(0 đánh giá)
Click để đánh giá

-20%

Jane Bingham, Fiona Chandler và Sam Taplin. Lê Thị Oanh dịch
The Usbone: Bách khoa lịch sử thế giới (Encyclopedia of world history)
440.000đ
550.000đ

-20%

Bác sĩ Hocquard/ Đinh Khắc Phách
Một chiến dịch ở Bắc Kỳ (Bản cao cấp, tặng kèm bộ postcards 12 tấm)
480.000đ
600.000đ

Sách khuyến mãi

Jane Bingham, Fiona Chandler và Sam Taplin. Lê Thị Oanh dịch
440.000đ
550.000đ
Antoine de Saint-Exupéry/ Vĩnh Lạc dịch
78.400đ
98.000đ
Erich Maria Remarque/ Vũ Hương Giang dịch
64.000đ
80.000đ
Nguyễn Văn Khoả biên soạn
191.250đ
255.000đ
Nhiều tác giả
163.200đ
204.000đ
Nhiều Tác GiảNgười Dịch Quốc Dũng
88.000đ
110.000đ
DK/ Ngọc Tân, Yến Nhi, Hồng Vỹ dịch
312.000đ
390.000đ
Nhiều tác giả
264.000đ
330.000đ
DK/ Dịch giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
128.000đ
160.000đ
Antoine Galland/ Phan Quang dịch
792.000đ
990.000đ
BS. Alice Roberts/ Dịch giả: DS. Lê Quang Toản, BS. Lê Thị Hồng Khánh
544.000đ
680.000đ

Sách bán chạy

Jane Bingham, Fiona Chandler và Sam Taplin. Lê Thị Oanh dịch
440.000đ
550.000đ
Antoine de Saint-Exupéry/ Vĩnh Lạc dịch
78.400đ
98.000đ
Erich Maria Remarque/ Vũ Hương Giang dịch
64.000đ
80.000đ
Nguyễn Văn Khoả biên soạn
191.250đ
255.000đ
Nhiều tác giả
163.200đ
204.000đ
DK/ Ngọc Tân, Yến Nhi, Hồng Vỹ dịch
312.000đ
390.000đ
Nhiều tác giả
264.000đ
330.000đ
DK/ Dịch giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
128.000đ
160.000đ
Antoine Galland/ Phan Quang dịch
792.000đ
990.000đ
BS. Alice Roberts/ Dịch giả: DS. Lê Quang Toản, BS. Lê Thị Hồng Khánh
544.000đ
680.000đ

Sách đề xuất

Jacob & Wilhelm Grimm/ Hữu Ngọc, Lương Văn Hồng, Ngụy Hữu Tâm dịch
544.000đ
680.000đ
Erich Maria Remarque/ Vũ Kim Thư
63.000đ
90.000đ
Nhiều tác giả
70.400đ
88.000đ
Nhiều tác giả
96.000đ
120.000đ
Lời Delphine- Minh họa: Gustavo Mazali
79.200đ
99.000đ
Lời: Laurent Gaulet, Minh họa: Pacco
120.000đ
150.000đ
DK
360.000đ
450.000đ
Tác giả: Margaret Mitchell. Dịch giả: Vũ Kim Thư
504.000đ
630.000đ
Erich Maria Remarque/ Lê Phát
80.000đ
100.000đ
Erich Maria Remarque/ Vũ Kim Thư
60.000đ
75.000đ
André Gide/ Bửu Ý
80.000đ
100.000đ
Tác giả: Lionel PaillèsDịch giả: Danh Việt
96.000đ
120.000đ

Sách khác

Yên Ba
175.000đ
250.000đ
Tác giả: Harriet Beecher StoweDịch giả: Đỗ Đức Hiểu
43.000đ
86.000đ
Tác giả: Henryk SienkiewiczDịch giả: Nguyễn Hữu Dũng, Minh họa: Đức Lâm
84.000đ
120.000đ
Tác giả Jack London Người Dịch Mạnh Chương, Lâm Hoài, Võ Quang
63.000đ
90.000đ
Tác giả: Rudyard KiplingDịch giả: Lê Hà
18.000đ
36.000đ
Tác giả: Lazar Lagin Dịch giả: Minh Đăng Khánh
69.300đ
99.000đ
Tác giả: Charles DickensDịch giả: Phan Ngọc
80.500đ
115.000đ
Tác giả: Edmondo De AmicisDịch giả: Hoàng Thiếu Sơn
63.000đ
90.000đ
Tác giả: Anna Sewell Dịch giả: Thanh Vân
56.000đ
80.000đ
Tác giả: Jack LondonDịch giả: Bảo Hưng
30.000đ
60.000đ
Tác giả Edith NesbitNgười Dịch Đăng Thư
63.000đ
90.000đ