Tác giả: Nguyễn Cao Ý
Lựa chọn vị trí trong doanh nghiệp, mô hình và ứng dụng
Phát hành bởi : NXB Khoa học và Kỹ thuật
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 50 cuốn
Vấn đề lựa chọn vị trí của các doanh nghiệp luôn chịu sự tác động của các nhân tố như các chính sách về quy hoạch sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất, áp lực cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong việc cùng lựa chọn vị trí
Giá: 120,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Lựa chọn vị trí trong doanh nghiệp, mô hình và ứng dụng
Tác giả:  Nguyễn Cao Ý Loại sách: Kinh doanh
Phát hành bởi : NXB Khoa học và Kỹ thuật
Tác giả : Nguyễn Cao Ý
Còn trong kho : 50 cuốn
120,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Vấn đề lựa chọn vị trí của các doanh nghiệp luôn chịu sự tác động của các nhân tố như các chính sách về quy hoạch sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất, áp lực cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong việc cùng lựa chọn vị trí
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top