(0 đánh giá)
Click để đánh giá

-10%

Phạm Thị Trầm (chủ biên)
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường vùng trung du và miền núi phía Bắc (sách chuyên khảo)
121.500đ
135.000đ

-10%

Phạm Thị Trầm (chủ biên)
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường vùng trung du và miền núi phía Bắc (sách chuyên khảo)
121.500đ
135.000đ

Sách khuyến mãi

TS. Phạm Thị Hương Quỳnh
106.200đ
118.000đ
Nguyễn Bình Giang, Võ Thị Minh Lệ, Nguyễn Thị Hồng Nga, Nguyễn Đình Ngân
65.700đ
73.000đ

Sách bán chạy

TS. Phạm Thị Hương Quỳnh
106.200đ
118.000đ
Nguyễn Bình Giang, Võ Thị Minh Lệ, Nguyễn Thị Hồng Nga, Nguyễn Đình Ngân
65.700đ
73.000đ

Sách đề xuất

TS. Phạm Thị Hương Quỳnh
106.200đ
118.000đ
Nguyễn Bình Giang, Võ Thị Minh Lệ, Nguyễn Thị Hồng Nga, Nguyễn Đình Ngân
65.700đ
73.000đ

Sách khác

TS. Phạm Thị Hương Quỳnh
106.200đ
118.000đ
Nguyễn Bình Giang, Võ Thị Minh Lệ, Nguyễn Thị Hồng Nga, Nguyễn Đình Ngân
65.700đ
73.000đ