Sách giáo trình
Sách giáo trình
Tác giả: PGS. TS. GVCC. Phan Trung Hiền (chủ biên)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự thật
Còn trong kho: 46 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách được chia thành 12 chương, trình bày các vấn đề cơ bản của pháp luật tố tụng dân sự, là cơ sở lý luận cho việc tiếp cận môn học, chi phối xuyên suốt quá trình tố tụng cũng như nội dung của phần sau – phần trình tự, thủ tục cụ thể.
Tác giả: ThS. Trần Xuân Quang, ThS. Trần Xuân Ngọc
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 1597 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Trình bày các công cụ kiểm soát quá trình bằng những thống kê…
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Thành
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 99 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Kiến thức cơ bản về hàn MIG, thao tác vận hành thiết bị…
Tác giả: Bùi Thị Thư, Nguyễn Thị Thọ, Đinh Văn Thêm, Dương Văn Cường
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 98 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cung cấp những kiến thức về dung sai lắp ghép các bề mặt trơn, những sai lệch về hình dạng…
25.500đ
34.000đ
Tác giả: Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Sinh, Trần Thị Minh Phương
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 20 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ thuật may, công nghệ gia công…
Tác giả: KS. Phùng Minh Hiên
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 229 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Giới thiệu kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các chi tiết, cơ cấu và hệ thống của động cơ đốt trong…
Tác giả: Nguyễn Viết Hải, Lê Xuân Ka
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 498 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện công nghiệp, các nội quy an toàn điện…
Tác giả: Phạm Đình Thọ
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 49 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Giáo trình được biên soạn dựa trên cơ sở đúc rút những kinh nghiệm của các giáo trình đã xuất bản và kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm của các tác giả…
27.375đ
36.500đ
Tác giả: Nguyễn Thị Bảo, Nguyễn Thị Lệ, Đỗ Thanh Miễn
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 634 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cung cấp kiến thức cơ bản về vật liệu công nghiệp…
11.250đ
15.000đ
Tác giả: KS. Nguyễn Viết Hải
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 364 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Ứng dụng kỹ thuật phục vụ các hoạt động sản xuất và dạy học…
  Trang  1 2 3 4 5
CNTT và Truyền thông
Tác giả: ThS Nguyễn Thị Thanh Huyền – ThS Ngô Thị Bích Thủy
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 160 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Các hệ cơ sở dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống hàng ngày của xã hội hiện đại. Cùng với sự tiến bộ của kỹ thuật, nhiều ứng dụng mới của cơ sở dữ liệu cũng đang được phát triển mạnh. Để có thể thiết kế, cài đặt và ứng dụng tốt các hệ cơ sở dữ liệu, trước hết cần hiểu rõ các khái niệm cơ bản cần thiết.  Cuốn Giáo trình cơ sở dữ liệu do ThS Ngô Thị Thanh Huyền và ThS Ngô Thị Bích Thủy biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ thuật cơ bản của cơ sở...
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Văn Dững - PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 392 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách trang bị những kiến thức lý thuyết và kỹ năng truyền thông cơ bản nói chung, truyền thông - vận động xã hội nói riêng, giúp sinh viên tạo lập kiến thức nền tảng và nâng cao kỹ năng về giao tiếp - truyền thông - vận động xã hội trong hoạt động truyền thông và báo chí; tăng cường khả năng hội nhập bình đẳng trong phạm vi khu vực và quốc tế, khả năng hoà nhập vào các nhóm công chúng - xã hội.
Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 494 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề cơ bản trong lĩnh vực “Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán” – một môn học có ý nghĩa quan trọng trong hành trang kiến thức của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin. Nội dung cuốn sách bao gồm bảy chương: Chương 1. Các khái niệm cơ bản; Chương 2. Thuật toán đệ quy; Chương 3. Các cấu trúc dữ liệu cơ bản; Chương 4. Cây; Chương 5. Các thuật toán sắp xếp; Chương 6. Tìm kiếm; Chương 7. Đồ thị và các thuật toán đồ thị.
Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 499 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề cơ bản trong lĩnh vực “Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán” – một môn học có ý nghĩa quan trọng trong hành trang kiến thức của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin. Nội dung cuốn sách bao gồm bảy chương: Chương 1. Các khái niệm cơ bản; Chương 2. Thuật toán đệ quy; Chương 3. Các cấu trúc dữ liệu cơ bản; Chương 4. Cây; Chương 5. Các thuật toán sắp xếp; Chương 6. Tìm kiếm; Chương 7. Đồ thị và các thuật toán đồ thị.
Tác giả: Trần Đình Khang
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 778 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách này được biên soạn làm tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật, công nghệ trên cả nước. Bố cục sách gồm ba phần chính như sau: Phần I: Tin học căn bản. Phần này trình bày về thông tin, dữ liệu, hệ thống máy tính và các hệ thống ứng dụng. Đây là những kiến thức căn bản về tin học và máy tính, giúp cho người học có nền tảng tốt khi bước tiếp vào thế giới vô cùng rộng lớn thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. Phần II: Giải quyết bài toán. Nội dung phần này giới thiệu...
Tác giả: Trần Đình Khang
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 805 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Sách được sử dụng để bổ trợ cho Giáo trình Tin học đại cương của cùng nhóm tác giả, có thể làm tài liệu học tập cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cũng như các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật và công nghệ trong cả nước. Với mục tiêu cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên, nhóm tác giả đã tập hợp các bài tập và kinh nghiệm của nhiều thầy, cô giáo trong Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, để biên tập thành cuốn bài tập này. Bố cục sách bao gồm các...
Tác giả: Nguyễn Khanh Văn
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 573 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách này được biên soạn cho đối tượng là sinh viên các năm cuối và học viên cao học chuyên ngành Công nghệ thông tin của các trường đại học kỹ thuật. Sách cung cấp một cách tổng thể các khái niệm cơ bản về các vấn đề xung quanh bảo vệ các hệ thống tin học, đồng thời giới thiệu những kiến thức về lĩnh vực an toàn bảo vệ máy tính ở mức độ chuyên sâu. Cuốn sách bao gồm 11 chương, chia làm bốn phần: Phần I: Cơ sở lý thuyết mật mã và ứng dụng; Phần II: Kiểm soát hệ thống; Phần III: Khảo sát một số lĩnh...
