Thái độ vô cảm trong gia đình của trẻ vị thành niên
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Xã Hội
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 7 cuốn
Sống tử tế, sống có trách nhiệm đúng nghĩa một con người là một trong những cách sống mang nền tảng đạo đức văn minh trong bất cứ một xã hội nào. Sống nhân nghĩa, sống có đạo lý, có tình người cũng là đặc trưng của văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, lối sống với những biểu hiện vô cảm của một bộ phận lớp trẻ hiện nay trở nên phổ biến khiến những người có trách nhiệm lo ngại về sự mai một những giá trị tốt đẹp của đạo lý làm người trong tương lai gần.
Cuốn sách "Thái độ vô cảm trong gia đình của trẻ vị thành niên" do Phan Thị Mai Hương chủ biên được phát triển từ kết quả của đề tài nghiên cứu cấp Bộ của Viện Tâm lý học. Dữ liệu chính ở đây được thu thập từ các học sinh THCS và THPT tại hai địa bàn Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, bằng các phương pháp chính là bảng hỏi và phỏng vấn sâu, trình bày những phát hiện cơ bản về sự vô cảm trong gia đình của trẻ vị thành niên ở đô thị hiện nay, trên sơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm làm rõ thái độ vô cảm trong gia đình của trẻ vị thành niên từ góc độ lý luận và góp phần làm thay đổi thái độ vô cảm của trẻ từ góc đô thực tiễn.
Giá: 55,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Thái độ vô cảm trong gia đình của trẻ vị thành niên
Tác giả:  Phan Thị Mai Hương (chủ biên), Đỗ Thị Lệ Hằng, Tô Thúy Hạnh Loại sách: Phát triển bản thân
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Xã Hội
Tác giả : Phan Thị Mai Hương (chủ biên), Đỗ Thị Lệ Hằng, Tô Thúy Hạnh
Còn trong kho : 7 cuốn
55,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Sống tử tế, sống có trách nhiệm đúng nghĩa một con người là một trong những cách sống mang nền tảng đạo đức văn minh trong bất cứ một xã hội nào. Sống nhân nghĩa, sống có đạo lý, có tình người cũng là đặc trưng của văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, lối sống với những biểu hiện vô cảm của một bộ phận lớp trẻ hiện nay trở nên phổ biến khiến những người có trách nhiệm lo ngại về sự mai một những giá trị tốt đẹp của đạo lý làm người trong tương lai gần.
Cuốn sách "Thái độ vô cảm trong gia đình của trẻ vị thành niên" do Phan Thị Mai Hương chủ biên được phát triển từ kết quả của đề tài nghiên cứu cấp Bộ của Viện Tâm lý học. Dữ liệu chính ở đây được thu thập từ các học sinh THCS và THPT tại hai địa bàn Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, bằng các phương pháp chính là bảng hỏi và phỏng vấn sâu, trình bày những phát hiện cơ bản về sự vô cảm trong gia đình của trẻ vị thành niên ở đô thị hiện nay, trên sơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm làm rõ thái độ vô cảm trong gia đình của trẻ vị thành niên từ góc độ lý luận và góp phần làm thay đổi thái độ vô cảm của trẻ từ góc đô thực tiễn.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top