-30%

Michael E.Goldberg
Vươn Ra Khỏi Thung Lũng Silicon
89.600đ
128.000đ

-30%

Michael E.Goldberg
Vươn Ra Khỏi Thung Lũng Silicon
89.600đ
128.000đ

Sách khuyến mãi

PGS. Nguyễn Khắc Minh, TS. Điểu khiển kinh tế, TS. Kinh tế học
140.000đ
200.000đ
Lã Thành, Trịnh Thu Hương, Trung Dũng
178.500đ
255.000đ
Vũ Anh Dũng - Đặng Xuân Minh
245.000đ
350.000đ
PGS.TS. Trần Trọng Minh (chủ biên) PGS.TS. Nguyễn Quang Địch, TS. Vũ Hoàng Phương, TS. Phạm Việt Hương, TS.Nguyễn Kiên Trung
135.000đ
150.000đ

Sách bán chạy

PGS. Nguyễn Khắc Minh, TS. Điểu khiển kinh tế, TS. Kinh tế học
140.000đ
200.000đ
Lã Thành, Trịnh Thu Hương, Trung Dũng
178.500đ
255.000đ
Vũ Anh Dũng - Đặng Xuân Minh
245.000đ
350.000đ
PGS.TS. Trần Trọng Minh (chủ biên) PGS.TS. Nguyễn Quang Địch, TS. Vũ Hoàng Phương, TS. Phạm Việt Hương, TS.Nguyễn Kiên Trung
135.000đ
150.000đ

Sách đề xuất

PGS. Nguyễn Khắc Minh, TS. Điểu khiển kinh tế, TS. Kinh tế học
140.000đ
200.000đ
Lã Thành, Trịnh Thu Hương, Trung Dũng
178.500đ
255.000đ
Vũ Anh Dũng - Đặng Xuân Minh
245.000đ
350.000đ
PGS.TS. Trần Trọng Minh (chủ biên) PGS.TS. Nguyễn Quang Địch, TS. Vũ Hoàng Phương, TS. Phạm Việt Hương, TS.Nguyễn Kiên Trung
135.000đ
150.000đ

Sách khác

PGS. Nguyễn Khắc Minh, TS. Điểu khiển kinh tế, TS. Kinh tế học
140.000đ
200.000đ
Lã Thành, Trịnh Thu Hương, Trung Dũng
178.500đ
255.000đ
Vũ Anh Dũng - Đặng Xuân Minh
245.000đ
350.000đ
PGS.TS. Trần Trọng Minh (chủ biên) PGS.TS. Nguyễn Quang Địch, TS. Vũ Hoàng Phương, TS. Phạm Việt Hương, TS.Nguyễn Kiên Trung
135.000đ
150.000đ