Tác giả: Nguyễn Minh Hiệp
Nghề Thư viện
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : Còn trong kho : 333 cuốn
Những tiến bộ của khoa học công nghệ thông tin và truyền thông đã tác động mạnh và góp phần làm thay đổi nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Khi được ứng dụng hợp lý, chúng tạo ra sản phẩm mới hoặc cách dùng mới. Đôi khi, lao động thủ công không chỉ trở nên lạc hậu mà bị từ bỏ, do không còn đáp ứng những nhu cầu mới. Chúng ta có thể nhận thấy điều này ngay cả trong một công việc mang nặng tính truyền thống, đó là Librarianship - Nghề thư viện. Một định nghĩa ngôn từ trở nên lạc hậu, sau nửa thế kỷ, do Thư viện không còn chỉ là “Nơi công cộng chứa sách xếp theo một thứ tự nhất định để tiện cho người ta đến đọc và tra cứu”  Ngày nay, Thư viện được xem là một cơ quan thông tin lưu trữ, xử lý và cung cấp tài nguyên thông tin cho người sử dụng phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và giải trí, mà Tài nguyên là vật mang tin bao gồm tài liệu không chỉ ở dạng in ấn, nghe nhìn, vi phẩm (vi phim, vi phiếu) mà cả ở dạng được xử lý bằng kỹ thuật số. Do vậy, Nghề thư viện ngày nay phải tiếp xúc với Tài nguyên thông tin bao gồm tài liệu in ấn, nghe nhìn, vi phẩm và tài nguyên số. Trong thư viện hiện đại, tài nguyên thông tin mở là tài nguyên truy cập tự do trên mạng Internet. Ngoài tài liệu in ấn và vi phẩm, Thư viện ngày nay còn phục vụ người dùng một tỷ lệ quan trọng tài nguyên số. Tiến trình số hóa trong thư viện bắt đầu từ hệ thống mục lục, chỉ mục tạp chí và tóm tắt tài liệu, đến ấn phẩm định kỳ và tài liệu tham khảo, cuối cùng là sách in. Dịch vụ thông tin là hoạt động quan trọng nhất trong một thư viện hiện nay, nhằm cung cấp thông tin cho người sử dụng tại thư viện, ngoài thư viện và qua không gian mạng. Cuốn sách Librarianship - Nghề Thư viện do ThS.Nguyễn Minh Hiệp, chuyên ngành thông tin và thư viện học (MS, of Library and Information Science) chuyển dịch từ tiếng Anh, sẽ cung cấp những kiến thức rất cơ bản về quy trình và nội dung xử lý thông tin, nên không chỉ những người làm nghề thư viện mới cần đến, mà thiết nghĩ, nó sẽ có ích cho tất cả những ai quan tâm đến sự đổi mới của hoạt động thư viện, kể cả những người quản lý, theo dõi hoạt động này và những người sử dụng các dịch vụ thư viện khác nhau. Cuốn sách được xuất bản ở dạng song ngữ nên cũng sẽ rất hữu ích cho những ai muốn nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành.
Giá: 95,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Nghề Thư viện
Tác giả:  Nguyễn Minh Hiệp Loại sách: Văn hóa - Xã hội
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Nguyễn Minh Hiệp
Còn trong kho : 333 cuốn
95,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Những tiến bộ của khoa học công nghệ thông tin và truyền thông đã tác động mạnh và góp phần làm thay đổi nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Khi được ứng dụng hợp lý, chúng tạo ra sản phẩm mới hoặc cách dùng mới. Đôi khi, lao động thủ công không chỉ trở nên lạc hậu mà bị từ bỏ, do không còn đáp ứng những nhu cầu mới. Chúng ta có thể nhận thấy điều này ngay cả trong một công việc mang nặng tính truyền thống, đó là Librarianship - Nghề thư viện. Một định nghĩa ngôn từ trở nên lạc hậu, sau nửa thế kỷ, do Thư viện không còn chỉ là “Nơi công cộng chứa sách xếp theo một thứ tự nhất định để tiện cho người ta đến đọc và tra cứu”  Ngày nay, Thư viện được xem là một cơ quan thông tin lưu trữ, xử lý và cung cấp tài nguyên thông tin cho người sử dụng phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và giải trí, mà Tài nguyên là vật mang tin bao gồm tài liệu không chỉ ở dạng in ấn, nghe nhìn, vi phẩm (vi phim, vi phiếu) mà cả ở dạng được xử lý bằng kỹ thuật số. Do vậy, Nghề thư viện ngày nay phải tiếp xúc với Tài nguyên thông tin bao gồm tài liệu in ấn, nghe nhìn, vi phẩm và tài nguyên số. Trong thư viện hiện đại, tài nguyên thông tin mở là tài nguyên truy cập tự do trên mạng Internet. Ngoài tài liệu in ấn và vi phẩm, Thư viện ngày nay còn phục vụ người dùng một tỷ lệ quan trọng tài nguyên số. Tiến trình số hóa trong thư viện bắt đầu từ hệ thống mục lục, chỉ mục tạp chí và tóm tắt tài liệu, đến ấn phẩm định kỳ và tài liệu tham khảo, cuối cùng là sách in. Dịch vụ thông tin là hoạt động quan trọng nhất trong một thư viện hiện nay, nhằm cung cấp thông tin cho người sử dụng tại thư viện, ngoài thư viện và qua không gian mạng. Cuốn sách Librarianship - Nghề Thư viện do ThS.Nguyễn Minh Hiệp, chuyên ngành thông tin và thư viện học (MS, of Library and Information Science) chuyển dịch từ tiếng Anh, sẽ cung cấp những kiến thức rất cơ bản về quy trình và nội dung xử lý thông tin, nên không chỉ những người làm nghề thư viện mới cần đến, mà thiết nghĩ, nó sẽ có ích cho tất cả những ai quan tâm đến sự đổi mới của hoạt động thư viện, kể cả những người quản lý, theo dõi hoạt động này và những người sử dụng các dịch vụ thư viện khác nhau. Cuốn sách được xuất bản ở dạng song ngữ nên cũng sẽ rất hữu ích cho những ai muốn nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top