Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, ngừa chống vi phạm trên mạng Internet
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 94 cuốn
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với nhóm tác giả của Học viện Kỹ thuật mật mã cung cấp tới bạn đọc các kiến thức cơ bản về thình hình An ninh an toàn thông tin tại Việt Nam và trên thế giới, những nguy cơ, vi phạm, tấn công nhằm vào người dùng, vào các cơ quan, tổ chức, những hoạt động chống phá Nhà nước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng       Bên cạnh đó, cuốn sách cũng cung cấp các kiến thức để phòng, ngừa những vi phạm, các cuộc tấn công mạng cũng như đưa ra những khuyến cáo, những chính sách an toàn thông tin cơ bản
Giá: 56,250 đ -25%
75,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, ngừa chống vi phạm trên mạng Internet
Tác giả:  Hoàng Thanh Nam - Nguyễn Tuấn Anh - Nguyễn Quốc Toàn
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Hoàng Thanh Nam - Nguyễn Tuấn Anh - Nguyễn Quốc Toàn
Còn trong kho : 94 cuốn
56,250 đ -25%
75,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với nhóm tác giả của Học viện Kỹ thuật mật mã cung cấp tới bạn đọc các kiến thức cơ bản về thình hình An ninh an toàn thông tin tại Việt Nam và trên thế giới, những nguy cơ, vi phạm, tấn công nhằm vào người dùng, vào các cơ quan, tổ chức, những hoạt động chống phá Nhà nước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng       Bên cạnh đó, cuốn sách cũng cung cấp các kiến thức để phòng, ngừa những vi phạm, các cuộc tấn công mạng cũng như đưa ra những khuyến cáo, những chính sách an toàn thông tin cơ bản
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top