Nhà xuất bản Hà Nội
Là Nhà xuất bản tổng hợp, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, Nhà xuất bản Hà Nội có chức năng xuất bản các ấn phẩm và tài liệu về Chính trị, Xã hội, Kinh tế, Khoa học - Kỹ thuật, Văn hóa, Văn học, Nghệ thuật và các văn hóa phẩm khác phục vụ cho yêu cầu công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ thành phố Hà Nội, đáp ứng và định hướng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân Thủ đô và cả nước, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế
Xem chi tiết >>
Sách mới
Tổ quốc nơi đầu sóng (qua các tác phẩm báo chí) Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội NXB Hà Nội
Thiên sử vàng của quân dân Thủ đô anh hùng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội NXB Hà Nội
Bác Hồ với báo chí Thủ đô - Ánh sáng soi đường Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội NXB Hà Nội
Hà Nội - Ngàn hoa dâng Bác - Tập 4 Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội NXB Hà Nội
Sư đoàn 308 - Quân Tiên Phong anh hùng 70 năm làm theo lời Bác (28/8/1949 - 28/8/2019) Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - Ban Liên lạc truyền thống CCB Sư đoàn 308 - Quân tiên phong NXB Hà Nội
Trung đoàn Thủ đô Anh hùng - 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô NXB Hà Nội
0 0
Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không PGS.TS. Trịnh Vương Hồng NXB Hà Nội
0 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội NXB Hà Nội
0 0
1 2
Sách nổi bật
Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam kỳ và Đồng Tháp qua Châu bản triều Nguyễn Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 - Hội Khoa học lịch sử Đồng Tháp NXB Hà Nội
0 0
Tổ quốc nơi đầu sóng (qua các tác phẩm báo chí) Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội NXB Hà Nội
Đảng bộ Thành phố Hà Nội 90 năm xây dựng và phát triển Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội NXB Hà Nội
0 0
Thiên sử vàng của quân dân Thủ đô anh hùng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội NXB Hà Nội
Hà Nội trên đường phát triển Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội NXB Hà Nội
0 0
Trung đoàn Thủ đô Anh hùng - 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô NXB Hà Nội
0 0
Sư đoàn 308 - Quân Tiên Phong anh hùng 70 năm làm theo lời Bác (28/8/1949 - 28/8/2019) Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - Ban Liên lạc truyền thống CCB Sư đoàn 308 - Quân tiên phong NXB Hà Nội
Hà Nội - 30 năm đổi mới, phát triển (1986-2016) Phạm Quang Nghị - Phùng Hữu Phú NXB Hà Nội
0 0
Bác Hồ với báo chí Thủ đô - Ánh sáng soi đường Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội NXB Hà Nội
1 2
Tin tức và sự kiện