Tác giả: TS Vũ Mạnh Chu - TS Vũ Thùy Dưong
Giáo trình quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động xuất bản
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 226 cuốn
Giáo trình “Quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động xuất bản” doTS. Vũ Mạnh Chu và TS. Vũ Thùy Dương đồng chủ biên là hệ thống kiến thức sở hữu trí tuệ về Quyền tác giả và Quyền liên quan, được vận dụng trong lĩnh vực xuất bản. Giáo trình đã chuyển tải có hệ thống, từ các nội dung đại cương về quyền tác giả, quyền liên quan và những nội dung cơ bản về quyền và nghĩa vụ của tác giả, của các tổ chức, cá nhân đến các nội dung xác định tài sản trí tuệ của nhà xuất bản, sự cần thiết phải bảo vệ, cũng như việc áp dụng các biện pháp để bảo vệ quyền. Nội dung giáo trình gồm 5 chương: Chương 1: Nhận thức chung về quyền tác giả, quyền liên quan. Chương 2: Nội dung quyền tác giả, quyền liên quan. Chương 3: Sở hữu, đăng ký, khai thác quyền và tổ chức quản lý tập thể, tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. Chương 4: Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan. Chương 5: Quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan. Giáo trình có nguồn tài liệu tin cậy là các quy định của pháp luật Việt Nam, được ghi tại Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, các luật và văn bản pháp luật liên quan của Việt Nam về quyền tác giả và quyền liên quan, có đối chiếu với các điều ước quốc tế. Đồng thời với việc truyền đạt có lý giải pháp luật, là các dẫn chứng thực tế đa dạng, phong phú đối với nhiều chế định pháp luật quan trọng, làm cho các quy định khô cứng trở nên dễ hiểu, dễ nhớ. Các phụ lục của sách bổ sung những kiến thức bổ ích từ các điều ước quốc tế, hoạt động thực thi cùng với các tài liệu liên quan khác. Giáo trình “Quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động xuất bản”, được biên soạn phục vụ cho việc đào tạo sinh viên ngành Xuất bản, thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền;bên cạnh đó là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trườngđại học và cao đẳng khác cũng như bạn đọc quan tâm đến pháp luật về Quyền sở hữu trí tuệ nói chung, Quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng.
Giá: 85,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Giáo trình quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động xuất bản
Tác giả:  TS Vũ Mạnh Chu - TS Vũ Thùy Dưong Loại sách: Văn hóa - Xã hội
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS Vũ Mạnh Chu - TS Vũ Thùy Dưong
Còn trong kho : 226 cuốn
85,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Giáo trình “Quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động xuất bản” doTS. Vũ Mạnh Chu và TS. Vũ Thùy Dương đồng chủ biên là hệ thống kiến thức sở hữu trí tuệ về Quyền tác giả và Quyền liên quan, được vận dụng trong lĩnh vực xuất bản. Giáo trình đã chuyển tải có hệ thống, từ các nội dung đại cương về quyền tác giả, quyền liên quan và những nội dung cơ bản về quyền và nghĩa vụ của tác giả, của các tổ chức, cá nhân đến các nội dung xác định tài sản trí tuệ của nhà xuất bản, sự cần thiết phải bảo vệ, cũng như việc áp dụng các biện pháp để bảo vệ quyền. Nội dung giáo trình gồm 5 chương: Chương 1: Nhận thức chung về quyền tác giả, quyền liên quan. Chương 2: Nội dung quyền tác giả, quyền liên quan. Chương 3: Sở hữu, đăng ký, khai thác quyền và tổ chức quản lý tập thể, tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. Chương 4: Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan. Chương 5: Quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan. Giáo trình có nguồn tài liệu tin cậy là các quy định của pháp luật Việt Nam, được ghi tại Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, các luật và văn bản pháp luật liên quan của Việt Nam về quyền tác giả và quyền liên quan, có đối chiếu với các điều ước quốc tế. Đồng thời với việc truyền đạt có lý giải pháp luật, là các dẫn chứng thực tế đa dạng, phong phú đối với nhiều chế định pháp luật quan trọng, làm cho các quy định khô cứng trở nên dễ hiểu, dễ nhớ. Các phụ lục của sách bổ sung những kiến thức bổ ích từ các điều ước quốc tế, hoạt động thực thi cùng với các tài liệu liên quan khác. Giáo trình “Quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động xuất bản”, được biên soạn phục vụ cho việc đào tạo sinh viên ngành Xuất bản, thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền;bên cạnh đó là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trườngđại học và cao đẳng khác cũng như bạn đọc quan tâm đến pháp luật về Quyền sở hữu trí tuệ nói chung, Quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top