(0 đánh giá)
Click để đánh giá

-30%

PGS.TS. Nguyễn Thừa Hỷ
Thăng Long - Kẻ Chợ thời Mạc - Lê Trung hưng
343.000đ
490.000đ

Sách khuyến mãi

Lê Hải Đoàn dịch
35.700đ
42.000đ
Lê Hải Đoàn dịch
39.100đ
46.000đ
Lê Hải Đoàn dịch
35.700đ
42.000đ
Lê Hải Đoàn dịch
27.200đ
32.000đ
Lê Hải Đoàn dịch
35.700đ
42.000đ
Nguyễn Đình Khôi - Vũ Trọng Phụng
143.650đ
169.000đ
GS.TS. Hoàng Chí Bảo - PGS.TS. Trần Thị Minh Tuyết
107.100đ
126.000đ
Phan Huy Chú
126.650đ
149.000đ
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Viện Sử học - Quốc sử quán triều Nguyễn
4.080.000đ
6.000.000đ

Sách bán chạy

Phan Huy Chú
126.650đ
149.000đ
Các chủ biên: GS.TS. NGUYỄN QUANG NGỌC - PGS.TS. VŨ VĂN QUÂN - PGS.TS. NGUYỄN THỪA HỶ
1.330.000đ
1.900.000đ
GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên)
343.000đ
490.000đ
GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc chủ biên
343.000đ
490.000đ
PGS.TS. Vũ Văn Quân chủ biên
343.000đ
490.000đ

Sách đề xuất

Lê Hải Đoàn dịch
35.700đ
42.000đ
Nguyễn Đình Khôi - Vũ Trọng Phụng
143.650đ
169.000đ
Phan Huy Chú
126.650đ
149.000đ
Các chủ biên: GS.TS. NGUYỄN QUANG NGỌC - PGS.TS. VŨ VĂN QUÂN - PGS.TS. NGUYỄN THỪA HỶ
1.330.000đ
1.900.000đ
PGS.TS. Vũ Văn Quân chủ biên
343.000đ
490.000đ

Sách khác

Lê Hải Đoàn dịch
35.700đ
42.000đ
Lê Hải Đoàn dịch
39.100đ
46.000đ
Lê Hải Đoàn dịch
35.700đ
42.000đ
Lê Hải Đoàn dịch
27.200đ
32.000đ
GS.TS. Hoàng Chí Bảo - PGS.TS. Trần Thị Minh Tuyết
107.100đ
126.000đ