(0 đánh giá)
Click để đánh giá

-20%

Quốc hội
Luật phòng, chống ma túy
14.400đ
18.000đ
TS. Nguyễn Hồng Thao
Tòa án quốc tế về Luật Biển
40.000đ

Sách khuyến mãi

TS. Đinh Văn Minh - TS. Phạm Thị Huệ
64.000đ
80.000đ
Vũ Công Giao - Bùi Tiến Đạt - Nguyễn Thị Minh Hà
140.800đ
176.000đ
LS.TS. Lưu Tiến Dũng - TS. Đặng Thanh Hoa (Đồng chủ biên)
192.000đ
240.000đ
LS.TS Phan Trung Hoài
160.000đ
200.000đ

Sách khác

Quốc hội
88.000đ
110.000đ
PGS.TS. Dương Tuyết Miên
140.000đ
175.000đ