Tác giả: PGS.TS Lê Thanh Bình (Chủ biên)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Việt Nam mở cửa hội nhập và trở thành một mắt xích quan trọng trên thế giới về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa, trong đó truyền thông trở thành cầu nối quan trọng trong quá trình hoạt động, giao thương của công chúng. Mặt khác, truyền thông cũng là phương tiện chủ yếu tuyên truyền hệ tư tưởng chính trị, thiết lập và củng cố thông tin trong công chúng, được các nhà quản lý sử dụng để ổn định hóa hệ thống chính trị và kinh tế xã hội. Ở nước ta, hiện nay truyền thông quốc tế vẫn là một...
Tác giả: TS. Phạm Anh Phương - KS Lê Thị Ngọc Vân
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 1 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Theo khung chương trình đào tạo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ở các hệ Đại học và Cao đẳng, Lập trình cơ sở là học phần quan trọng, làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành khác trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông như: Công nghệ phần mềm, Kỹ thuật mạng... Với mục đích giúp các bạn sinh viên và bạn đọc dễ dàng tiếp cận với những kiến thức chung nhất về lập trình cơ sở, nhóm tác giả gồm TS. Phạm Anh Phương và KS. Lê Thị Ngọc Vân với kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy nhiều năm tại các trường...

Điện
Tác giả: Nguyễn Viết Hải, Lê Xuân Ka
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 498 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện công nghiệp, các nội quy an toàn điện…
11.250đ
15.000đ
Tác giả: KS. Nguyễn Viết Hải
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 364 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Ứng dụng kỹ thuật phục vụ các hoạt động sản xuất và dạy học…
Tác giả: Nguyễn Doãn Phước
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 497 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Nội dung sách là những kiến thức lý thuyết rất cơ bản của Tối ưu hóa và Điều khiển tối ưu, một số kết quả nghiên cứu riêng của tác giả cũng như các ứng dụng điển hình của chúng vào điều khiển hiện đại, như điều khiển thích nghi, bền vững, điều khiển dự báo, nhận dạng hệ thống, quan sát trạng thái. Trong quá trình viết, tác giả luôn định hướng tới khả năng ứng dụng, nên sau từng phần lý thuyết cơ sở tác giả đã biểu diễn chúng lại dưới dạng thuật toán, nhằm giúp việc cài đặt phương pháp được dễ dàng hơn....
Tác giả: Nguyễn Doãn Phước
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 499 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách này được xem như phiên bản mở rộng và nâng cao của cuốn “Lý thuyết điều khiển phi tuyến” cũng của tác giả và đồng nghiệp đã được xuất bản từ năm 2002. Sách được bố cục thành bốn chương, với mỗi chương được trình bày theo từng đặc điểm ứng dụng của các phương pháp. Do đó trong từng chương sẽ có cả những nội dung nền tảng cơ bản và cả những kết quả mở rộng, nâng cao mới được công bố trong những năm gần đây. Trước tiên, chương 1 tập trung vào trình bày những vấn đề cơ bản nhất của lĩnh vực phân...
Tác giả: Nguyễn Phùng Quang
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 500 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách được biên soạn trên nền tảng cuốn sách tiếng Anh “Vector Control of Three-Phase AC Machines – System Development in the Practice” của cùng tác giả được NXB Springer phát hành toàn cầu năm 2008. Nội dung sách cập nhật những kiến thức mới nhất của điều khiển truyền động điện xoay chiều ba pha. Trong quá trình biên soạn sách, tác giả đã cố gắng trình bày các vấn đề một cách sáng sủa, mạch lạc, gắn với thực tiễn và luôn chú trọng khả năng ứng dụng của các giải pháp. Vì vậy, trình tự thiết kế đã...

Kinh tế - Quản lý
Tác giả: ThS. Trần Xuân Quang, ThS. Trần Xuân Ngọc
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 1597 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Trình bày các công cụ kiểm soát quá trình bằng những thống kê…
Tác giả: Gary Rees , Edited by  Paul E. Smith
Phát hành bởi: Công ty sách CDIMEX
Còn trong kho: 1 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
A research-focused introductory text written by a stellar contributor line-up including Linda Holbeche, Stephen Taylor and Jim Stewart. The Second Edition integrates an international perspective using examples and case studies from a broad range of regions and industries including Microsoft, Volkswagen and Rolls-Royce. The 2 new chapters on Culture and Globalisation reflect the contemporary workplace, and the future of HR based on Linda Holbeche's latest research is included in the final chapter. The...
Tác giả: John Mangan, Chandra L. Lalwani
Phát hành bởi: Công ty sách CDIMEX
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Think of the many different products and services that are purchased and consumed each day how do they reach the end-user? What does this cost? What happens when something goes wrong? Logistics and Supply Chain Management (SCM) are the areas of study which help us to explore and answer these questions. Today they play a very important role in underpinning the success of many organisations across the public and private sectors and impact how we live our lives. While the origins of logistics and...
Tác giả: David O. Renz
Phát hành bởi: Công ty sách CDIMEX
Còn trong kho: 2 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
The go-to nonprofit handbook, updated and expanded for today's leader The Jossey-Bass Handbook of Nonprofit Leadership and Management is the bestselling professional reference and leading text on the functions, processes, and strategies that are integral to the effective leadership and management of nonprofit and nongovernmental organizations. Now in its fourth edition, this handbook presents the most current research, theory, and practice in the field of nonprofit leadership and management. This...
1.242.000đ
1.656.000đ
Tác giả: Pedersen E
Phát hành bởi: Công ty sách CDIMEX
Còn trong kho: 1 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
This book is not available as a print inspection copy. To download an e-version click here or for more information contact your local sales representative. *Shortlisted in the Management and Leadership Textbook Category at CMI Management Book of the Year Awards 2016* Why has CSR become part of the mainstream business and academic agenda in the 21st century? How can CSR be fully integrated in business strategy and day-to-day operations? Do companies become more vulnerable to criticism from stakeholders...
Tác giả: PGS-TS Bùi Quang Bình
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 91 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Kinh tế thị trường ngày càng chứng tỏ tính hiệu quả trong phân bổ nguồn lực của nền kinh tế. Quan điểm bàn tay vô hình ủng hộ chủ trương để thị trường tự do điều chỉnh nền kinh tế. Những cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới trong suốt nhiều năm qua đã đòi hỏi phải có sự điều tiết của chính phủ để bổ sung cho thị trường nhằm phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn. Các nhà kinh tế tuy tranh cãi nhiều nhưng cũng đã thừa nhận phải có sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế bằng nhiều công cụ khác nhau trong...
