(1 đánh giá)
Click để đánh giá

-15%

Lothar Determann
Hướng dẫn của Dertermann về pháp luật bảo vệ dữ liệu - Hoạt động tuân thủ của doanh nghiệp trên phạm vi quốc tế
178.500đ
210.000đ

-15%

GS.TS.NGND. Trần Văn Bính
Vì một nền văn hóa dân tộc, hiện đại (Mấy vấn đề cấp thiết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người nước ta hiện nay)
106.250đ
125.000đ

Sách điện tử

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Khoa xuất bản - TS. Vũ Thuỳ Dương (chủ biên))
40.000đ
Nguyễn Thái Huyền (Chủ biên), Lê Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thái Hòa, Dương Thị Ngọc Oanh, Nguyễn Thi
380.000đ
Nguyễn Thái Huyền (Chủ biên), Lê Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thái Hòa, Dương Thị Ngọc Oanh, Nguyễn Thi
380.000đ
Nguyễn Thái Huyền (Chủ biên), Lê Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thái Hòa, Dương Thị Ngọc Oanh, Nguyễn Thi
380.000đ

Sách bán chạy

Dương Thị Thanh Tú
152.150đ
179.000đ
Túc Dịch Minh - Nguyễn Thanh Hải
442.000đ
520.000đ
Trường Đại học Ngoại Thương
101.150đ
119.000đ
TS. Lê Vũ Điệp
131.750đ
155.000đ
GS.TS.NGND Nguyễn Thị Mơ - Trường đại học Ngoại Thương
108.800đ
128.000đ
TS Nguyến Thị Minh Hiền (Học viện báo chí và tuyên truyền)
123.250đ
145.000đ
TS. Nguyễn Văn Hậu
148.750đ
175.000đ

Sách đề xuất

Dương Thị Thanh Tú
152.150đ
179.000đ
Ao Thu Hoài
153.000đ
180.000đ
Nguyễn Như Ý - Trần Chí Đạt - Võ Thế Quân - Vũ Thùy Dương
254.150đ
299.000đ
Túc Dịch Minh - Nguyễn Thanh Hải
442.000đ
520.000đ
Trường Đại học Ngoại Thương
101.150đ
119.000đ
TS. Lê Vũ Điệp
131.750đ
155.000đ
GS.TS.NGND Nguyễn Thị Mơ - Trường đại học Ngoại Thương
108.800đ
128.000đ
TS Nguyễn Thị Hoàng Yến
114.750đ
135.000đ

Sách khác

Cục Hỗ trợ CNTT - Nhật Bản
131.750đ
155.000đ