Tác giả: Chesterphel
Những Điều Ba Muốn Nói Với Con Trai
Phát hành bởi : NXB Văn học
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 99 cuốn
uốn sách bao gồm 44 điều giúp con trai biết tự lập, định đoạt đúng giá trị bản thân và đứng vững trên đường đời…
Trích đoạn: Giao ước với chính mình So với việc con giữ được giao ước với người khác thì việc con có thể tuân thủ giao ước với chình mình còn quan trọng hơn nhiều.
Chúng ta vẫn thường nghe mọi người nói rằng “nói lời giữ lấy lời”, “đã hữa là làm”, vậy vì sao chúng ta phải giữ đúng những lời đã giao ước? Bởi vì nếu con thất hứa, con sẽ mất đi sự tín nhiệm, khi đã mất đi uy tín thì mối quan hệ với người khác theo đó mà bị ảnh hưởng xấu. Vì vậy nhất định con phải giữ lời. Nếu đối tượng mà con cần giữ đúng giao ước là chính bản thân mình thì nên thế nào? Có một điều đáng tiếc, là người ta thường không tôn trọng lời hứa với chính mình.
Đầu năm mới, chúng ta thường đặt ra cho mình những dự định cho cả năm với sự quyết tâm cao độ, nhưng chỉ qua một vài tháng thì đã quên sạch sành sanh những kế hoạch đó, rồi đến cuối năm ngồi tổng kết lại mới nhận ra rằng mình còn quá nhiều việc không thực hiện đúng như đã đề ra trước đó. Vì thế, so với việc con giữ được một giao ước với người khác thì việc con có thể tuân thủ giao ước với chính mình còn quan trọng hơn nhiều…
Giá: 48,000 đ -29%
68,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Những Điều Ba Muốn Nói Với Con Trai
Tác giả:  Chesterphel
Phát hành bởi : NXB Văn học
Tác giả : Chesterphel
Còn trong kho : 99 cuốn
48,000 đ -29%
68,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
uốn sách bao gồm 44 điều giúp con trai biết tự lập, định đoạt đúng giá trị bản thân và đứng vững trên đường đời…
Trích đoạn: Giao ước với chính mình So với việc con giữ được giao ước với người khác thì việc con có thể tuân thủ giao ước với chình mình còn quan trọng hơn nhiều.
Chúng ta vẫn thường nghe mọi người nói rằng “nói lời giữ lấy lời”, “đã hữa là làm”, vậy vì sao chúng ta phải giữ đúng những lời đã giao ước? Bởi vì nếu con thất hứa, con sẽ mất đi sự tín nhiệm, khi đã mất đi uy tín thì mối quan hệ với người khác theo đó mà bị ảnh hưởng xấu. Vì vậy nhất định con phải giữ lời. Nếu đối tượng mà con cần giữ đúng giao ước là chính bản thân mình thì nên thế nào? Có một điều đáng tiếc, là người ta thường không tôn trọng lời hứa với chính mình.
Đầu năm mới, chúng ta thường đặt ra cho mình những dự định cho cả năm với sự quyết tâm cao độ, nhưng chỉ qua một vài tháng thì đã quên sạch sành sanh những kế hoạch đó, rồi đến cuối năm ngồi tổng kết lại mới nhận ra rằng mình còn quá nhiều việc không thực hiện đúng như đã đề ra trước đó. Vì thế, so với việc con giữ được một giao ước với người khác thì việc con có thể tuân thủ giao ước với chính mình còn quan trọng hơn nhiều…
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

Sách rất hay mang lại rất nhiều kiến thức bổ ích
Quyển sách mang lại nhiều ý nghĩa cho người đọc! Mang lại những cảm cúc khó tả và sự hấp dẫn
Quyển sách mang lại nhiều ý nghĩa cho người đọc! Mang lại những cảm cúc khó tả và sự hấp dẫn
back to top