Vật lý
Vật lý
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dai Hung (Editor-in-chief), Nguyen Ba An- Nguyen Duc Chien-...
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
The object of "Communications in Physics" is publication of new theoretical and experimental research works in all fields of physics. However, topical review are also welcome upon an invitation from the Editor-in-Chief. Each volume of CIP contain 4 issues, which are published quarterly.
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dai Hung (Editor-in-chief), Nguyen Ba An- Nguyen Duc Chien-...
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Propagation of Ultrashort Pulses in Nonlinear Media/ Cao Long Van 2. Study of Optimized Coupling Based on Micro-Lensed Fibers for Fibers and Photonic Integrated Circuits in the Framework of Telecommunications and Sensing Applications/ Sy Dat Le, Enguerran Delcourt, Pauline Girault, Aldo Gutierrez-Arroyo, Paul Azuelos, Nathalie Lorrain, Loic Bodiou, Luiz Poffo, Jean-Marc Goujon, Yannick Dumeige, Isabelle Hardy, Philippe Rochard, Jonathan Lemaitrel, Parastesh Pirasteh, Mohammed Guendouz, Thierry...
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dai Hung (Editor-in-chief), Nguyen Ba An- Nguyen Duc Chien-...
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. The Modern Induced Matter Approach of General Relativity for Quantum Mechanics/ Vo Van Thuan and Nguyen Thi Kim Thoa 2. The 3-3-1 Model with Arbitrarily Charged Leptons/ Hoang Ngoc Long, Duong Van Loi, Nguyen Chi Thao and Thanh Huu Hong Giang 3. Gravity Loop Corrections to the Standard Model Higgs in Einstein Gravity/ Masaatsu Horikoshi, Yugo Abe and Takeo Inami  4. Synthesis of Flower-like Silver Nanostructures on Silicon and Their Application in Surface-enhanced Raman Scattering/ Kieu...
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dai Hung (Editor-in-chief), Nguyen Ba An- Nguyen Duc Chien-...
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Simple Experimental Setups for Observing Wave-particle and Entanglement separability Superpositions/ Nguyen Ba An 2. A Model of Bulk Supersymmetry in Warped Spacetime/ Tran Minh Hieu 3. Spacetimes with Pseudosymmetric Energy-momentum Tensor/ Sahanous Mallick and Uday Chand De 4. WITHDRAWN: Phenomenological study of Coexistence of Magnetism and Superconductivity in Heavy Fermions Systems by Multi-component Ginzburg-Landau Functional/ Nguyen Van Hinh and Nguyen Tri Lan 5. Influence of...
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dai Hung (Editor-in-chief), Nguyen Ba An- Nguyen Duc Chien-...
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. On the CP Violation Phase in a Neutrino Mixing Model with an A4 Flavor Symmetry/ Phi Quang Van and Nguyen Thi Hong Van 2. Ripplon Modes of Two Segregated Bose-Einstein Condensates in Confined Geometry/ Tran Huu Phat and Hoang Van Quyet 3. e+e- —>hZ Collision in Randall-Sundrum Model/ Dao Thi Le Thuy and Bui Thi Ha Giang 4. Optical Properties of Eu3+ Ions in Boro-tellurite Glass/ Ngo Van Tam, Vu Phi Tuyen, and Phan Van Do 5. Controlling Optical Bistability in a Five-level Cascade...
(1)
135.000đ
180.000đ
Tác giả: Johan Rockstrom - Matias Klum
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 198 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.  Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được...
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dai Hung (Editor-in-chief), Nguyen Ba An- Nguyen Duc Chien-...
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
The object of "Communications in Physics" is publication of new theoretical and experimental research works in all fields of physics. However, topical review are also welcome upon an invitation from the Editor-in-Chief. Each volume of CIP contain 4 issues, which are published quarterly.
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dai Hung (Editor-in-chief), Nguyen Ba An- Nguyen Duc Chien-...
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
The object of "Communications in Physics" is publication of new theoretical and experimental research works in all fields of physics. However, topical review are also welcome upon an invitation from the Editor-in-Chief. Each volume of CIP contain 4 issues, which are published quarterly.