Tác giả: Đoàn Lan Phương
Lipit từ hạt một số loài thực vật Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 99 cuốn
Lipit là nhóm chất rất quan trọng trong lớp các hợp chất thiên nhiên. Về mặt sinh học, lipit có vai trò thiết yếu trong sự phát triển và duy trì sức khỏe của con người cũng như của gia súc, gia cầm. Cuốn sách được Giải Bạc, Sách hay năm 2019
Giá: 230,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Lipit từ hạt một số loài thực vật Việt Nam
Tác giả:  Đoàn Lan Phương
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Tác giả : Đoàn Lan Phương
Còn trong kho : 99 cuốn
230,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Lipit là nhóm chất rất quan trọng trong lớp các hợp chất thiên nhiên. Về mặt sinh học, lipit có vai trò thiết yếu trong sự phát triển và duy trì sức khỏe của con người cũng như của gia súc, gia cầm. Cuốn sách được Giải Bạc, Sách hay năm 2019
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top