(0 đánh giá)
Click để đánh giá

-10%

Beth Kempton
Wabi sabi
89.100đ
99.000đ

-10%

Elyakim Kislev - Chi Nhân
Mối quan hệ 5.0: Trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và robot sẽ tái định hình đời sống cảm xúc của con người như thế nào?
179.100đ
199.000đ

Sách khuyến mãi

Beth Kempton
89.100đ
99.000đ
Brian Dumaine
143.100đ
159.000đ
Akiyoshi Horie - Như Nữ dịch
80.100đ
89.000đ
Norman W.Walker - Hoàng Lan dịch
76.500đ
85.000đ
Akiyoshi Horie - Như Nữ dịch
89.100đ
99.000đ
Norman W.Walker - Hoàng Lan dịch
76.500đ
85.000đ
Inamori Kazuo - Thanh Huyền dịch
157.500đ
175.000đ

Sách bán chạy

Beth Kempton
89.100đ
99.000đ
Brian Dumaine
143.100đ
159.000đ
Akiyoshi Horie - Như Nữ dịch
80.100đ
89.000đ
Norman W.Walker - Hoàng Lan dịch
76.500đ
85.000đ
Akiyoshi Horie - Như Nữ dịch
89.100đ
99.000đ
Norman W.Walker - Hoàng Lan dịch
76.500đ
85.000đ
Inamori Kazuo - Thanh Huyền dịch
157.500đ
175.000đ

Sách đề xuất

Beth Kempton
89.100đ
99.000đ
Brian Dumaine
143.100đ
159.000đ
Akiyoshi Horie - Như Nữ dịch
80.100đ
89.000đ
Norman W.Walker - Hoàng Lan dịch
76.500đ
85.000đ
Akiyoshi Horie - Như Nữ dịch
89.100đ
99.000đ
Norman W.Walker - Hoàng Lan dịch
76.500đ
85.000đ
Inamori Kazuo - Thanh Huyền dịch
157.500đ
175.000đ

Sách khác

Beth Kempton
89.100đ
99.000đ
Brian Dumaine
143.100đ
159.000đ
Akiyoshi Horie - Như Nữ dịch
80.100đ
89.000đ
Norman W.Walker - Hoàng Lan dịch
76.500đ
85.000đ
Akiyoshi Horie - Như Nữ dịch
89.100đ
99.000đ
Norman W.Walker - Hoàng Lan dịch
76.500đ
85.000đ
Inamori Kazuo - Thanh Huyền dịch
157.500đ
175.000đ