Toán học
Toán học
Tác giả: Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
VJM is quarterly peer reviewed scientific journal, established by Vietnam Academy of Science and Technology and Vietnam Mathematical Society. It publishes original research papers and review articles in mathematics especialy in applied mathematics
Tác giả: Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
VJM is quarterly peer reviewed scientific journal, established by Vietnam Academy of Science and Technology and Vietnam Mathematical Society. It publishes original research papers and review articles in mathematics especialy in applied mathematics
Tác giả: Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
VJM is quarterly peer reviewed scientific journal, established by Vietnam Academy of Science and Technology and Vietnam Mathematical Society. It publishes original research papers and review articles in mathematics especialy in applied mathematics
Tác giả: Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
VJM is quarterly peer reviewed scientific journal, established by Vietnam Academy of Science and Technology and Vietnam Mathematical Society. It publishes original research papers and review articles in mathematics especialy in applied mathematics
Tác giả: Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Cohen–Macaulayness of Saturation of the Second Power of Edge Ideals/ Dô Trong Hoang. Pages 649-664 2. Some Results on Almost Sure Stability of Non-Autonomous Stochastic Differential Equations with Markovian Switching/ Nguyen Thanh Dieu. Pages 665-677 3. Gorenstein FI-Flat Dimension and Tate Homology/ Chelliah Selvaraj, Vasudevan Biju, Ramalingam Udhayakumar. Pages 679-695 4. Division of Tetranomials by Type II Pentanomials and Orthogonal Arrays/ Ryul Kim, Ok-Hyon Song, Myong-Hui Ri....
Tác giả: Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Wronskian Formulation and Ansatz Method for Bad Boussinesq Equation/ Lu Trong Khiem Nguyen. Pages 449-462 2. An Example in the Singer Category of Algebras with Coproducts at Odd Primes/ Maurizio Brunetti, Adriana Ciampella, Luciano A. Lomonaco. Pages 463-476 3. Pseudo-Valuation Modules/ Reza Jahani-Nezhad, Foroozan Khoshayand. Pages 477-484 4. Global Stability of Pseudo Almost Periodic Solutions for a Nicholson’s Blowflies Model with a Harvesting Term/ Cemil Tunç, Bingwen Liu. Pages...
Tác giả: Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Numerical Solutions of a Class of Integral Equations and the Associated Partial Differential Equations/ Namita Das, Rajendra Prasad Lal. Pages 251-271 2. Existence and Decay of Solutions of a Mixed Nonlocal Problem/ Le Thi Phuong Ngoc, Nguyen Anh Triet, Nguyen Thanh Long. Pages 273-293 3. Order Continuous Probabilistic Riesz Norms/ Celaleddin Şençimen. Pages 295-305 4. Δ-Convergence of the Modified Mann Iteration in Complete CAT(0) Spaces/ Hadi Khatibzadeh, Sajad Ranjbar. Pages 307-313 ...
Tác giả: Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Preface/ Hans-Peter Gittel, Harald Grosse, Wolfgang Hackbusch… Pages 1-3 2. Numerical Solution of a Non-Linear Volterra Integral Equation/ K. Maleknejad, P. Torabi, S. Sauter. Pages 5-28 3. Equivalence of Estimates on a Domain and Its Boundary/ Tran Vu Khanh. Pages 29-48 4. Algorithms that Satisfy a Stopping Criterion, Probably/ Uri Ascher, Farbod Roosta-Khorasani. Pages 49-69 5. Survey on the Technique of Hierarchical Matrices/ Wolfgang Hackbusch. Pages 71-101 6. First- and...
(1)
135.000đ
180.000đ
Tác giả: Johan Rockstrom - Matias Klum
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 198 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.  Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được...