Tác giả: H. Skipton Leonard
Phát hành bởi: Công ty sách CDIMEX
Còn trong kho: 2 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
A state-of-the-art reference, drawing on key contemporary research to provide an in-depth, international, and competencies-based approach to the psychology of leadership, change and OD * Puts cutting-edge evidence at the fingertips of organizational psychology practitioners who need it most, but who do not always have the time or resources to keep up with scholarly research * Thematic chapters cover leadership and employee well-being, organizational creativity and innovation, positive psychology and...
Tác giả: Russ J. Martinelli,
Phát hành bởi: Công ty sách CDIMEX
Còn trong kho: 2 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Boost your performance with improved project management tactics Project Management ToolBox: Tools and Techniques for the Practicing Project Manager, Second Edition offers a succinct explanation of when, where, and how to use project management resources to enhance your work. With updated content that reflects key advances in the project management field, including planning, implementation, control, cost, and scheduling, this revised text offers added material that covers relevant topics, such as agility,...
Tác giả: Kevin Kaiser
Phát hành bởi: Công ty sách CDIMEX
Còn trong kho: 4 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Make the move up to senior management with lessons from world-renowned business school experts Based on themes from INSEAD's popular Transition to General Management programme, authors Kevin Kaiser, Michael Pich, and I.J. Schecter offer sound advice and practical insights for those looking to move to senior general management roles. By following the stories of three managers making the transition to general management, Becoming A Top Manager highlights not only the most crucial aspects of becoming...
Tác giả: Tập thể tác giả
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 899 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách này được biên soạn làm tài liệu hướng dẫn học tập môn học Pháp luật đại cương dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Sách được chia thành hai phần, phần I là các câu hỏi ôn tập lý thuyết, các câu hỏi trắc nghiệm đúng sai phục vụ việc kiểm tra, đánh giá kiến thức môn học, một số tình huống và bài tập được tham khảo từ thực tiễn cuộc sống. Phần II là những gợi ý trả lời các câu hỏi, tình huống và bài tập đó.
  Trang  1 2 3 4 5
Lý luận chính trị
Tác giả: Trần Khánh Đức
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 35 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn giáo trình này được biên soạn theo Đề cương chi tiết môn học thuộc chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Các nội dung trong sách cũng hữu ích cho cho sinh viên các trường cao đẳng/đại học khối ngành kỹ thuật – công nghệ có quan tâm đến vấn đề lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Giáo trình được biên soạn với sự chú trọng đặc biệt tới sự hình thành khung logic và các lập luận, phân tích các cách...
Tác giả: Tập thể tác giả
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 96 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Để giúp các em sinh viên học tốt môn những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin học phần II, Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội biên soạn cuốn Hướng dẫn ôn tập môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (học phần II) gồm: nội dung cơ bản về phạm trù và các quy luật kinh tế trong từng học thuyết kinh tế, câu hỏi ôn tập và phần bài tập ứng dụng, giúp sinh viên nắm được đề cương định hướng của từng câu hỏi, cũng như phần bài...
Tác giả: Tập thể tác giả
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 945 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Dựa trên “Giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” xuất bản năm 2009 và các giáo trình tái bản của những năm sau, Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tổ chức biên soạn tài liệu “Hướng dẫn ôn tập môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản, nội dung cốt lõi của tám chương, tương ứng với giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong từng chương...
Tác giả: Cao Thu Hằng
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 10 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Hệ thống giáo dục và y tế nước ta dần chuyển sang cơ chế thị trường với việc thực thi chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế nhằm phát huy hơn nữa các nguồn lực xã hội trong việc đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mọi người trong lĩnh vực này. Đây cũng là xu thế chung của nhiều nước trên thế giới. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và chấn chỉnh hơn nữa việc thực hiện chính sách xã hội hóa về giáo dục và y tế, đáp ứng yêu cầu phát triển ở nước ta hiện nay là xu thế tất yếu của nền...
Tác giả: Vũ Thư (chủ biên)
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 30 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Quyền lực nhà nước ở địa phương - bộ phận cấu thành của quyền lực nhà nước thống nhất trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân Việt Nam. Một nhà nước chỉ mạnh khi quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, mọi cấp chính quyền địa phương đều được tổ chức tốt. Tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau: đơn vị hành chính, phân cấp, phân quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, giữa các cấp chính quyền địa...
Tác giả: Nguyễn Đức Chiện
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 30 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách "Xung đột cộng đồng và hướng giải pháp quản lý và phát triển bền vững (nghiên cứu hai địa phương ven đô ở đồng bằng sông Hồng)" cung cấp cho bạn đọc một bức tranh sinh động về sự chuyển đổi xã hội, đô thị hóa, công nghiệp hóa dẫn đến những xung đột, tính hai mặt (tích cực và tiêu cực) của vốn xã hội trong giảm thiểu xung đột cộng đồng ở hai địa phương thuộc đồng bằng sông Hồng sau hơn 30 năm Đổi mới. Nghiên...
Tác giả: TS. Trương Thị Hiền
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
Còn trong kho: 49 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Lối tiếp cận xã hội học có thể hướng dẫn người học cách tổ chức suy nghĩ để đặt câu hỏi và hình thành câu trả lời về sự vận hành của xã hội. Đồng thời, xã hội học cũng giúp người học nhận thức rõ hơn rằng, sự sẵn lòng và khả năng nhìn xã hội từ quan điểm của người khác là điều quan trọng cho việc chung sống trong bối cảnh đa dạng, hội nhập.
Tác giả: GS.TS. Đỗ Huy
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 376 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Mỹ học là một khoa học nghiên cứu các quan hệ và hoạt động thẩm mỹ của con người đối với hiện thực cuộc sống và đã có lịch sử phát triển từ mấy ngàn năm trước. Cuốn Giáo trình đại cương về những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử mỹ học, trước hết là những bài giảng về lịch sử mỹ học cho các nghiên cứu sinh thuộc cơ sở đào tạo của Viện Triết học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam từ năm 1995 đến 2010. Năm 2011, giáo trình này được xuất bản dùng làm tài liệu tham khảo cho các giáo viên và học viên...

Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh
127.500đ
170.000đ
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 27 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn giáo trình “Kỹ thuật Lạnh” (trọn bộ) này được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên ngành Nhiệt Lạnh những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật lạnh, đồng thời cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho tất cả mọi đối tượng có liên quan đến lạnh và điều hòa không khí. Nội dung sách bao gồm 2 phần chính (25 chương) và phụ lục: Phần 1: Kỹ thuật lạnh cơ sở, 13 chương; Phần 2: Kỹ thuật lạnh ứng dụng, 12 chương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 135 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn Bài tập tính toán kỹ thuật lạnh là tài liệu đi kèm bổ trợ cho cuốn Giáo trình kỹ thuật lạnh (trọn bộ) của cùng tác giả. Nội dung cuốn sách bao gồm các bài tập nhằm giúp sinh viên có thể thiết kế hoàn chỉnh được một hệ thống lạnh như một kho lạnh truyền thống, kho lạnh lắp ghép, một bể đá cây, một máy làm đá hoặc một máy kết đông thực phẩm từ các khâu tính toán riêng lẻ như chu trình lạnh một cấp, chu trình lạnh hai cấp, các thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, thiết bị...
Tác giả: Hà Mạnh Thư
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 370 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách trình bày các kiến thức cơ bản nhất sinh viên cần biết và vận dụng khi tính toán cùng với các bảng biểu kèm theo, đó cũng chính là tuyển tập đề thi trắc nghiệm cho sinh viên các khóa trước tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Các đồ thị hơi nước Mollier, đồ thị lgp–i dùng cho các loại môi chất lạnh khác nhau như R12, R134a, R22, R717 được in bằng màu cho phép sinh viên dễ dàng tra được các thông số cần thiết để làm bài tập. Do vấn đề khó khăn nhất của sinh viên là tra bảng và đồ thị, nên việc nắm...
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 53 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách này đi sâu giới thiệu và phân tích sự vận hành của toàn bộ các loại thiết bị tiết lưu đã được phát triển và ứng dụng trong kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí, đặc biệt là các loại van tiết lưu điện tử. Đây là loại van tiết lưu tiên tiến nhất, tuy phức tạp và đắt tiền nhưng ngày càng được sử dụng rộng rãi vì hiệu quả kinh tế cao mà nó mang lại. Ngoài ra cuốn sách cũng giới thiệu một số thiết bị phụ sử dụng cho hệ thống lạnh freôn và amoniac mới nhất. Sách có thể dùng làm tài liệu hướng dẫn...
Tác giả: Hoàng Văn Chước
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 679 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Sách được dùng làm giáo trình học tập cho sinh viên các ngành nhiệt lạnh, kỹ thuật năng lượng, nhiệt năng công nghiệp, thông gió cấp nhiệt..., đồng thời làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật, kỹ sư ngành nhiệt lạnh, kỹ thuật năng lượng và các ngành khác có liên quan, cho các cán bộ thiết kế, quản lý trong các xí nghiệp công nghiệp có sử dụng năng lượng nhiệt. Nội dung sách bao gồm 5 chương: Chương 1 Nhu cầu sử dụng nhiệt trong công nghiệp và dân dụng; Chương 2 Cấu trúc của hệ thống cung cấp...

Từ điển - Ngoại ngữ
Tác giả: Mỹ Dung
Phát hành bởi: Nhà sách Tân Việt
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Tác giả: Lâm Minh Quyền
Phát hành bởi: Nhà sách Tân Việt
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Nhà sách Tân Việt
Còn trong kho: 3 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
GIỚI THIỆU SÁCH Expert On Cambridge IELTS Practice Tests 3 (Kèm CD) IELTS (The International English Language Testing System) là kỳ thi quốc tế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của các thí sinh với mục đích du học, định cư hay làm việc tại những nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Đây cũng là kì thi giúp thí sinh, những người có nhu cầu sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ giao tiếp chính trong công việc và học tập, xác định trình độ tiếng Anh của mình. IELTS đánh giá toàn...
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Nhà sách Tân Việt
Còn trong kho: 3 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
GIỚI THIỆU SÁCH Expert On Cambridge IELTS Practice Tests 4 (Kèm CD) IELTS (The International English Language Testing System) là kỳ thi quốc tế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của các thí sinh với mục đích du học, định cư hay làm việc tại những nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Đây cũng là kì thi giúp thí sinh, những người có nhu cầu sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ giao tiếp chính trong công việc và học tập, xác định trình độ tiếng Anh của mình. IELTS đánh giá toàn...
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Nhà sách Tân Việt
Còn trong kho: 3 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
IELTS (The International English Language Testing System) là kỳ thi quốc tế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của các thí sinh với mục đích du học, định cư hay làm việc tại những nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Đây cũng là kì thi giúp thí sinh, những.người có nhu cầu sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ giao tiếp chính trong công việc và học tập, xác định trình độ tiếng Anh của mình. IELTS đánh giá toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với 2 loại hình thi Học thuật (Academic)...
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Nhà sách Tân Việt
Còn trong kho: 2 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
IELTS (The International English Language Testing System) là kỳ thi quốc tế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của các thí sinh với mục đích du học, định cư hay làm việc tại những nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Đây cũng là kì thi giúp thí sinh, những.người có nhu cầu sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ giao tiếp chính trong công việc và học tập, xác định trình độ tiếng Anh của mình. IELTS đánh giá toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với 2 loại hình thi Học thuật (Academic)...
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Nhà sách Tân Việt
Còn trong kho: 3 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
GIỚI THIỆU SÁCH Luyện Kỹ Năng Phát Âm Tiếng Anh Việc luyện phát âm là rất cần thiết vì việc phát âm, chuẩn các sẽ giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp. Phát âm chuẩn xác còn là nền tảng để các bạn phát triển các kỹ năng khác như Nghe hiểu được tốt hơn và nói Tiếng Anh được lưu loát hơn. Quyển sách này sẽ trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về hệ thống âm tiết trong Tiếng Anh và giúp học viên điều chỉnh, cải thiện khả năng phát âm Tiếng Anh. Sách gồm 50 bài học. Mỗi bài bắt đầu bằng cách hướng...
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Nhà sách Tân Việt
Còn trong kho: 1 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
GIỚI THIỆU SÁCH Hướng Dẫn Cách Dùng Giới Từ Tiếng Anh Giới từ là từ miêu tả mối quan hệ giữa các từ khác trong một câu. Giới từ hầu như luôn được kết hợp với các từ khác trong cấu trúc tạo thành cụm giới từ. Cuốn sách gồm 3 phần, trình bày hầu hết các giới từ thông dụng, với các nội dung cụ thể như sau: Phần 1: Giới từ Phần 2: Các giới từ theoc chức năng Phần 3: Dùng các cụm giới từ Phần 4: Kiểm tra về giới từ Mỗi phần trình bày các giới từ thông dụng, với định nghĩa, mẫu cấu trúc và các ví dụ minh...
