(1 đánh giá)
Click để đánh giá

-15%

Trường Đại học Ngoại Thương
Giáo trình Tiếng Nhật - Giao dịch thương mại
101.150đ
119.000đ

-15%

Bernard Marr
Công nghệ thực tế mở rộng - 100+ ứng dụng thay đổi xã hội, kinh doanh
301.750đ
355.000đ

Sách bán chạy

Trường Đại học Ngoại Thương
101.150đ
119.000đ
TS. Lê Vũ Điệp
131.750đ
155.000đ
GS.TS.NGND Nguyễn Thị Mơ - Trường đại học Ngoại Thương
108.800đ
128.000đ
TS Nguyến Thị Minh Hiền (Học viện báo chí và tuyên truyền)
123.250đ
145.000đ
TS. Nguyễn Văn Hậu
148.750đ
175.000đ
TS Hoàng Sỹ Tương - GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc - TS. Nguyễn Thị Loan
123.250đ
145.000đ

Sách đề xuất

Trường Đại học Ngoại Thương
101.150đ
119.000đ
TS. Lê Vũ Điệp
131.750đ
155.000đ
GS.TS.NGND Nguyễn Thị Mơ - Trường đại học Ngoại Thương
108.800đ
128.000đ
TS Nguyễn Thị Hoàng Yến
114.750đ
135.000đ
TS Nguyến Thị Minh Hiền (Học viện báo chí và tuyên truyền)
123.250đ
145.000đ
TS. Nguyễn Văn Hậu
148.750đ
175.000đ
TS Hoàng Sỹ Tương - GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc - TS. Nguyễn Thị Loan
123.250đ
145.000đ
PGS. TS Đặng Hoài Bắc - TS. Đỗ Mạnh Hà – TS. Nguyễn Ngọc Min
183.600đ
216.000đ

Sách khác

Cục Hỗ trợ CNTT - Nhật Bản
131.750đ
155.000đ
Đàm Văn Nhỉ - Trịnh Thnh Hải - Lê Xuân Dũng - Phạm Minh Phương - Trần Trung Tình - Trương Mạnh Tuấn
97.750đ
115.000đ