(0 đánh giá)
Click để đánh giá

-10%

Elyakim Kislev - Chi Nhân
Mối quan hệ 5.0: Trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và robot sẽ tái định hình đời sống cảm xúc của con người như thế nào?
179.100đ
199.000đ

-10%

Elyakim Kislev - Chi Nhân
Mối quan hệ 5.0: Trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và robot sẽ tái định hình đời sống cảm xúc của con người như thế nào?
179.100đ
199.000đ

Sách khuyến mãi

Beth Kempton
89.100đ
99.000đ
Alex Korb
134.100đ
149.000đ
Brian Dumaine
143.100đ
159.000đ
William B Irvine
112.500đ
125.000đ
Jo Condrill Bennie Bough
49.500đ
55.000đ
E Freya Williams
143.100đ
159.000đ
Thomas J.Peters, Robert H.Waterman, JR
224.100đ
249.000đ
Bryan Burrough, John Helyar
359.100đ
399.000đ

Sách bán chạy

Beth Kempton
89.100đ
99.000đ
Alex Korb
134.100đ
149.000đ
Brian Dumaine
143.100đ
159.000đ
William B Irvine
112.500đ
125.000đ
Jo Condrill Bennie Bough
49.500đ
55.000đ
E Freya Williams
143.100đ
159.000đ
Thomas J.Peters, Robert H.Waterman, JR
224.100đ
249.000đ
Bryan Burrough, John Helyar
359.100đ
399.000đ

Sách đề xuất

Beth Kempton
89.100đ
99.000đ
Alex Korb
134.100đ
149.000đ
Brian Dumaine
143.100đ
159.000đ
William B Irvine
112.500đ
125.000đ
Jo Condrill Bennie Bough
49.500đ
55.000đ
E Freya Williams
143.100đ
159.000đ
Thomas J.Peters, Robert H.Waterman, JR
224.100đ
249.000đ
Bryan Burrough, John Helyar
359.100đ
399.000đ

Sách khác