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Nhà sách Tân Việt
Còn trong kho: 3 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
GIỚI THIỆU SÁCH 202 Câu Thành Ngữ Tiếng Anh Thông Dụng Để làm cho ngôn ngữ thêm phong phú, đầy màu sắc và biểu cảm, người ta thường dùng thành ngữ. Các thành ngữ có thể tóm tắt các kết quả của nhiều kinh nghiệm cuộc sống, phản ánh bản chất con người, truyền thống hay thói quen ở một số nước và cộng đồng. Để có thể hiểu được người bản xứ nói gì vì các thành ngữ có đôi khi không thể đoán được dựa trên nghĩa đen của các từ đó, bạn cần phải biết, tốt nhất là học thuộc, ý nghĩa của những thành ngữ đó.Cuốn...
Tác giả: Như Hảo
Phát hành bởi: Nhà sách Tân Việt
Còn trong kho: 3 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
GIỚI THIỆU SÁCH Tự Học Tiếng Hàn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Quyển sách gồm 14 bài học, với bố cục cụ thể như sau: Bài 1 đến bài 4 trình bày ký tự và lối phiên âm tiếng Hàn, hệ thống chữ viết và cách phát âm cơ bản trong tiếng Hàn, chỉ dẫn cach đọc nguyên âm và phụ âm. Các bài còn lại bao gồm các bài hội thoại theo chủ đề gần gũi với cuộc sống như giới thiệu, hỏi đường, hỏi thăm,v.v. Mỗi bài hội thoại đều được trình bày song ngữ Hàn - Việt nên rất dễ hiểu, dễ nhớ. Bên cạnh đó, còn có các phần chỉ dẫn ngữ...
  Trang  1 2 3 4 5
Toán - Tin ứng dụng
Tác giả: Barnett, Ziegler, Byleen
Phát hành bởi: Công ty sách CDIMEX
Còn trong kho: 20 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Bao gồm đầy đủ nội dung lý thuyết của Giải tích (Toán cao cấp) cần thiết cho các khối ngành không chuyên Toán, đặc biệt đối với các khối ngành Kinh tế, Quản trị, Khoa học Xã hội...Nội dung cuốn sách tạm chia thành hai phần chính, đó là Giải tích hàm một biến và Giải tích hàm nhiều biến. Điều thú vị của cuốn sách là hướng tiếp cận các khái niệm, kiến thức Toán học vào các vấn đề của đời sống hàng ngày một cách logic nhằm mang lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống.
Tác giả: Nguyễn Văn Nghị Nguyễn Cảnh Lương
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 341 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Nhằm giúp sinh viên có thêm tài liệu để học tốt kiến thức môn Giải tích (là một phần trong chương trình Toán cao cấp), các tác giả biên soạn cuốn “Phương pháp giải bài tập toán cao cấp – Tập 2 – Giải tích hàm số một biến” tiếp ngay sau cuốn tập 1 – Bài tập đại số. Nội dung sách bao gồm 8 chương, mỗi chương có ba phần: 1. Tóm tắt lý thuyết cơ bản. 2. Các ví dụ được chọn lọc công phu và đa dạng, được tính cụ thể để minh họa, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lý thuyết cũng như áp dụng hiệu quả vào...
Tác giả: Lê Trọng Vinh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 382 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách này giới thiệu ngôn ngữ lập trình bậc cao Matlab chuyên được sử dụng cho các tính toán kỹ thuật. Đối với hầu hết các vấn đề, tác giả giới thiệu thuật toán và kèm theo chương trình Matlab (đã được chạy thử một cách cẩn thận) để độc giả kiểm nghiệm và có thể dễ dàng sử dụng để giải quyết các vấn đề cần nghiên cứu. Sách bao gồm 6 chương: Chương 1: Sai số; Chương 2: Matlab cơ bản; Chương 3: Giải gần đúng phương trình; Chương 4: Phương pháp số trong đại số tuyến tính; Chương 5: Phép nội...

Vật lý kỹ thuật
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Thành
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 99 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Kiến thức cơ bản về hàn MIG, thao tác vận hành thiết bị…
Tác giả: Bùi Thị Thư, Nguyễn Thị Thọ, Đinh Văn Thêm, Dương Văn Cường
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 98 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cung cấp những kiến thức về dung sai lắp ghép các bề mặt trơn, những sai lệch về hình dạng…
Tác giả: Phạm Đình Thọ
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 49 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Giáo trình được biên soạn dựa trên cơ sở đúc rút những kinh nghiệm của các giáo trình đã xuất bản và kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm của các tác giả…
Tác giả: KS. Trần Văn Hiệu
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 349 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Các kiến thức về kỹ năng cơ bản về sử dụng dụng cụ đo, kỹ thuật vạch dấu, cưa cắt, đục, giũa…
Tác giả: Trần Minh Hùng
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 619 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Hiểu được các bước công nghệ, cách thức tiến hành để làm ra một sản phẩm tiện đúng yêu cầu kỹ thuật…
30.000đ
40.000đ
Tác giả: KS. Giáp Văn Lang
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 112 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Đưa ra các ý tưởng để nghiên cứu một cách có hiệu quả về công nghệ hàn, cắt bằng ngọn lửa khí…
15.750đ
21.000đ
Tác giả: KS. NGƯT. Hoàng Thị Lệ
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 489 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Ứng dụng kỹ thuật phục vụ các hoạt động sản xuất…
Tác giả: Phùng Hồ Phan Quốc Phô
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 220 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Bộ sách Vật lý bán dẫn bao gồm 2 tập được các tác giả biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh những tài liệu để tự học, tự đào sâu thêm những bài giảng lý thuyết về vật lý. Tập II bao gồm 203 bài tập về cơ sở vật lý, vật liệu và linh kiện bán dẫn. Các bài tập có bài giải kèm theo và được sắp xếp thành các chương về cơ bản theo thứ tự nội dung của tập I.
