Tác giả: PGS.TS Vũ Văn Dân
Dạy con bằng lời hay ý đẹp ( tái bản )
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2015 Còn trong kho : 294 cuốn
Ai có con cháu cũng muốn chúng nên người tốt. Điều đó được thực hiện ở cả ba môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội.Trong đó gia đình giữ vai trò hết sức quan trọng. Vì gia đình là trường học đầu tiên của trẻ. Bố mẹ và những người lớn trong gia đình là những thầy cô giáo đầu tiên mà trẻ tiếp xúc. Cha ông ta đã từng nói: "nói ngọt lọt đến xương", vì thế phương pháp giáo dục gia đình có hiệu quả là sự khuyên nhủ nhẹ nhàng bằng những lời hay ý đẹp dễ hiểu, dễ nhớ bởi nó tác động đến cả lý trí lẫn tình cảm của con em. Để phát huy phương pháp giáo dục truyền thống đó, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn Dạy con bằng lời hay ý đẹp do PGS.TS Vũ Văn Dân biên soạn. Tập sách đề cập đến nhiều vấn đề giáo dục hiện nay đối với thế hệ trẻ. Các nội dung giáo dục được chuyển tải bằng hình thức thơ lục bát hoặc song thất lục bát quen thuộc. Cuốn sách sẽ là tài liệu vô cùng bổ ích cho các bậc ông bà, cha mẹ; các đoàn viên thanh niên và đội viên; các giáo viên phổ thông nhất là các giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân... Ngoài ra, kiều bào ta ở nước ngoài có thể dùng sách này truyền thụ cho con em những giá trị làm người có tính chất truyền thống của dân tộc Việt Nam, giúp các em hướng về cội nguồn, giữ gìn bản sắc dân tộc ngay trong phẩm chất nhân cách của mình.
Giá: 35,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Dạy con bằng lời hay ý đẹp ( tái bản )
Tác giả:  PGS.TS Vũ Văn Dân Loại sách: Khoa học công nghệ
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : PGS.TS Vũ Văn Dân
Còn trong kho : 294 cuốn
35,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Ai có con cháu cũng muốn chúng nên người tốt. Điều đó được thực hiện ở cả ba môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội.Trong đó gia đình giữ vai trò hết sức quan trọng. Vì gia đình là trường học đầu tiên của trẻ. Bố mẹ và những người lớn trong gia đình là những thầy cô giáo đầu tiên mà trẻ tiếp xúc. Cha ông ta đã từng nói: "nói ngọt lọt đến xương", vì thế phương pháp giáo dục gia đình có hiệu quả là sự khuyên nhủ nhẹ nhàng bằng những lời hay ý đẹp dễ hiểu, dễ nhớ bởi nó tác động đến cả lý trí lẫn tình cảm của con em. Để phát huy phương pháp giáo dục truyền thống đó, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn Dạy con bằng lời hay ý đẹp do PGS.TS Vũ Văn Dân biên soạn. Tập sách đề cập đến nhiều vấn đề giáo dục hiện nay đối với thế hệ trẻ. Các nội dung giáo dục được chuyển tải bằng hình thức thơ lục bát hoặc song thất lục bát quen thuộc. Cuốn sách sẽ là tài liệu vô cùng bổ ích cho các bậc ông bà, cha mẹ; các đoàn viên thanh niên và đội viên; các giáo viên phổ thông nhất là các giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân... Ngoài ra, kiều bào ta ở nước ngoài có thể dùng sách này truyền thụ cho con em những giá trị làm người có tính chất truyền thống của dân tộc Việt Nam, giúp các em hướng về cội nguồn, giữ gìn bản sắc dân tộc ngay trong phẩm chất nhân cách của mình.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top