-10%

Lê Minh Anh, Hoàng Thị Lê Thảo (Đồng chủ biên)
Yếu tố văn hóa tộc người trong chăm sóc sức khỏe của người Cống và Si La ở tỉnh Lai Châu (sách chuyên khảo)
112.500đ
125.000đ

-10%

Lê Minh Anh, Hoàng Thị Lê Thảo (Đồng chủ biên)
Yếu tố văn hóa tộc người trong chăm sóc sức khỏe của người Cống và Si La ở tỉnh Lai Châu (sách chuyên khảo)
112.500đ
125.000đ

Sách khuyến mãi

PGS.TS Trần Thị Minh Thi (chủ biên)
171.000đ
190.000đ
Phan Thị Mai Hương (Chủ biên)
72.900đ
81.000đ

Sách bán chạy

PGS.TS Trần Thị Minh Thi (chủ biên)
171.000đ
190.000đ
Phan Thị Mai Hương (Chủ biên)
72.900đ
81.000đ

Sách đề xuất

PGS.TS Trần Thị Minh Thi (chủ biên)
171.000đ
190.000đ
Phan Thị Mai Hương (Chủ biên)
72.900đ
81.000đ

Sách khác

PGS.TS Trần Thị Minh Thi (chủ biên)
171.000đ
190.000đ