Tác giả: Phùng Hồ Phan Quốc Phô
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 186 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Bộ sách Vật lý bán dẫn bao gồm 2 tập được các tác giả biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh những tài liệu để tự học, tự đào sâu thêm những bài giảng lý thuyết về vật lý. Tập I được chúng tôi biên tập lại từ “Giáo trình vật lý bán dẫn” xuất bản năm 2001 có tiếp thu và sửa chữa những ý kiến đóng góp của độc giả. Nội dung sách bao gồm 5 chương: Chương 1: Cấu trúc tinh thể và cấu trúc năng lượng của các chất bán dẫn. Chương 2: Nồng độ hạt dẫn cân bằng. Chương 3: Các hiện...

Cơ khí
Tác giả: KS. Phùng Minh Hiên
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 229 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Giới thiệu kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các chi tiết, cơ cấu và hệ thống của động cơ đốt trong…
Tác giả: Trần Văn Mạnh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 99 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Giới thiệu cho học sinh những kiến thức cơ bản về sai hỏng và phương pháp kiểm tra các mối hàn, kỹ thuật hàn…
Tác giả: Trần Văn Mạnh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 99 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Giới thiệu cho học sinh những kiến thức cơ bản về đào tạo nghề hàn điện hồ quang hiện đang được giảng dạy trong các trường…
Tác giả: Lê Trung Kiên
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 499 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách cung cấp cho người đọc những kiến thức đại cương về máy và công nghệ gia công áp lực trong việc chế tạo các chi tiết máy, sản phẩm cơ khí, giúp người đọc nắm bắt được các loại hình công nghệ dập tấm, dập khối, dập đặc biệt, hiểu được trình tự xây dựng quy trình công nghệ và thiết kế khuôn. Nội dung chính được trình bày trong 6 chương. Tổng quan về công nghệ gia công áp lực và sản phẩm điển hình được giới thiệu trong chương 1. Chương 2 trình bày những kiến thức cơ bản về lý thuyết biến dạng...
Tác giả: Lê Trung Kiên
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 500 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách cung cấp cho người đọc những kiến thức đại cương về máy và công nghệ gia công áp lực trong việc chế tạo các chi tiết máy, sản phẩm cơ khí, giúp người đọc nắm bắt được các loại hình công nghệ dập tấm, dập khối, dập đặc biệt, hiểu được trình tự xây dựng quy trình công nghệ và thiết kế khuôn. Nội dung chính được trình bày trong 6 chương. Tổng quan về công nghệ gia công áp lực và sản phẩm điển hình được giới thiệu trong chương 1. Chương 2 trình bày những kiến thức cơ bản về lý thuyết biến dạng...
Tác giả: Lê Trung Kiên
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 497 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách được biên soạn nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản về thiết kế quy trình công nghệ, kết cấu và công nghệ chế tạo các bộ phận của khuôn chủ yếu trong lĩnh vực dập tấm và khối. Nội dung giáo trình được chia thành 7 chương: Chương 1. Giới thiệu chung về khuôn dập: đưa ra định nghĩa và cách phân loại các loại khuôn dập tấm và dập khối; Chương 2. Các kết cấu khuôn dập tấm điển hình: chú trọng đến sơ đồ, kết cấu và tính toán các thông số công nghệ của khuôn dập tấm; Chương 3. Các bộ phận chủ...

Công nghệ Sinh học và Thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lân
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 454 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách được biên soạn chủ yếu cho ngành sản xuất Hóa dược. Ngoài ra, nó còn là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên, cán bộ ngành công nghiệp sản xuất hóa chất, thực phẩm… Cuốn sách được chia thành 6 phần chính, gồm 24 chương và 1 phụ lục, trình bày những nội dung phong phú, đầy đủ, chứa đựng nhiều kiến thức hiện đại như quy hoạch thực nghiệm, sẽ rút ngắn được thời gian nghiên cứu và triển khai sản xuất. Phần I: Quá trình thủy lực; Phần II: Quá trình nhiệt; Phần III: Quá trình chuyển khối; Phần...
Tác giả: Tôn Thất Minh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 216 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Giáo trình giới thiệu tương đối đầy đủ các dạng máy vận chuyển nguyên liệu khô rời, các máy và thiết bị định lượng các loại nguyên liệu khô, lỏng và dạng bột nhào thông dụng trong công nghiệp… Giáo trình bao gồm hai phần chính: Phần 1: Máy và thiết bị vận chuyển; Phần 2: Máy và thiết bị định lượng. Nội dung từng phần trình bày cụ thể, có hệ thống những vấn đề chung của các máy cũng như nguyên lý, cấu tạo và phương pháp tính toán của từng máy.
Tác giả: Nguyễn Minh Hệ
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 245 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách cung cấp các kiến thức về các hệ thống điều khiển hiện đại nhằm hiện thực hóa các hệ thống điều khiển quá trình công nghệ trong công nghiệp sản xuất các chế phẩm sinh học và công nghệ chế biến thực phẩm. Đây cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho các học viên cao học, các kỹ sư cũng như kỹ thuật viên làm việc trong các lĩnh vực liên quan trong nhà máy hóa chất – lọc dầu, lĩnh vực môi trường...
Tác giả: Tập thể tác giả
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 141 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách này được chia làm 3 phần, bao gồm 15 chương cung cấp đến người đọc kiến thức và dữ liệu về kỹ thuật kiểm tra các thông tin liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm thực phẩm cũng như bước đầu đưa ra một số phương pháp để truy xuất và quản lý nguồn gốc thực phẩm.
Tác giả: Hoàng Đình Hòa
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 58 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về sử dụng lý thuyết điều khiển nói chung và điều khiển tối ưu nói riêng như một công cụ để nhận dạng, thành lập và giải một số bài toán về điều khiển tối ưu trong một số lĩnh vực cốt lõi của Công nghệ sinh học công nghiệp. Nội dung sách bao gồm 7 chương: Chương 1. Một số khái niệm và định nghĩa giới hạn của giáo trình; Chương 2. Đặc điểm chung của các bài toán điều khiển tối ưu trong công nghệ sinh học và công...
Tác giả: Tôn Thất Minh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 172 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Giáo trình được biên soạn cho sinh viên chuyên ngành Máy và Thiết bị thực phẩm, trình bày một cách tương đối đầy đủ cấu tạo, nguyên lý làm việc, chức năng và tính toán các máy, thiết bị trong các công đoạn chính của quy trình chế biến lương thực là: làm sạch phân loại, xay, xát, nghiền, trộn và sấy. Giáo trình bao gồm 8 chương: Chương 1. Những vấn đề cơ bản để tính toán thiết kế máy và thiết bị sản xuất lương thực thực phẩm; Chương 2. Máy sàng lắc; Chương 3. Máy sàng thùng quay- máy lựa chọn cỡ hạt-...
