Tác giả: Tô Duy Phương
TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Năm phát hành : 2015 Còn trong kho : 97 cuốn
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ CÁC QUÁ TRÌNH TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM
CHƯƠNG 2: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM BẰNG SỤC KHÍ VÀ CHÂN KHÔNG
CHƯƠNG 3: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM TRONG LÒ ĐIỆN XỈ
CHƯƠNG 4: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM BẰNG XỈ TỔNG HỢP
CHƯƠNG 5: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM BẰNG KIM LOẠI ĐẤT HIẾM
CHƯƠNG 6: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM TRONG LÒ PLASMA
CHƯƠNG 7: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM TRONG LÒ BẮN PHÁ CHÙM ĐIỆN TỬ
CHƯƠNG 8: TINH LUYỆN THÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÚC LIÊN TỤC
CHƯƠNG 9: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM TRỰC TIẾP TỪ QUẶNG
Giá: 150,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM
Tác giả:  Tô Duy Phương Loại sách: Khoa học công nghệ
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Tác giả : Tô Duy Phương
Còn trong kho : 97 cuốn
150,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ CÁC QUÁ TRÌNH TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM
CHƯƠNG 2: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM BẰNG SỤC KHÍ VÀ CHÂN KHÔNG
CHƯƠNG 3: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM TRONG LÒ ĐIỆN XỈ
CHƯƠNG 4: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM BẰNG XỈ TỔNG HỢP
CHƯƠNG 5: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM BẰNG KIM LOẠI ĐẤT HIẾM
CHƯƠNG 6: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM TRONG LÒ PLASMA
CHƯƠNG 7: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM TRONG LÒ BẮN PHÁ CHÙM ĐIỆN TỬ
CHƯƠNG 8: TINH LUYỆN THÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÚC LIÊN TỤC
CHƯƠNG 9: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM TRỰC TIẾP TỪ QUẶNG
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top