Khoa học trái đất
Khoa học trái đất
Tác giả: Editorial Board: Phan Trong Trinh (Editor-in-chief), Lai Vinh Cam- Nguyen Hoang- Nguyen Hong Phuong (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
State the objectives of the work. Relevant controversier or disagreements in the field should be mentioned so that a non-expert reader can delve into these issues further
Tác giả: Editorial Board: Phan Trong Trinh (Editor-in-chief), Lai Vinh Cam- Nguyen Hoang- Nguyen Hong Phuong (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Pham Thao Nguyen, Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy,  Nguyen Dinh Thai Quantifying organic carbon storage and sources in sediments of Dong Rui mangrove forests, Tien Yen district, Quang Ninh province using carbon stable isotope 2. Le Minh Tan, Nguyen Ngoc Thu, Tran Quoc Ha, Nguyen Thi Thao Tuyen Study of the morphology of the low-latitude D region ionosphere using the method of tweeks observed at Buon Ma Thuot, Dak Lak 3. Vu Thi Hoan, Ngo Thi Lu, Mikhail Kodkin, Nguyen Huu Tuyen, Phung...
Tác giả: Editorial Board: Phan Trong Trinh (Editor-in-chief), Lai Vinh Cam- Nguyen Hoang- Nguyen Hong Phuong (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Ngo Thi Lu, Rodkin M.V., Tran Viet Phuong, Phung Thi Thu Hang, Nguyen Quang, Vu Thi Hoan Algorithm and program for earthquake prediction based on the geological, geophysical, geomorphological and seismic data 2. Nguyen Hoang, Tran Thi Huong, Dao Thai Bac, Nguyen Van Vu, Nguyen Thi Thu, Cu Sy Thang, Pham Thanh Dang Magma source feature and eruption age of volcanic rocks in the Tram Tau district, Tu Le Basin 3. Bui Van Thom, Phan Trong Trinh, Ngo Tuan Tu, Nguyen Anh Duong, Nguyen Dang...
Tác giả: Editorial Board: Phan Trong Trinh (Editor-in-chief), Lai Vinh Cam- Nguyen Hoang- Nguyen Hong Phuong (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Nguyen Kim Dung, Do Due Thanh Using the analytic signal method of gravity gradient tensor (GGT) to determine the location and depth of the faults in the Pre-Cenozoic basement rocks of the Red River trough 2.Le Huy Minh, Tran Thi Lan, C. Amory-Mazaudier, R. Fleury, A. Bourdillon, J. Hu, Vu Tuan Hung, Nguyen Chien Thang, Le Truong Thanh, Nguyen Ha Thanh Continuous GPS network in Vietnam and results of study on the total electron content in the South East Asian region 3. Nguyen Ba...
Tác giả: HĐBT: Trần Trọng Hòa (Tổng biên tập), Nguyễn Văn Giảng- Phạm Hoàng Hải (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 98 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Ngô Văn Liêm, Phan Trọng Trịnh, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Công Quân, Trần Văn Phong, Nguyễn Phúc Đạt.  Phân tích mối tương quan giữa các chỉ số địa mạo và hoạt động kiến tạo hiện đại của đới đứt gãy Sông Lô khu vực rìa tây nam dãy Tam Đảo 2. Vy Quốc Hải, Trần Quốc Cường, Nguyễn Viết Thuận. Về chuyển dịch vỏ Trái đất dọc đới đứt gãy Sông Hồng từ số liệu GNSS 3. Lê Triều Việt, Văn Đức Tùng, Vũ Cao Chí, Nguvễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Luân, Đào Hải Nam, Bùi Văn...
(1)
135.000đ
180.000đ
Tác giả: Johan Rockstrom - Matias Klum
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 198 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.  Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được...
Tác giả: Editorial Board: Phan Trong Trinh (Editor-in-chief), Lai Vinh Cam- Nguyen Hoang- Nguyen Hong Phuong (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
State the objectives of the work. Relevant controversier or disagreements in the field should be mentioned so that a non-expert reader can delve into these issues further
Tác giả: Editorial Board: Phan Trong Trinh (Editor-in-chief), Lai Vinh Cam- Nguyen Hoang- Nguyen Hong Phuong (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
State the objectives of the work. Relevant controversier or disagreements in the field should be mentioned so that a non-expert reader can delve into these issues further
Tác giả: Editorial Board: Phan Trong Trinh (Editor-in-chief), Lai Vinh Cam- Nguyen Hoang- Nguyen Hong Phuong (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
State the objectives of the work. Relevant controversier or disagreements in the field should be mentioned so that a non-expert reader can delve into these issues further