Tác giả: Tôn Thất Minh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 32 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách giới thiệu các phần lý thuyết, đưa ra các công thức tính toán những chi tiết và bộ phận quan trọng nhất của các máy và thiết bị dùng trong công nghiệp thực phẩm. Nội dung sách bao gồm 10 chương: Chương 1: Cơ sở tính toán các bản mỏng, khuôn ép và các vít đẩy của máy ép; Chương 2: Tính toán thiết bị vỏ mỏng ; Chương 3: Cơ sở tính toán các loại thùng lăn; Chương 4: Các thùng quay nhanh; Chương 5: Cơ sở tính toán dao động; Chương 6: Cơ sở tính toán trục quay nhanh; Chương 7: Đĩa quay nhanh; Chương...
Tác giả: Tập thể tác giả
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 260 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách này được trình bày với hai nội dung chính: kỹ thuật điều khiển tự động và kỹ thuật đo lường các thông số công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo dựng những kiến thức cơ bản cho sinh viên, cao học viên cũng như các đối tượng bạn đọc khác nhau bước đầu tiếp cận việc tự động hóa quá trình công nghệ sinh học – thực phẩm.  Nội dung kỹ thuật điều khiển tự động tập trung vào việc giới thiệu các phương pháp: mô tả toán học hệ thống, khảo sát tính ổn định hệ điều khiển tuyến tính, thiết kế bộ điều...

Khoa học và công nghệ Môi trường
Tác giả: Huỳnh Trung Hải
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 50 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách này là giáo trình chuyên ngành được biên soạn dành cho đối tượng là sinh viên, học viên sau đại học chuyên ngành Môi trường của các trường cao đẳng và đại học khối kỹ thuật, đồng thời là tài liệu tham khảo cho bạn đọc quan tâm đến chất lượng môi trường. Nội dung sách bao gồm năm chương. Chương 1 giới thiệu sơ bộ về chỉ thị môi trường và các thông số chất lượng môi trường nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản trong việc lựa chọn các thông số chất lượng môi trường phục vụ cho các mục tiêu đánh...
96.000đ
128.000đ
Tác giả: Sumimuara Kazuhico - Níshiura Masanori
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật
Còn trong kho: 19 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Đưa laze sợi quang vào ứng dụng thực tế đầu tiên là bộ khuếch đại sợi quang có pha tạp Er (EDFA) trong truyền thông quang học. Do nó không cần biến đổi quang điện mà có thể khuếch đại tín hiệu quang học nên được ứng dụng rất nhiều trên thị trường truyền thông quang học. Cùng với sự phổ cập và nâng cai chức năng của laze bán dẫn dùng để kích thích, các nghiên cứu về laze sợi quang với công suất lớn cũng ngày càng tiến triển nhanh chóng. Hiện nay, đã phát triển loại công suất CW – 10 kW, đa mode...

Khoa học và Kỹ thuật vật liệu
25.500đ
34.000đ
Tác giả: Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Sinh, Trần Thị Minh Phương
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 20 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ thuật may, công nghệ gia công…
27.375đ
36.500đ
Tác giả: Nguyễn Thị Bảo, Nguyễn Thị Lệ, Đỗ Thanh Miễn
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 634 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cung cấp kiến thức cơ bản về vật liệu công nghiệp…
Tác giả: Nguyễn Thị Sinh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 500 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Giáo trình phục vụ công tác giảng dạy và học tập cho học sinh trong lĩnh vực may mặc…
Tác giả: Nguyễn Gia Chính, Nguyễn Văn Túc, Trần Văn Việt
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Xây dựng
Còn trong kho: 99 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách đề cập đến các đặc điểm về đất nền, nước ngầm và đặc trưng xây dựng của chúng, nhằm cung cấp các dữ liệu cần thiết phục vụ công tác thiết kế - thi công nền móng các công trình xây dựng và khả năng cấp nước cho công nghiệp và dân dụng các vùng miền trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời đề cập một số sự cố công trình xây dựng điển hình mà các tác giả đã trực tiếp tham gia đánh giá và đề xuất phương án xử lý trên quan điểm Địa kỹ thuật công trình, qua đó có thể rút ra kinh nghiệm cơ bản và hữu...
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đình Thi
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Xây dựng
Còn trong kho: 97 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách giới thiệu về kiến trúc nhà siêu cao tầng đã được xây dựng rất nhiều trên thế giới
Tác giả: Nguyễn Ngọc Giả - Võ Đình Diệp, Trường Đại học kiến trúc TP. Hồ Chí Minh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Xây dựng
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cung cấp những kiến thức cơ bản về tạo hình bình diện, tạo hình LP thể cơ bản và các yếu tố tạo hình kiến trúc
Tác giả: Phan Văn Hiền, Trần Văn Chính
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Xây dựng
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách trình bày các vấn đề cơ bản về các máy điện và ứng dụng của chúng trong kỹ thuật, tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số… trên Matlab
160.500đ
214.000đ
Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Xây dựng
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách trình bày những khai niệm chung về công trình bến, tính toán kết cấu đề cập vấn đề công trình chịu tác động của lực ngang lớn, làm việc trong môi trường ăn mòn mạnh, có mực nước thay đổi v.v… là những tác nhân tác động cực kỳ nguy hiểm đối với công trình, nếu không có sự hiểu biết thấu đáo của những người làm công tác quản lý, thiết kế, thi công v.v… sẽ dẫn đến những sai lầm đưa tới hậu quả đáng tiếc xảy ra!
Tác giả: Trường Đại học Xây dựng miền Trung - Nguyễn Lê Ninh (Chủ biên) - Phan Văn Huệ.
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Xây dựng
Còn trong kho: 98 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách đề cập tới các vấn đề mới nhất liên quan tới việc thiết kế nhà nhiều tầng bằng bê tông cốt thép chịu gió bão và động đất
Tác giả: TS. Ngô Châu Phương (chủ biên); GS.TS. Nguyễn Viết Trung; Ths. Nguyễn Danh Huy
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Xây dựng
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách giới thiệu các công nghệ giúp đẩy nhanh tiến độ thi công cầu
  Trang  1 2 3 4 5
Kỹ thuật hóa học
Tác giả: La Văn Bình
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 82 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách trang bị cho sinh viên các kiến thức về công nghệ sản xuất các chất kiềm vô cơ từ kiềm yếu đến kiềm mạnh, để phù hợp với phương án cải tiến phương pháp giảng dạy toàn diện và triệt để trong ngành đào tạo kỹ sư phục vụ cho xản suất công nghiệp hiện đại. Nội dung sách bao gồm 9 chương: Chương 1. Sự hình thành và phát triển kỹ thuật các chất kiềm; Chương 2. Nguyên liệu và các phương pháp chuẩn bị; Chương 3. Amon hóa nước muối; Chương 4.  Carbonat hóa dung dịch nước muối bão hòa chứa...
