Tạp chí Công nghệ Sinh học (Journal of Biotechnology)/ Tiếng Việt- Anh/ Tập 17, số 1, năm 2019
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 100 cuốn
Tạp chí Công nghệ Sinh học (ISSN 1811-4989) công bố các công trình nghiên cứu mới, các bài tổng quan và thông báo khoa học thuộc các hướng nghiên cứu của công nghệ sinh học và lĩnh vực liên quan.
Thể thức xuất bản:
Ngôn ngữ thể hiện: tiếng Việt và tiếng Anh
Kỳ hạn xuất bản: 3 tháng/ kỳ
Khuôn khổ: 19x27 cm
Số trang: 196 trang
Giá: 50,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tạp chí Công nghệ Sinh học (Journal of Biotechnology)/ Tiếng Việt- Anh/ Tập 17, số 1, năm 2019
Tác giả:  HĐBT: Nông Văn Hải (Tổng biên tập), Trần Linh Thước- Lê Thanh Hòa- Lê Thị Thu Hiền (Phó tổng biên tập) Loại sách: Tạp chí khoa học
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Tác giả : HĐBT: Nông Văn Hải (Tổng biên tập), Trần Linh Thước- Lê Thanh Hòa- Lê Thị Thu Hiền (Phó tổng biên tập)
Còn trong kho : 100 cuốn
50,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Tạp chí Công nghệ Sinh học (ISSN 1811-4989) công bố các công trình nghiên cứu mới, các bài tổng quan và thông báo khoa học thuộc các hướng nghiên cứu của công nghệ sinh học và lĩnh vực liên quan.
Thể thức xuất bản:
Ngôn ngữ thể hiện: tiếng Việt và tiếng Anh
Kỳ hạn xuất bản: 3 tháng/ kỳ
Khuôn khổ: 19x27 cm
Số trang: 196 trang
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top