KH và CN biển
KH và CN biển
Tác giả: HĐBT: Nguyễn Xuân Phúc (Tổng biên tập), Thái Hoàng- Phạm Quốc Long (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
The introduction should follow the key words and should be as brief as possible, it should concern itself with a clear justification for the work undertaken and the underlying theory and hypothesis, a short review of literature in the field of study is obligatory although any exhaustive review properly belongs to the discussion section
Tác giả: HĐBT: Bùi Công Quế (Tổng biên tập), Trần Đức Thạnh- Võ Sĩ Tuấn (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Vietnam Journal of Marine Science and Technology publishes the articles on results of basic reserches and investigation, applied research, development of new approaches and technologies in research and investigations, brief information about conferences, seminars and related activities in Vietnam and abroad in the field of marine science and technology
Tác giả: HĐBT: Bùi Công Quế (Tổng biên tập), Trần Đức Thạnh- Võ Sĩ Tuấn (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Vietnam Journal of Marine Science and Technology publishes the articles on results of basic reserches and investigation, applied research, development of new approaches and technologies in research and investigations, brief information about conferences, seminars and related activities in Vietnam and abroad in the field of marine science and technology
Tác giả: HĐBT: Bùi Công Quế (Tổng biên tập), Trần Đức Thạnh- Võ Sĩ Tuấn (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Vietnam Journal of Marine Science and Technology publishes the articles on results of basic reserches and investigation, applied research, development of new approaches and technologies in research and investigations, brief information about conferences, seminars and related activities in Vietnam and abroad in the field of marine science and technology
Tác giả: HĐBT: Bùi Công Quế (Tổng biên tập), Trần Đức Thạnh- Võ Sĩ Tuấn (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Quantitative analytical results on topographic feature of the Vietnam’s continental shelf within coordinates 11.7 - 14.0° and 109.5 - 110.2°/ Phi Truong Thanh 2. Evaluation of coastline development over periods in Cua Viet area by application of remote sensing technique and geographic information system (GIS)/ Dao Dinh Cham, Nguyen Thai Son 3. Nghiên cứu áp dụng phương pháp mới phân vùng các cấu trúc chính móng trước Kainozoi khu vực vịnh Bắc Bộ và lân cận/ Nguyễn Kim Dũng 4. Đánh...
Tác giả: HĐBT: Bùi Công Quế (Tổng biên tập), Trần Đức Thạnh- Võ Sĩ Tuấn (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Tính toán chiều dài đường bờ biển Việt Nam (phần lục địa) dựa trên hệ thống bản đồ địa hình toàn quốc tỷ lệ 1/50.000/ Bùi Quang Dũng, Uông Đình Khanh 2. Minh giải tài liệu trọng lực và từ dự báo cấu trúc triển vọng khoáng sản rắn khu vực thềm lục địa nam - đông nam Việt Nam/ Trần Tuấn Dũng, Bùi Việt Dũng, Nguyễn Thế Hùng 3. Chất lượng trầm tích bề mặt đáy ở vùng biển xung quanh quần đảo Thổ Chu, Kiên Giang/ Lê Thị Vinh, Phạm Hữu Tâm 4. Effect of operating parameters of hydraulic fracturing...
Tác giả: HĐBT: Bùi Công Quế (Tổng biên tập), Trần Đức Thạnh- Võ Sĩ Tuấn (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về động lực trầm tích lơ lửng trong mùa lũ tại vùng biển ven bờ cửa sông Hậu/ Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Trung Thành, Vũ Hài Đăng, Vũ Duy Vĩnh 2. Xây dựng thuật toán xử lý dữ liệu viễn thám xác định hàm lượng vật chất lơ lửng tại vùng biển ven bờ Châu thổ sông Hồng/ Nguyễn Văn Thảo, Vũ Duy Vĩnh, Nguyễn Đắc Vệ, Phạm Xuân Cảnh 3. Đặc điểm địa hình đáy và trầm tích tầng mặt vùng biển Quần đảo Thổ Chu/ Phạm Bá Trung 4. Biến động chất lượng nước vịnh Nha...
Tác giả: HĐBT: Bùi Công Quế (Tổng biên tập), Trần Đức Thạnh- Võ Sĩ Tuấn (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Tiềm năng phát triển du lịch hệ thống đảo ven bờ Việt Nam/ Uông Đình Khanh 2. Một số giải pháp phát triển bền vững kinh tế đảo Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu/ Lê Thị Kim Thoa 3. Nghiên cứu ứng dụng địa chấn trong tìm kiếm khí hydrat khu vực Tư Chính - Vũng Mây/ Phan Thiên Hương, Nguyền Thanh Tùng, Bùi Thị Hạnh 4. Ảnh hưởng của các quá trình động lực đến biến động địa hình đáy vùng ven bờ cửa sông Mê Kông/Vũ Duy Vĩnh, Trần Đình Lân, Trần Anh Tú, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn...
(1)
135.000đ
180.000đ
Tác giả: Johan Rockstrom - Matias Klum
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 198 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.  Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được...