Tác giả: Nguyễn Lan Hương (Chủ biên)
Xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ đầu thế kỷ XXI
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Xã Hội
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 34 cuốn
Xuất khẩu vũ khí không chỉ là một vấn đề kinh tế, quân sự, hoặc một thách thức kiểm soát vũ khí, mà xuất khẩu vũ khí hiển nhiên là vấn đề về chính sách đối ngoại. Trong vài năm trở lại đây, Hoa Kỳ có những điều chỉnh lớn, liên tục trong quy định xuất khẩu vũ khí. Chính sách xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ đối với Việt Nam cũng trải qua những thay đổi lớn. Điều này trở thành động thái chính sách vô cùng quan trọng, không chỉ giúp xóa đi những vết tích còn lại sau Chiến tranh Việt Nam, mà còn là biểu tượng cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đã hoàn toàn bình thường và được tăng cường hơn nữa trong hơn 20 năm qua, cũng như tiếp tục mang đến triển vọng tốt đẹp hơn trong tương lai. Trong bối cảnh quy định xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ đang biến đổi, cũng như việc Hoa Kỳ xóa bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam thì cuốn sách "Xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ đầu thế kỷ XXI" do Nguyễn Lan Hương chủ biên, nghiên cứu về thực trạng và quy định xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ càng thiết thực hơn nữa trong việc mở ra lĩnh vực hợp tác mới trong quan hệ hai nước. Cuốn sách bao gồm các phần: 1) Thực trạng xuất khẩu vũ khí toàn cầu thế kỷ XXI; 2) Thực trạng xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ đầu thế kỷ XXI; 3) Ngành công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ; 4) Luật và các quy định kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ; 5) Hoa Kỳ và các quy định kiểm soát xuất khẩu vũ khí quốc tế; 6) Chính sách xuất khẩu vũ khí của các chính quyền Hoa Kỳ; 7) Chính sách xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ đối với Việt Nam; 8) Triển vọng chính sách xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ
Giá: 82,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ đầu thế kỷ XXI
Tác giả:  Nguyễn Lan Hương (Chủ biên) Loại sách: Chính trị - Pháp luật
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Xã Hội
Tác giả : Nguyễn Lan Hương (Chủ biên)
Còn trong kho : 34 cuốn
82,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Xuất khẩu vũ khí không chỉ là một vấn đề kinh tế, quân sự, hoặc một thách thức kiểm soát vũ khí, mà xuất khẩu vũ khí hiển nhiên là vấn đề về chính sách đối ngoại. Trong vài năm trở lại đây, Hoa Kỳ có những điều chỉnh lớn, liên tục trong quy định xuất khẩu vũ khí. Chính sách xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ đối với Việt Nam cũng trải qua những thay đổi lớn. Điều này trở thành động thái chính sách vô cùng quan trọng, không chỉ giúp xóa đi những vết tích còn lại sau Chiến tranh Việt Nam, mà còn là biểu tượng cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đã hoàn toàn bình thường và được tăng cường hơn nữa trong hơn 20 năm qua, cũng như tiếp tục mang đến triển vọng tốt đẹp hơn trong tương lai. Trong bối cảnh quy định xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ đang biến đổi, cũng như việc Hoa Kỳ xóa bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam thì cuốn sách "Xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ đầu thế kỷ XXI" do Nguyễn Lan Hương chủ biên, nghiên cứu về thực trạng và quy định xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ càng thiết thực hơn nữa trong việc mở ra lĩnh vực hợp tác mới trong quan hệ hai nước. Cuốn sách bao gồm các phần: 1) Thực trạng xuất khẩu vũ khí toàn cầu thế kỷ XXI; 2) Thực trạng xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ đầu thế kỷ XXI; 3) Ngành công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ; 4) Luật và các quy định kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ; 5) Hoa Kỳ và các quy định kiểm soát xuất khẩu vũ khí quốc tế; 6) Chính sách xuất khẩu vũ khí của các chính quyền Hoa Kỳ; 7) Chính sách xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ đối với Việt Nam; 8) Triển vọng chính sách xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ
Đọc thử
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top