Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương
Kỹ năng vàng cho nhân viên văn phòng
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 582 cuốn
Trong môi trường làm việc hiện đại và cạnh tranh cao như hiện nay, đòi hỏi mỗi nhân viên phải có kiến thức chuyên môn và những kỹ năng cần thiết.       Ngoài năng lực cá nhân, các kỹ năng mềm cũng có vai trò then chốt quyết định công việc có thành công hay không. Đó chính là công cụ thiết yếu, hỗ trợ bạn phát huy hết năng lực mình có. Rèn luyện và từng bước nâng cao các kỹ năng mềm cũng chính là cách bạn nâng cao sự thành công của mình
Giá: 29,250 đ -25%
39,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Kỹ năng vàng cho nhân viên văn phòng
Tác giả:  Nguyễn Thị Mai Hương
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Nguyễn Thị Mai Hương
Còn trong kho : 582 cuốn
29,250 đ -25%
39,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trong môi trường làm việc hiện đại và cạnh tranh cao như hiện nay, đòi hỏi mỗi nhân viên phải có kiến thức chuyên môn và những kỹ năng cần thiết.       Ngoài năng lực cá nhân, các kỹ năng mềm cũng có vai trò then chốt quyết định công việc có thành công hay không. Đó chính là công cụ thiết yếu, hỗ trợ bạn phát huy hết năng lực mình có. Rèn luyện và từng bước nâng cao các kỹ năng mềm cũng chính là cách bạn nâng cao sự thành công của mình
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top