả: PGS. TS Đoàn Trọng Huy
Hồ Chí Minh - Hồn cách mạng, hồn thơ
Phát hành bởi : NXB Văn hoá - Văn nghệ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 100 cuốn
"Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất, tấm gương đạo đức tuyệt vời của dân tộc Việt Nam, cũng là của nhân loại tiến bộ trong thời đại.
Người đồng thời là một nhà giáo dục, nhà văn, nhà báo lỗi lạc, được vinh danh và giảng dạy như tác gia lớn trong nhà trường ở đất nước ta tại tất cả các bậc học và cấp học.
Tác giả khi thực hiện cuốn sách này thể hiện những hiểu biết, trải nghiệm với tất cả tâm huyết, lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đối với Người trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu từ hơn 60 năm nay.
Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ ấn hành tập sách “Hồ Chí Minh - Hồn cách mạng, hồn thơ”.
Sách gồm ba phần:
I. Hồ Chí Minh - Niềm thơ cao cả: Cảm nhận của tác giả trên nhiều góc độ để thấy những giá trị lan tỏa lớn lao của tư tưởng, đạo đức, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
II. Hồ Chí Minh - Hồn cách mạng, hồn thơ: Giới thiệu đôi nét về tâm hồn của Người, tâm hồn của nhà cách mạng giàu cảm xúc với giá trị Chân, Thiện, Mỹ của văn chương, nghệ thuật.
III.“Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”: Hình ảnh Bác Hồ trong các tác phẩm văn học."
Giá: 79,000 đ -20%
99,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Hồ Chí Minh - Hồn cách mạng, hồn thơ
Tác giả:  PGS. TS Đoàn Trọng Huy Loại sách: Chính trị - Pháp luật
Phát hành bởi : NXB Văn hoá - Văn nghệ
Tác giả : PGS. TS Đoàn Trọng Huy
Còn trong kho : 100 cuốn
79,000 đ -20%
99,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
"Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất, tấm gương đạo đức tuyệt vời của dân tộc Việt Nam, cũng là của nhân loại tiến bộ trong thời đại.
Người đồng thời là một nhà giáo dục, nhà văn, nhà báo lỗi lạc, được vinh danh và giảng dạy như tác gia lớn trong nhà trường ở đất nước ta tại tất cả các bậc học và cấp học.
Tác giả khi thực hiện cuốn sách này thể hiện những hiểu biết, trải nghiệm với tất cả tâm huyết, lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đối với Người trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu từ hơn 60 năm nay.
Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ ấn hành tập sách “Hồ Chí Minh - Hồn cách mạng, hồn thơ”.
Sách gồm ba phần:
I. Hồ Chí Minh - Niềm thơ cao cả: Cảm nhận của tác giả trên nhiều góc độ để thấy những giá trị lan tỏa lớn lao của tư tưởng, đạo đức, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
II. Hồ Chí Minh - Hồn cách mạng, hồn thơ: Giới thiệu đôi nét về tâm hồn của Người, tâm hồn của nhà cách mạng giàu cảm xúc với giá trị Chân, Thiện, Mỹ của văn chương, nghệ thuật.
III.“Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”: Hình ảnh Bác Hồ trong các tác phẩm văn học."
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top