(0 đánh giá)
Click để đánh giá

-10%

PGS TS Chu Mạnh Hoàng
Cảm Biến Và Vi Chấp Hành Vi Hệ Thống - Quang - Điện Tử
130.500đ
145.000đ

Sách khuyến mãi

TS Trần Thị Hòa
108.000đ
120.000đ
TS Ngô Hữu Mạnh
89.100đ
99.000đ
Nguyễn Hiền Trung ( chủ biên) Vũ Văn Tháng ( đồng chủ biên)
268.200đ
298.000đ
PGS TS Võ Nguyễn Quốc Bảo - PGS TS Lê Hải Châu ( Đồng chủ biên)
90.000đ
100.000đ
Nguyễn Mạnh Đạt - Hoàng Xuân Vinh ( chủ biên)
57.600đ
64.000đ
GS.TSKH. Phan Anh ( Chủ biên); Trân Thị Thúy Quỳnh; Nguyễn Khang Cường
106.200đ
118.000đ
Nguyễn Quốc Bảo Trần Nhất Dũng
121.500đ
135.000đ
PGS. TS Đỗ Năng Toàn - TS. Lê Thị KIm Nga
86.400đ
96.000đ
PGS. TS. Phạm Văn Cương; TS. Phạm Văn Thuần ( Hiệu Đính )
106.200đ
118.000đ
TS. Lê Trung Thành
71.100đ
79.000đ

Sách bán chạy

TS Trần Thị Hòa
108.000đ
120.000đ
TS Ngô Hữu Mạnh
89.100đ
99.000đ
Nguyễn Hiền Trung ( chủ biên) Vũ Văn Tháng ( đồng chủ biên)
268.200đ
298.000đ
PGS TS Võ Nguyễn Quốc Bảo - PGS TS Lê Hải Châu ( Đồng chủ biên)
90.000đ
100.000đ
Nguyễn Mạnh Đạt - Hoàng Xuân Vinh ( chủ biên)
57.600đ
64.000đ
GS.TSKH. Phan Anh ( Chủ biên); Trân Thị Thúy Quỳnh; Nguyễn Khang Cường
106.200đ
118.000đ
Nguyễn Quốc Bảo Trần Nhất Dũng
121.500đ
135.000đ
PGS. TS Đỗ Năng Toàn - TS. Lê Thị KIm Nga
86.400đ
96.000đ
PGS. TS. Phạm Văn Cương; TS. Phạm Văn Thuần ( Hiệu Đính )
106.200đ
118.000đ
TS. Lê Trung Thành
71.100đ
79.000đ
Nguyễn Hồ Quỳnh
27.000đ
30.000đ

Sách đề xuất

TS Trần Thị Hòa
108.000đ
120.000đ
TS Ngô Hữu Mạnh
89.100đ
99.000đ
Nguyễn Hiền Trung ( chủ biên) Vũ Văn Tháng ( đồng chủ biên)
268.200đ
298.000đ
PGS TS Võ Nguyễn Quốc Bảo - PGS TS Lê Hải Châu ( Đồng chủ biên)
90.000đ
100.000đ
Nguyễn Mạnh Đạt - Hoàng Xuân Vinh ( chủ biên)
57.600đ
64.000đ
GS.TSKH. Phan Anh ( Chủ biên); Trân Thị Thúy Quỳnh; Nguyễn Khang Cường
106.200đ
118.000đ
Nguyễn Quốc Bảo Trần Nhất Dũng
121.500đ
135.000đ
PGS. TS Đỗ Năng Toàn - TS. Lê Thị KIm Nga
86.400đ
96.000đ
PGS. TS. Phạm Văn Cương; TS. Phạm Văn Thuần ( Hiệu Đính )
106.200đ
118.000đ
TS. Lê Trung Thành
71.100đ
79.000đ
Nguyễn Hồ Quỳnh
27.000đ
30.000đ

Sách khác

Nguyễn Vân Vy; Nguyễn Việt Hà
32.400đ
36.000đ
Nguyễn Văn Nghị; Nguyễn Cảnh Lương
18.000đ
20.000đ
PGS.TS.Phan Ngọc Cừ; PGS.TS. Trương Biên, TS. Nguyễn Xuân Thảo; TS. Trần Văn Xuân, Phan Hoài Nam
121.500đ
135.000đ
Trần Đức Hòe
19.800đ
22.000đ
PGS. Nguyễn Đức Vận
137.700đ
153.000đ
Lã Thành, Trịnh Thu Hương, Trung Dũng
229.500đ
255.000đ
Vũ Anh Dũng - Đặng Xuân Minh
315.000đ
350.000đ