Trịnh Văn Quang
Cơ Sở Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn Trong Truyền Nhiệt
85.000đ

-30%

Ban từ điển
Từ điển Kinh tế tài chính kế toán Anh-Pháp-Việt
157.500đ
225.000đ

Sách khuyến mãi

GS.TSKH. Phan Anh ( Chủ biên); Trân Thị Thúy Quỳnh; Nguyễn Khang Cường
118.000đ
PGS. TS Đỗ Năng Toàn - TS. Lê Thị KIm Nga
96.000đ
Nguyễn Hồ Quỳnh
30.000đ
PGS.TS.Phạm Văn Cương; TS. Hoàng Văn Hùng ( Hiệu đính)
65.000đ
Lương Mạnh Bá ( Chủ biên); Lương Thanh Bình - Cao Tuấn Dũng; Nguyễn Thị Thu Trang - Lê Đức Trung
64.000đ

Sách bán chạy

GS.TSKH. Phan Anh ( Chủ biên); Trân Thị Thúy Quỳnh; Nguyễn Khang Cường
118.000đ
PGS. TS Đỗ Năng Toàn - TS. Lê Thị KIm Nga
96.000đ
Nguyễn Hồ Quỳnh
30.000đ
PGS.TS.Phạm Văn Cương; TS. Hoàng Văn Hùng ( Hiệu đính)
65.000đ
Lương Mạnh Bá ( Chủ biên); Lương Thanh Bình - Cao Tuấn Dũng; Nguyễn Thị Thu Trang - Lê Đức Trung
64.000đ
PGS.TS. Trần Thu Hà; KS. Phạm Quang Huy
115.000đ

Sách đề xuất

GS.TSKH. Phan Anh ( Chủ biên); Trân Thị Thúy Quỳnh; Nguyễn Khang Cường
118.000đ
PGS. TS Đỗ Năng Toàn - TS. Lê Thị KIm Nga
96.000đ
Nguyễn Hồ Quỳnh
30.000đ
PGS.TS.Phạm Văn Cương; TS. Hoàng Văn Hùng ( Hiệu đính)
65.000đ
Lương Mạnh Bá ( Chủ biên); Lương Thanh Bình - Cao Tuấn Dũng; Nguyễn Thị Thu Trang - Lê Đức Trung
64.000đ
PGS.TS. Trần Thu Hà; KS. Phạm Quang Huy
115.000đ

Sách khác