Tác giả: TS. Lê Văn Phùng, ThS Quách Xuân Trưởng
Khai phá dữ liệu
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 355 cuốn
Khai phá dữ liệu là một quá trình khám phá, chắt lọc các tri thức mới và các tri thức có ích ở dạng tiềm năng trong nguồn dữ liệu đã có của một công ty, đơn vị, tổ chức nào đó, từ đó giúp cho chúng ta có được quyết định sáng suốt. Với mục đích cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về khai phá dữ liệu, giai đoạn quan trọng có thể nói là bậc nhất trong chặng đường đi tìm tri thức trong các kho dữ liệu đồ sộ, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “Khai phá dữ liệu” của TS. Lê Văn Phùng và ThS. Quách Xuân Trưởng, hiện đang công tác tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên biên soạn giới thiệu với bạn đọc. Cuốn sách gồm 13 chương chia làm ba phần giới thiệu các khái niệm phổ biến nhất liên quan đến quá trình phát hiện tri thức từ dữ liệu, các phương pháp khai phá các mẫu dữ liệu "hấp dẫn" ẩn chứa trong các tập dữ liệu lớn, một số thuật toán điển hình trong khai phá dữ liệu. Khai phá dữ liệu là một hướng tiếp cận mới tuy nhiên đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu và phát triển nhờ vào những ứng dụng thực tiễn của chúng như: Phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định; Điều trị y học; Tin sinh học; Tài chính và thị trường chứng khoán; Quản lý quan hệ khách hàng, Chăm sóc sức khỏe, ...
Giá: 63,750 đ -25%
85,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Khai phá dữ liệu
Tác giả:  TS. Lê Văn Phùng, ThS Quách Xuân Trưởng
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS. Lê Văn Phùng, ThS Quách Xuân Trưởng
Còn trong kho : 355 cuốn
63,750 đ -25%
85,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Khai phá dữ liệu là một quá trình khám phá, chắt lọc các tri thức mới và các tri thức có ích ở dạng tiềm năng trong nguồn dữ liệu đã có của một công ty, đơn vị, tổ chức nào đó, từ đó giúp cho chúng ta có được quyết định sáng suốt. Với mục đích cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về khai phá dữ liệu, giai đoạn quan trọng có thể nói là bậc nhất trong chặng đường đi tìm tri thức trong các kho dữ liệu đồ sộ, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “Khai phá dữ liệu” của TS. Lê Văn Phùng và ThS. Quách Xuân Trưởng, hiện đang công tác tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên biên soạn giới thiệu với bạn đọc. Cuốn sách gồm 13 chương chia làm ba phần giới thiệu các khái niệm phổ biến nhất liên quan đến quá trình phát hiện tri thức từ dữ liệu, các phương pháp khai phá các mẫu dữ liệu "hấp dẫn" ẩn chứa trong các tập dữ liệu lớn, một số thuật toán điển hình trong khai phá dữ liệu. Khai phá dữ liệu là một hướng tiếp cận mới tuy nhiên đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu và phát triển nhờ vào những ứng dụng thực tiễn của chúng như: Phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định; Điều trị y học; Tin sinh học; Tài chính và thị trường chứng khoán; Quản lý quan hệ khách hàng, Chăm sóc sức khỏe, ...
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top