Tạp chí khoa học
Tạp chí khoa học
Tác giả: Johan Rockstrom - Matias Klum
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 198 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.  Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được...
Tác giả: Editorial Board: Phan Trong Trinh (Editor-in-chief), Lai Vinh Cam- Nguyen Hoang- Nguyen Hong Phuong (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
State the objectives of the work. Relevant controversier or disagreements in the field should be mentioned so that a non-expert reader can delve into these issues further
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dai Hung (Editor-in-chief), Nguyen Ba An- Nguyen Duc Chien-...
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
The object of "Communications in Physics" is publication of new theoretical and experimental research works in all fields of physics. However, topical review are also welcome upon an invitation from the Editor-in-Chief. Each volume of CIP contain 4 issues, which are published quarterly.
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dai Hung (Editor-in-chief), Nguyen Ba An- Nguyen Duc Chien-...
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
The object of "Communications in Physics" is publication of new theoretical and experimental research works in all fields of physics. However, topical review are also welcome upon an invitation from the Editor-in-Chief. Each volume of CIP contain 4 issues, which are published quarterly.
Tác giả: Editorial Board: Phan Trong Trinh (Editor-in-chief), Lai Vinh Cam- Nguyen Hoang- Nguyen Hong Phuong (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
State the objectives of the work. Relevant controversier or disagreements in the field should be mentioned so that a non-expert reader can delve into these issues further
Tác giả: Editorial Board: Phan Trong Trinh (Editor-in-chief), Lai Vinh Cam- Nguyen Hoang- Nguyen Hong Phuong (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
State the objectives of the work. Relevant controversier or disagreements in the field should be mentioned so that a non-expert reader can delve into these issues further
Tác giả: Editorial Board: Khuat Dang Long (Editor-in-chief), Nguyen Duc Thanh- Nguyen Van Sinh (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Pham Thi Nhi, Khuat Dang Long A checklist of the family Ichneumonidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) from Vietnam  2. Nguyen Thanh Tung Two new earthworm species (Oligochaeta, Megascolecidae) from Vietnam  3. Tran Duc Luong, Le Danh Minh, Ho Thanh Hai A new species of the genus Halicyclops (Copepoda, Cyclopoida, Cyclopidae) from freshwater in Central Vietnam 4. Vo Van Quang, Doan Nhu Hai, Nguyen Ngoc Lam Effects of variations of environmental factors and algal bloom...
Tác giả: Editorial Board: Khuat Dang Long (Editor-in-chief), Nguyen Duc Thanh- Nguyen Van Sinh (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Vu Thi Thanh Tam New data of two mylonchulus species (Mononchida: Mylonchulidae) and an updated key to species from Vietnam  2. Vu Thi Thanh Tam New record of Coomansus venezolanus (Loof, 1964) Jairajpuri & Khan, 1977 (Mononchida: Mononchidae) for Vietnam with first description of a male  3. Vu Dinh Thong Morphological and acoustic identification of hipposiderids (Chiroptera: Hipposideridae) from Xuan Son national park, Northeastern Vietnam  4. Khuat Dang Long, Achterberg...
Tác giả: HĐBT: Khuất Đăng Long (Tổng biên tập), Nguyễn Văn Sinh- Nguyễn Đức Thành (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Vũ Thị Thanh Tâm.  Ghi nhận mới giống Mylodiscus Thome, 1939 (Dorylaimida:Qudsianematidae:Discolaiminae) cho khu hệ tuyến trùng Việt Nam với mô tả loài Mylodiscus nanus Thorne, 1939 2. Nguyễn Thị Duyên, Lê Thị Mai Lirih, Nguvễn Hữu Tiền, Trinh Quang Pháp Bước đầu điều tra thành phần loài tuyến trùng ký sinh gây hại trên cà rốt ở Hải Dương 3. Phạm Đinh Sắc Đánh giá tình trạng hiện tại của loài bọ cạp hang động Euscorpiops cavernicola Lourenẹo & Pham, 2013 (Scorpiones: Euscorpiidae)...
Tác giả: HĐBT: Khuất Đăng Long (Tổng biên tập), Nguyễn Văn Sinh- Nguyễn Đức Thành (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Lưu Anh Tú, Phạm Ngọc Doanh, Hoàng Văn Hiền, Đỗ Trung Dũng, Nguyễn Thị Hợp Sự phát triển và khả năng gây bệnh của loài sán lá phổi Paragonimus westermani ở động vật thí nghiệm 2. Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Kim Lan, Phạm Ngọc Doanh Quan hệ tiến hóa phân tử của giun đũa chó Toxocara canis thu tại tinh Phú Thọ  3. Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Giang Sơn Dẫn liệu phân tử và quan hệ phát sinh giữa một số loài chân kép họ Paradoxosomatidae ở Việt Nam (Diplopoda: Polydesmida) 4. Lê...
  Trang  1 2 3 4 5
Toán học
Tác giả: Johan Rockstrom - Matias Klum
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 198 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.  Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được...
