Tiếng Nga
Tiếng Nga
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Công ty Xuất nhập khẩu Sách báo Việt Nam Xunhasaba – Cửa hàng Thế giới sách ngoại văn
Còn trong kho: 1 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Ведущий российский журнал, посвященный военной авиации и освоению космоса. Содержит богатую информацию о самолетах, состоящих на вооружении в вооруженных силах России, боевом опыте советских и российских летчиков, деятельности ведущих российских конструкторских бюро, оценки и комментарии, относящиеся к военно-воздушным силам других стран. Đây là tạp chí nguyên gốc tiếng Nga trọn bộ năm 2019. Tạp chí hàng đầu của Nga dành riêng cho hàng không quân sự và thám hiểm không gian. Nó chứa thông tin phong...
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Công ty Xuất nhập khẩu Sách báo Việt Nam Xunhasaba – Cửa hàng Thế giới sách ngoại văn
Còn trong kho: 1 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Элитное иллюстрированное издание, которое знакомит с развитием военного дела за рубежом, новинками зарубежной военной техники и вооружения. Đây là tạp chí nguyên gốc tiếng Nga trọn bộ năm 2019. Một ấn phẩm minh họa ưu tú giới thiệu sự phát triển của các vấn đề quân sự ở nước ngoài,  về những thiết bị và vũ khí quân sự nước ngoài mới nhất.
12.750.000đ
17.000.000đ
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Công ty Xuất nhập khẩu Sách báo Việt Nam Xunhasaba – Cửa hàng Thế giới sách ngoại văn
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
«Государство и право» — научно-теоретическое и академическое периодическое издание. На своих страницах оно освещает актуальные вопросы теории и практики отечественного права, начиная с 1927 года. Этот журнал внес весомый вклад в развитие юридической мысли в СССР и современной России. Сегодня он по праву считается ведущим периодическим изданием в вопросах юриспруденции. Đây là tạp chí nguyên gốc tiếng Nga trọn bộ năm 2019. Tạp chí "Nhà nước và pháp luật" là ấn phẩm định kỳ khoa học, lý thuyết...
2.700.000đ
3.600.000đ
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Công ty Xuất nhập khẩu Sách báo Việt Nam Xunhasaba – Cửa hàng Thế giới sách ngoại văn
Còn trong kho: 1 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
«Военная Мысль» — старейшее и основное военно-теоретическое издание Министерства обороны Российской Федерации. Свою историю оно ведет с 1858 г., когда по инициативе профессора Императорской военной академии Д.А. Милютина был основан журнал «Военный сборник». На его страницах отражались проблемы военной политики, военного искусства и другие вопросы военного дела. Đây là tạp chí nguyên gốc tiếng Nga bộ năm 2019. Tạp chí "Tư tưởng quân sự" là ấn phẩm lý thuyết quân sự lâu đời nhất và cơ bản...
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Công ty Xuất nhập khẩu Sách báo Việt Nam Xunhasaba – Cửa hàng Thế giới sách ngoại văn
Còn trong kho: 1 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Военно-технический, научно-популярный журнал, освещающий вопросы научно-технического прогресса в Вооруженных Силах, публикует материалы о развитии современного оружия, подготовке специалистов различных профилей в войсках и военно-учебных заведениях, инженерной психологии, технической подготовке, эксплуатации боевой техники, планировании и функционировании войскового ремонтного производства, материалы о развитии техники и вооружения армий ведущих стран мира. Đây là tạp chí nguyên gốc tiếng Nga bộ năm...
3.900.000đ
5.200.000đ
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Công ty Xuất nhập khẩu Sách báo Việt Nam Xunhasaba – Cửa hàng Thế giới sách ngoại văn
Còn trong kho: 1 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
«Квант» — научно-популярный физико-математический журнал, рассчитанный на массового читателя. Материалы, накопленные в журнале за годы его существования, практически бесценны. Идею создания издания такой тематики высказал П.Л. Капица в 1964 году. Издается с 1970г. Đây là tạp chí nguyên gốc tiếng Nga bộ năm 2019. "Lượng tử" là một tạp chí khoa học và vật lý phổ biến được thiết kế cho người đọc nói chung. Các tài liệu tích lũy trong tạp chí qua nhiều năm tồn tại là gần như vô giá. Ý tưởng tạo...
3.150.000đ
4.200.000đ
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Công ty Xuất nhập khẩu Sách báo Việt Nam Xunhasaba – Cửa hàng Thế giới sách ngoại văn
Còn trong kho: 1 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
170 лет истории "Морской сборник" - старейший в мире ежемесячный  журнал по военно-морской тематике, официальный орган  военно-морского ведомства, издающийся с марта 1848  года без перерыва и смены названия. Награды • В 1980 году Морской сборник награжден орденомКрасной звезды• В 2006 и 2007 году журнал удостоен знаком отличия"Золотой фонд прессы".. Đây là tạp chí nguyên gốc tiếng Nga bộ năm 2019. Tạp chí "Tập san hàng hải" đã có 170 năm lịch...
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 59 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam đang diễn ra ngày một sôi động. Đặc biệt trong lĩnh vực báo chí - xuất bản, quá trình này đã trở nên sâu rộng và đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao hơn. Trong khi đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí, xuất bản lại gặp phải không ít khó khăn vì rào cản ngôn ngữ nói chung và hệ thống thuật ngữ chuyên ngành nói riêng. Trước thực trạng đó, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn “Từ điển thuật ngữ báo chí xuất bản Anh – Nga – Việt”....
262.500đ
350.000đ
Tác giả: Nhiều dịch giả
Phát hành bởi: Công ty Xuất nhập khẩu Sách báo Việt Nam Xunhasaba – Cửa hàng Thế giới sách ngoại văn
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Kể từ khi bộ “Từ điển Nga-Việt” (gồm hai tập) của Alikanov K.M., Ivanov V.V. và Malkhanova I.A. ra mắt độc giả lần đầu năm 1977 đến nay đã gần 30 năm. Đó là bộ từ điển Nga-Việt lớn nhất trong thế kỷ 20, được người dùng đánh giá cao và được nhà xuất bản «Русский язык» ấn hành ba lần vào những năm 1977, 1979 và 1987 với tổng số lượng trên 120 nghìn ấn bản. Về sau, ở Việt Nam, một vài nhà xuất bản cũng đã in lại nhiều lần — dưới dạng sách hay đĩa. Tuy nhiên, trong gần ba thập niên qua, ở hai nước...
210.000đ
280.000đ
Tác giả: Nhiều dịch giả
Phát hành bởi: Công ty Xuất nhập khẩu Sách báo Việt Nam Xunhasaba – Cửa hàng Thế giới sách ngoại văn
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Kể từ khi quyển Từ điển Việt-Nga đầu tiên trong lịch sử từ điển học Xô-viết do tập thể các tác giả Liên Xô biên soạn, giáo sư Ô-sa-nhin I.M và Vũ Đăng Ất hiệu đính (Ma-xcơ-va, 1961) ra đời đến nay đã qua ba mươi năm. Tình hình đòi hỏi cấp thiết phải có một quyển từ điển Việt-Nga mới. So với quyển từ điển Việt-Nga trước, Quyển từ điển này không những có sự khác biệt về số lượng (số từ nhiều gấp đôi), mà còn có sự khác biệt có tính chất nguyên tắc về chất lượng xử lý các mục từ. Trong...