(0 đánh giá)
Click để đánh giá

-20%

La Fontaine
Ngụ ngôn La Fontaine – Toàn tập ngụ ngôn với bản dịch của các thế hệ dịch giả Việt Nam
880.000đ
1.100.000đ

-20%

DK
My first abc book – Những chữ cái đầu tiên
54.400đ
68.000đ

Sách khuyến mãi

Jane Bingham, Fiona Chandler và Sam Taplin. Lê Thị Oanh dịch
440.000đ
550.000đ
Nguyễn Văn Khoả biên soạn
191.250đ
255.000đ
DK/ Ngọc Tân, Yến Nhi, Hồng Vỹ dịch
312.000đ
390.000đ
Nhiều tác giả
264.000đ
330.000đ
DK/ Dịch giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
128.000đ
160.000đ
Antoine Galland/ Phan Quang dịch
792.000đ
990.000đ
Trần Trọng Kim
360.000đ
450.000đ
Jacob & Wilhelm Grimm/ Hữu Ngọc, Lương Văn Hồng, Ngụy Hữu Tâm dịch
544.000đ
680.000đ
Erich Maria Remarque/ Vũ Kim Thư
63.000đ
90.000đ
Nhiều tác giả
70.400đ
88.000đ

Sách bán chạy

Jane Bingham, Fiona Chandler và Sam Taplin. Lê Thị Oanh dịch
440.000đ
550.000đ
Nguyễn Văn Khoả biên soạn
191.250đ
255.000đ
DK/ Ngọc Tân, Yến Nhi, Hồng Vỹ dịch
312.000đ
390.000đ
Nhiều tác giả
264.000đ
330.000đ
DK/ Dịch giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
128.000đ
160.000đ
Antoine Galland/ Phan Quang dịch
792.000đ
990.000đ
Jacob & Wilhelm Grimm/ Hữu Ngọc, Lương Văn Hồng, Ngụy Hữu Tâm dịch
544.000đ
680.000đ
Erich Maria Remarque/ Vũ Kim Thư
63.000đ
90.000đ
Nhiều tác giả
70.400đ
88.000đ
Nhiều tác giả
96.000đ
120.000đ

Sách đề xuất

Jane Bingham, Fiona Chandler và Sam Taplin. Lê Thị Oanh dịch
440.000đ
550.000đ
Nguyễn Văn Khoả biên soạn
191.250đ
255.000đ
DK/ Ngọc Tân, Yến Nhi, Hồng Vỹ dịch
312.000đ
390.000đ
Nhiều tác giả
264.000đ
330.000đ
DK/ Dịch giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
128.000đ
160.000đ
Antoine Galland/ Phan Quang dịch
792.000đ
990.000đ
Jacob & Wilhelm Grimm/ Hữu Ngọc, Lương Văn Hồng, Ngụy Hữu Tâm dịch
544.000đ
680.000đ
Erich Maria Remarque/ Vũ Kim Thư
63.000đ
90.000đ
Nhiều tác giả
70.400đ
88.000đ
Nhiều tác giả
96.000đ
120.000đ

Sách khác

Trần Trọng Kim
360.000đ
450.000đ
Nguyễn Nhật Ánh
60.000đ
75.000đ
Tác giả: Antoine de Saint-Exupéry. Dịch giả: Vĩnh Lạc
208.000đ
260.000đ
Alexandre Dumas cha/ Mai Thế Sang dịch
50.000đ
100.000đ
Lewis Wallace/ Nguyễn Bích Như dịch
40.000đ
80.000đ
Frances Hodgson Burnett/ Nguyễn Thị Nga dịch
30.000đ
60.000đ
Frances Hodgson Burnett/ Nguyễn Thị Nga dịch
30.000đ
60.000đ