LŨ LỤT MIỀN TRUNG NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Năm phát hành : 2007 Còn trong kho : 99 cuốn
Chương I: Đặc điểm lũ lụt dài duyên hải miền Trung

Chương II: Các yếu tố tác động gây lũ lụt các lưu vực sông dải duyên hải miền Trung

Chương III: Đề xuất các giải pháp tổng thể phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai lũ lụt dải duyên hải miền Trung

Giá: 80,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
LŨ LỤT MIỀN TRUNG NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH
Tác giả:  Nguyễn Lập Dân,Nguyễn T. Thảo Hương,Vũ T. Thu Lan Loại sách: Khoa học công nghệ
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Tác giả : Nguyễn Lập Dân,Nguyễn T. Thảo Hương,Vũ T. Thu Lan
Còn trong kho : 99 cuốn
80,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Chương I: Đặc điểm lũ lụt dài duyên hải miền Trung

Chương II: Các yếu tố tác động gây lũ lụt các lưu vực sông dải duyên hải miền Trung

Chương III: Đề xuất các giải pháp tổng thể phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai lũ lụt dải duyên hải miền Trung

Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top