46.875đ
62.500đ
Tác giả: Nguyễn Khanh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 185 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách này được biên soạn bám sát chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho môn học “Hóa học đại cương” hay “Cơ sở lý thuyết hóa học” dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật công nghệ. Nội dung cuốn sách bao gồm: Phần I. Cấu tạo vật chất. Phần II. Các quá trình hoá học. Trong sách, chúng tôi đã cố gắng cập nhật các dữ liệu khoa học công nghệ cũng như các phương pháp lý luận từ các giáo trình, tạp chí mới nhất của các nước tiên tiến trên thế giới. Nhờ đó, nội dung sách có tính khoa học...
46.875đ
62.500đ
Tác giả: Nguyễn Khanh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 185 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách này được biên soạn bám sát chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho môn học “Hóa học đại cương” hay “Cơ sở lý thuyết hóa học” dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật công nghệ. Nội dung cuốn sách bao gồm: Phần I. Cấu tạo vật chất. Phần II. Các quá trình hoá học. Trong sách, chúng tôi đã cố gắng cập nhật các dữ liệu khoa học công nghệ cũng như các phương pháp lý luận từ các giáo trình, tạp chí mới nhất của các nước tiên tiến trên thế giới. Nhờ đó, nội dung sách có tính khoa học...
33.750đ
45.000đ
Tác giả: Ngô Quốc Quyền
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 35 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Giáo trình Điện hóa học được phân thành ba chương với nội dung như sau: Chương I trình bày hiện tượng điện ly (Arrhenius), đó là cơ sở để khảo sát cân bằng ion trong dung dịch, một trường hợp riêng của cân bằng hóa học. Chương II trình bày về hệ cân bằng điện hóa tại liên bề mặt kim loại/dung dịch. Khi tiếp xúc giữa pha rắn (kim loại) và pha lỏng (dung dịch điện ly) thì ở ranh giới pha có quá trình trao đổi điện tích, dẫn đến cân bằng điện hóa. Chương III giới thiệu Động học...
66.750đ
89.000đ
Tác giả: Hoàng Trọng Yêm
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 278 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Bộ sách Hóa học hữu cơ (gồm 4 tập) đề cập đến những quy luật cơ bản có liên quan đến hoá học hữu cơ, với mong muốn chuyển tải tới bạn đọc lượng kiến thức sâu hơn, gần gũi với thực tế hơn. Tập 2 trình bày các chức hữu cơ bao gồm các hợp chất hữu cơ mạch hở, các hợp chất hữu cơ mạch vòng (kể cả dị vòng). Trong đó nêu lên phương pháp điều chế, tính chất lý, hoá của các chức, cơ chế của phản ứng hữu cơ, đặc biệt lưu ý đến các phản ứng hữu cơ tạo nên các sản phẩm hoá học (hữu cơ)...
68.250đ
91.000đ
Tác giả: Trần Thị Thúy
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 59 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách này được tác giả biên soạn với nội dung bao trùm mã học phần CH3323 cho môn học Phân tích công cụ được giảng dạy tại Viện Kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để sử dụng làm giáo trình học tập cho sinh viên. Cuốn sách bao gồm 10 chương được chia làm bốn phần với các nội dung chính như sau: Phần I: Đại cương về phân tích công cụ, trình bày khái quát về các phương pháp phân tích công cụ; Phần II: Các phương pháp phân tích quang học, bao gồm các chương 1, 2, 3, 4 trình bày các phương...
Tác giả: Tập thể tác giả
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 397 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách này được biên soạn nhằm phục vụ cho sinh viên, các kỹ sư ngành Kỹ thuật hóa chất, cũng như cho các độc giả làm việc trong lĩnh vực vận chuyển khối và các lĩnh vực liên quan. Cuốn sách được sắp xếp theo trình tự bắt đầu từ phần các kiến thức cơ bản của các hiện tượng vận chuyển, sau đó một cách có hệ thống và từng bước một tiến đến phần ứng dụng cụ thể thông qua việc xem xét các quá trình tách thực tế. Các phương trình và các công thức ở đây được mô tả và giải thích một cách chi tiết trên cơ...
Tác giả: Trần Thu Hương Phan Minh Giang
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 107 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Giáo trình giới thiệu các nhóm hợp chất trong tự nhiên có chứa trong các nguyên liệu thực vật, động vật, vi sinh vật như carbohydrat, terpenoid, steroid, alkaloid, amino acid, các hợp chất phenolic... Giáo trình bao gồm 7 chương: Chương 1. Mở đầu; Chương 2. Các carbohydrat; Chương 3. Các hợp chất terpenoid; Chương 4. Các hợp chất steroid; Chương 5. Các hợp chất alkaloid; Chương 6. Các amino acid, peptid, protein; Chương 7. Các hợp chất phenolic.
Tác giả: Tập thể tác giả
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 68 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách này được biên soạn với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về các quá trình sản xuất chất thơm chiết xuất từ thiên nhiên phục vụ cho những ngành công nghiệp quan trọng như: Tổng hợp các chất thơm, Hương phẩm, Xà phòng, Đồ hộp, Gia vị, Bánh kẹo, Bánh mì, Rượu, Nước giải khát, Chè, Cà phê, Thuốc lá, Thuốc chữa bệnh…
46.500đ
62.000đ
Tác giả: Tạ Ngọc Đôn
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 3 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Nội dung sách bao gồm 7 chương: Chương 1. Những vấn đề chung về hấp phụ và giải hấp phụ; Chương 2. Phương pháp chế tạo chất hấp phụ; Chương 3. Chất hấp phụ khoáng sét tự nhiên; Chương 4. Chất hấp phụ rây phân tử; Chương 5. Rây phân tử kích thước nano; Chương 6. Một số phương pháp đặc trưng rây phân tử; Chương 7. Những kết quả nghiên cứu và ứng dụng vật liệu rây phân tử từ khoáng sét Việt Nam.
  Trang  1 2