(0 đánh giá)
Click để đánh giá

-5%

Nguyễn Thanh Tùng (Chủ biên), Nguyễn Thị Mai
Cụm nguyên tử nhị nguyên: Mô phỏng, chế tạo và một số đặc trưng cơ bản
199.500đ
210.000đ

-5%

Vũ Thị Thu Lan (cb), Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Diệu Trinh, Đặng Việt Dũng
Xâm nhập mặn vùng ven biển lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn và các giải pháp kiểm soát
247.000đ
260.000đ

Sách khuyến mãi

Trần Ngọc Quyển (Chủ biên), Lê Thị Phương, Đặng Thị Lệ Hằng, Lê Nghiêm Anh Tuấn, Nguyễn Đình Trung
304.000đ
320.000đ
Nguyễn Thanh Tuấn (Chủ biên), Trần Thùy Chi, Trần Văn Ý, Ngô Đăng Trí,…
291.600đ
324.000đ
Nguyễn Như Trung (Chủ biên), Phạm Tích Xuân, Nguyễn Văn Phổ, Bùi Hồng Long,…
256.500đ
270.000đ
Nguyễn Thu Nhung (Chủ biên), Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Mạnh Hà, Hoàng Bắc
280.250đ
295.000đ
Phan Thị Thanh Hằng (Chủ biên), Nguyễn Hằng Anh, Đào Đình Châm, Nguyễn Ngọc Khánh, Đỗ Thị Vân Hương, Đào Nguyên Khôi, Đặng Hòa V
285.000đ
300.000đ
Nguyễn Hoài Châu (Chủ biên), Ngô Quốc Bưu, Trần Văn Tựa
304.000đ
320.000đ
Đỗ Văn Mạnh (Chủ biên), Lê Xuân Thanh Thảo, Nguyễn Tuấn Minh, Huỳnh Đức Long, Trịnh Minh Việt, Trần Công Hải, Lương Hữu Thành
266.000đ
280.000đ
Đinh Thị Mai Thanh (Chủ biên), Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Thu Phương, Lê Phương Thu
185.250đ
195.000đ
Tô Duy Phương
289.750đ
305.000đ

Sách bán chạy

Trần Ngọc Quyển (Chủ biên), Lê Thị Phương, Đặng Thị Lệ Hằng, Lê Nghiêm Anh Tuấn, Nguyễn Đình Trung
304.000đ
320.000đ
Nguyễn Trung Minh, Nguyễn Ngọc (Đồng chủ biên) Trần Thùy Chi, Nguyễn Thanh Tuấn
297.000đ
330.000đ
Lê Thị Thu Hiền (Chủ biên) Lưu Thế Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Bình Kiều Quốc Lập, Phạm Hà Linh, Đỗ Văn Thanh, Hoàng Lưu
270.000đ
300.000đ
Đinh Thị Mai Thanh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thơm, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Đại Lâm, Thái Hoàng
179.100đ
199.000đ
Đàm Đức Tiến
225.000đ
250.000đ
Nguyễn Văn Phổ
378.000đ
420.000đ
Nguyễn Thị Hồng Vân (Chủ biên) Phạm Minh Quân, Trịnh Anh Viên, Phạm Cao Bách, Phạm Quốc Long
189.000đ
210.000đ
Đỗ Văn Tứ (Chủ biên), Takenori Sasaki, Lê Hùng Anh, Hoàng Ngọc Khắc
247.000đ
260.000đ
Chu Hoàng Hà (Chủ biên), Phạm Bích Ngọc, Phan Trọng Hoàng, Udo Conrad, Hồ Thị Thương, Phạm Thị Vân, Vũ Huyền Trang
218.500đ
230.000đ
Vũ Thị Thu Lan (cb), Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Diệu Trinh, Đặng Việt Dũng
247.000đ
260.000đ
Nguyen Thi Phuong Lien
171.500đ
245.000đ

Sách đề xuất

Trần Ngọc Quyển (Chủ biên), Lê Thị Phương, Đặng Thị Lệ Hằng, Lê Nghiêm Anh Tuấn, Nguyễn Đình Trung
304.000đ
320.000đ
Nguyễn Trung Minh, Nguyễn Ngọc (Đồng chủ biên) Trần Thùy Chi, Nguyễn Thanh Tuấn
297.000đ
330.000đ
Lê Thị Thu Hiền (Chủ biên) Lưu Thế Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Bình Kiều Quốc Lập, Phạm Hà Linh, Đỗ Văn Thanh, Hoàng Lưu
270.000đ
300.000đ
Đinh Thị Mai Thanh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thơm, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Đại Lâm, Thái Hoàng
179.100đ
199.000đ
Đàm Đức Tiến
225.000đ
250.000đ
Nguyễn Văn Phổ
378.000đ
420.000đ
Nguyễn Thị Hồng Vân (Chủ biên) Phạm Minh Quân, Trịnh Anh Viên, Phạm Cao Bách, Phạm Quốc Long
189.000đ
210.000đ
Đỗ Văn Tứ (Chủ biên), Takenori Sasaki, Lê Hùng Anh, Hoàng Ngọc Khắc
247.000đ
260.000đ
Chu Hoàng Hà (Chủ biên), Phạm Bích Ngọc, Phan Trọng Hoàng, Udo Conrad, Hồ Thị Thương, Phạm Thị Vân, Vũ Huyền Trang
218.500đ
230.000đ
Vũ Thị Thu Lan (cb), Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Diệu Trinh, Đặng Việt Dũng
247.000đ
260.000đ
Nguyen Thi Phuong Lien
171.500đ
245.000đ

Sách khác

Đinh Thị Mai Thanh (Chủ biên), Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Thị Thơm, Phạm Thị Năm, Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Trung Dũng, Mai Hương,
218.500đ
230.000đ
Bùi Quang Minh, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Ngọc Tùng
209.000đ
220.000đ
Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief)
50.000đ
Editorial Board: Luong Chi Mai (Editor-in-chief), Bokor Józef- Fukuda Torso- Keviczky László- Mareels Iven Michiel Yvonne (Scien
30.000đ
Trần Đình Lý (chủ biên)
94.500đ
105.000đ
Hoàng Nghĩa Sơn, Nguyễn Văn Hạnh
166.250đ
175.000đ
Nguyễn Xuân Huyên (Chủ biên)
126.000đ
140.000đ