Tác giả: Cao Tiến Lê
Nếm trải Điện Biên
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 203 cuốn
Hướng tới kỷ niệm lần thứ 65 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ  (1954-2019), Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông xuất bản cuốn sách: “Nếm trải Điện Biên” của Nhà văn Cao Tiến Lê. Nội dung cuốn sách kể về những người lính hậu phương trong hành trình thực hiện nhiệm vụ mà đơn vị giao phó. Có thể nói 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường và anh dũng trong điều kiện hết sức khó khăn, sự thắng lợi không chỉ gọi tên bởi những người lính mặt trận mà còn là sự hy sinh thầm lặng của những người lính hậu phương. Hình ảnh người lính trẻ với tinh thần lạc quan cùng niềm tin tất thắng đi vào những trang viết giản dị, giàu cảm xúc của nhà văn Cao Tiến Lê sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Giá: 29,250 đ -25%
39,000 đ
Sách trưng bày
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Nếm trải Điện Biên
Tác giả:  Cao Tiến Lê Loại sách: Sự kiện lịch sử
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Cao Tiến Lê
Còn trong kho : 203 cuốn
29,250 đ -25%
39,000 đ
Sách trưng bày
1
Cho vào giỏ sách
Hướng tới kỷ niệm lần thứ 65 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ  (1954-2019), Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông xuất bản cuốn sách: “Nếm trải Điện Biên” của Nhà văn Cao Tiến Lê. Nội dung cuốn sách kể về những người lính hậu phương trong hành trình thực hiện nhiệm vụ mà đơn vị giao phó. Có thể nói 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường và anh dũng trong điều kiện hết sức khó khăn, sự thắng lợi không chỉ gọi tên bởi những người lính mặt trận mà còn là sự hy sinh thầm lặng của những người lính hậu phương. Hình ảnh người lính trẻ với tinh thần lạc quan cùng niềm tin tất thắng đi vào những trang viết giản dị, giàu cảm xúc của nhà văn Cao Tiến Lê sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top