Tác giả: Bộ Thông Tin và Truyền thông
Quy định về an toàn thông tin
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 192 cuốn
    Sự bùng nổ của Internet và công nghệ, đặc biệt là IoT, Big Data đã đẩy người dùng, thậm chí là các tổ chức luôn đối mặt với những nguy cơ gây mất an toàn thông tin. Tình hình tấn công mạng đã diễn ra trên phạm vi toàn cầu với mức độ ngày càng mãnh liệt, tập trung vào các cơ sở quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực quan trọng khác. Nhận thức được tầm quan trọng về an toàn thông tin trong thời đại công nghệ số và  trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo cụ thể về an toàn thông tin; trong đó đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 phê duyệt “Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020”. Theo đó đến năm 2020, công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thông tin. Nhằm cụ thể hóa định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2043/QĐ-TTTT ngày 29/11/2018 phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm an toàn thông tin năm 2019. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các chuyên gia biên soạn, xuất bản cuốn sách “Quy định về an toàn thông tin”. Nội dung cuốn sách giới thiệu một số văn bản quy định về đảm bảo an toàn thông tin gồm luật, nghị định, thông tư và một số văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực này.
Giá: 95,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Quy định về an toàn thông tin
Tác giả:  Bộ Thông Tin và Truyền thông Loại sách: Sách chính trị
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Bộ Thông Tin và Truyền thông
Còn trong kho : 192 cuốn
95,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
    Sự bùng nổ của Internet và công nghệ, đặc biệt là IoT, Big Data đã đẩy người dùng, thậm chí là các tổ chức luôn đối mặt với những nguy cơ gây mất an toàn thông tin. Tình hình tấn công mạng đã diễn ra trên phạm vi toàn cầu với mức độ ngày càng mãnh liệt, tập trung vào các cơ sở quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực quan trọng khác. Nhận thức được tầm quan trọng về an toàn thông tin trong thời đại công nghệ số và  trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo cụ thể về an toàn thông tin; trong đó đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 phê duyệt “Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020”. Theo đó đến năm 2020, công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thông tin. Nhằm cụ thể hóa định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2043/QĐ-TTTT ngày 29/11/2018 phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm an toàn thông tin năm 2019. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các chuyên gia biên soạn, xuất bản cuốn sách “Quy định về an toàn thông tin”. Nội dung cuốn sách giới thiệu một số văn bản quy định về đảm bảo an toàn thông tin gồm luật, nghị định, thông tư và một số văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực này.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top