Cơ học
Cơ học
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dong Anh (Editor-in-chief), Duong Ngoc Hai (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Frequency response of a beam-like structure to moving harmonic forces/ N. T. Khiem and P. T. Hang  2. Equivalent-inclusion approach for the conductivity of isotropic matrix composites with anisotropic inclusions/ D. Q. Hoang, P. D. Chinh and T. A. Binh  3. Free vibration analysis of joined composite conical-cylindrical-conical shells containing fluid/ V. Q. Hien, T. I. Thinh and N. M. Cuong  4. Body parameters with application of optimal differential variation method in super cavity model/...
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dong Anh (Editor-in-chief), Duong Ngoc Hai (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. A new energy indicator in damage locating vector method (DLV) for detecting multiple damaged positions in beam and truss structures/ N. M. Nhan, D. C. Du, V. D. Trung, T. V. Anh and N. T. Trung  2. Airy-based equilibrium mesh-free method for static limit analysis of plane problems/ Canh V. Le, Phuc L. H. Ho and Hoa T. Nguyen 3. Improved estimates for the effective elastic bulk modulus of random tetragonal crystal aggregates/ V. T. M. Hanh, p. D. Chinh and V. L. Dong  4. Direct numerical...
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dong Anh (Editor-in-chief), Duong Ngoc Hai (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Inverse kinematics of a serial-parallel robot used in hot forging process/ c. A. My  2. Engineering optimization by constrained differential evolution with nearest neighbor comparison/ P. H. Anh  3. Free vibration of functionally graded sandwich plates with stiffeners based on the third order shear deformation theory/ P. T. Dat, D. V. Thom and D. T. Luat  4. Postbuckling of thick FGM cylindrical panels with tangential edge constraints and temperature dependent properties/ H. V. Tung  5....
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dong Anh (Editor-in-chief), Duong Ngoc Hai (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Calculation of transonic flows around profiles with blunt and angled leading edges/ H. T. B. Ngoc and N. M. Hung 2. An efficient numerical procedure for calculating periodic vibrations of elastic mechanisms/ N. V. Khang, N. p. Dien and N. s. Nam  3. The dispersion of Rayleigh waves in orthotropic layered half-space using matrix method/ T. T. Tuan and T. N. Trung  4. Reservoir optimization with differential evolution/ P. T. T. Phuong, H. V. Lai and B. D. Tri  5. Vibration analysis...
(1)
135.000đ
180.000đ
Tác giả: Johan Rockstrom - Matias Klum
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 198 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.  Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được...