(0 đánh giá)
Click để đánh giá

-20%

La Fontaine
Ngụ ngôn La Fontaine – Toàn tập ngụ ngôn với bản dịch của các thế hệ dịch giả Việt Nam
880.000đ
1.100.000đ

-20%

Bác sĩ Hocquard/ Đinh Khắc Phách
Một chiến dịch ở Bắc Kỳ (Bản cao cấp, tặng kèm bộ postcards 12 tấm)
480.000đ
600.000đ

Sách khuyến mãi

Jane Bingham, Fiona Chandler và Sam Taplin. Lê Thị Oanh dịch
440.000đ
550.000đ
DK/ Ngọc Tân, Yến Nhi, Hồng Vỹ dịch
312.000đ
390.000đ
DK/ Dịch giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
128.000đ
160.000đ
Antoine Galland/ Phan Quang dịch
792.000đ
990.000đ
Jacob & Wilhelm Grimm/ Hữu Ngọc, Lương Văn Hồng, Ngụy Hữu Tâm dịch
544.000đ
680.000đ
Erich Maria Remarque/ Vũ Kim Thư
63.000đ
90.000đ
Nguyễn Nhật Ánh
60.000đ
75.000đ
Tác giả: Antoine de Saint-Exupéry. Dịch giả: Vĩnh Lạc
208.000đ
260.000đ
Alexandre Dumas cha/ Mai Thế Sang dịch
50.000đ
100.000đ
Lewis Wallace/ Nguyễn Bích Như dịch
40.000đ
80.000đ
Frances Hodgson Burnett/ Nguyễn Thị Nga dịch
30.000đ
60.000đ
Lời Delphine- Minh họa: Gustavo Mazali
79.200đ
99.000đ

Sách bán chạy

Jane Bingham, Fiona Chandler và Sam Taplin. Lê Thị Oanh dịch
440.000đ
550.000đ
DK/ Ngọc Tân, Yến Nhi, Hồng Vỹ dịch
312.000đ
390.000đ
DK/ Dịch giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
128.000đ
160.000đ
Antoine Galland/ Phan Quang dịch
792.000đ
990.000đ
Jacob & Wilhelm Grimm/ Hữu Ngọc, Lương Văn Hồng, Ngụy Hữu Tâm dịch
544.000đ
680.000đ
Erich Maria Remarque/ Vũ Kim Thư
63.000đ
90.000đ
Lời Delphine- Minh họa: Gustavo Mazali
79.200đ
99.000đ
Lời: Laurent Gaulet, Minh họa: Pacco
120.000đ
150.000đ
DK
360.000đ
450.000đ
Tác giả: Margaret Mitchell. Dịch giả: Vũ Kim Thư
504.000đ
630.000đ
Tác giả: Lionel PaillèsDịch giả: Danh Việt
96.000đ
120.000đ

Sách đề xuất

Jane Bingham, Fiona Chandler và Sam Taplin. Lê Thị Oanh dịch
440.000đ
550.000đ
DK/ Ngọc Tân, Yến Nhi, Hồng Vỹ dịch
312.000đ
390.000đ
DK/ Dịch giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
128.000đ
160.000đ
Antoine Galland/ Phan Quang dịch
792.000đ
990.000đ
Jacob & Wilhelm Grimm/ Hữu Ngọc, Lương Văn Hồng, Ngụy Hữu Tâm dịch
544.000đ
680.000đ
Erich Maria Remarque/ Vũ Kim Thư
63.000đ
90.000đ
Lời Delphine- Minh họa: Gustavo Mazali
79.200đ
99.000đ
Lời: Laurent Gaulet, Minh họa: Pacco
120.000đ
150.000đ
DK
360.000đ
450.000đ
Tác giả: Margaret Mitchell. Dịch giả: Vũ Kim Thư
504.000đ
630.000đ
Erich Maria Remarque/ Lê Phát
80.000đ
100.000đ
André Gide/ Bửu Ý
80.000đ
100.000đ
Tác giả: Lionel PaillèsDịch giả: Danh Việt
96.000đ
120.000đ

Sách khác

Nguyễn Nhật Ánh
60.000đ
75.000đ
Tác giả: Antoine de Saint-Exupéry. Dịch giả: Vĩnh Lạc
208.000đ
260.000đ
Alexandre Dumas cha/ Mai Thế Sang dịch
50.000đ
100.000đ
Lewis Wallace/ Nguyễn Bích Như dịch
40.000đ
80.000đ
Frances Hodgson Burnett/ Nguyễn Thị Nga dịch
30.000đ
60.000đ
Tác giả: Nhiều tác giả
128.000đ
160.000đ
Nhiều tác giả - Dịch giả: Phú Quốc
144.000đ
180.000đ
Tác giả: Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh/ Dịch giả: Nguyễn Quốc Hùng/ Minh họa: Đới Đôn Bang
273.000đ
390.000đ
Nhiều tác giả/ Dịch giả: Đỗ Lan Hạnh
120.000đ
150.000đ