Tác giả: Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
VJM is quarterly peer reviewed scientific journal, established by Vietnam Academy of Science and Technology and Vietnam Mathematical Society. It publishes original research papers and review articles in mathematics especialy in applied mathematics
Tác giả: Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
VJM is quarterly peer reviewed scientific journal, established by Vietnam Academy of Science and Technology and Vietnam Mathematical Society. It publishes original research papers and review articles in mathematics especialy in applied mathematics
Tác giả: Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
VJM is quarterly peer reviewed scientific journal, established by Vietnam Academy of Science and Technology and Vietnam Mathematical Society. It publishes original research papers and review articles in mathematics especialy in applied mathematics
Tác giả: Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
VJM is quarterly peer reviewed scientific journal, established by Vietnam Academy of Science and Technology and Vietnam Mathematical Society. It publishes original research papers and review articles in mathematics especialy in applied mathematics
Tác giả: Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Cohen–Macaulayness of Saturation of the Second Power of Edge Ideals/ Dô Trong Hoang. Pages 649-664 2. Some Results on Almost Sure Stability of Non-Autonomous Stochastic Differential Equations with Markovian Switching/ Nguyen Thanh Dieu. Pages 665-677 3. Gorenstein FI-Flat Dimension and Tate Homology/ Chelliah Selvaraj, Vasudevan Biju, Ramalingam Udhayakumar. Pages 679-695 4. Division of Tetranomials by Type II Pentanomials and Orthogonal Arrays/ Ryul Kim, Ok-Hyon Song, Myong-Hui Ri....
Tác giả: Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Preface/ Hans-Peter Gittel, Harald Grosse, Wolfgang Hackbusch… Pages 1-3 2. Numerical Solution of a Non-Linear Volterra Integral Equation/ K. Maleknejad, P. Torabi, S. Sauter. Pages 5-28 3. Equivalence of Estimates on a Domain and Its Boundary/ Tran Vu Khanh. Pages 29-48 4. Algorithms that Satisfy a Stopping Criterion, Probably/ Uri Ascher, Farbod Roosta-Khorasani. Pages 49-69 5. Survey on the Technique of Hierarchical Matrices/ Wolfgang Hackbusch. Pages 71-101 6. First- and...
Tác giả: Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Wronskian Formulation and Ansatz Method for Bad Boussinesq Equation/ Lu Trong Khiem Nguyen. Pages 449-462 2. An Example in the Singer Category of Algebras with Coproducts at Odd Primes/ Maurizio Brunetti, Adriana Ciampella, Luciano A. Lomonaco. Pages 463-476 3. Pseudo-Valuation Modules/ Reza Jahani-Nezhad, Foroozan Khoshayand. Pages 477-484 4. Global Stability of Pseudo Almost Periodic Solutions for a Nicholson’s Blowflies Model with a Harvesting Term/ Cemil Tunç, Bingwen Liu. Pages...
Tác giả: Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Numerical Solutions of a Class of Integral Equations and the Associated Partial Differential Equations/ Namita Das, Rajendra Prasad Lal. Pages 251-271 2. Existence and Decay of Solutions of a Mixed Nonlocal Problem/ Le Thi Phuong Ngoc, Nguyen Anh Triet, Nguyen Thanh Long. Pages 273-293 3. Order Continuous Probabilistic Riesz Norms/ Celaleddin Şençimen. Pages 295-305 4. Δ-Convergence of the Modified Mann Iteration in Complete CAT(0) Spaces/ Hadi Khatibzadeh, Sajad Ranjbar. Pages 307-313 ...

Vật lý
Tác giả: Johan Rockstrom - Matias Klum
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 198 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.  Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được...
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dai Hung (Editor-in-chief), Nguyen Ba An- Nguyen Duc Chien-...
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
The object of "Communications in Physics" is publication of new theoretical and experimental research works in all fields of physics. However, topical review are also welcome upon an invitation from the Editor-in-Chief. Each volume of CIP contain 4 issues, which are published quarterly.
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dai Hung (Editor-in-chief), Nguyen Ba An- Nguyen Duc Chien-...
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
The object of "Communications in Physics" is publication of new theoretical and experimental research works in all fields of physics. However, topical review are also welcome upon an invitation from the Editor-in-Chief. Each volume of CIP contain 4 issues, which are published quarterly.
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dai Hung (Editor-in-chief), Nguyen Ba An- Nguyen Duc Chien-...
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
The object of "Communications in Physics" is publication of new theoretical and experimental research works in all fields of physics. However, topical review are also welcome upon an invitation from the Editor-in-Chief. Each volume of CIP contain 4 issues, which are published quarterly.
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dai Hung (Editor-in-chief), Nguyen Ba An- Nguyen Duc Chien-...
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Propagation of Ultrashort Pulses in Nonlinear Media/ Cao Long Van 2. Study of Optimized Coupling Based on Micro-Lensed Fibers for Fibers and Photonic Integrated Circuits in the Framework of Telecommunications and Sensing Applications/ Sy Dat Le, Enguerran Delcourt, Pauline Girault, Aldo Gutierrez-Arroyo, Paul Azuelos, Nathalie Lorrain, Loic Bodiou, Luiz Poffo, Jean-Marc Goujon, Yannick Dumeige, Isabelle Hardy, Philippe Rochard, Jonathan Lemaitrel, Parastesh Pirasteh, Mohammed Guendouz, Thierry...
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dai Hung (Editor-in-chief), Nguyen Ba An- Nguyen Duc Chien-...
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. The Modern Induced Matter Approach of General Relativity for Quantum Mechanics/ Vo Van Thuan and Nguyen Thi Kim Thoa 2. The 3-3-1 Model with Arbitrarily Charged Leptons/ Hoang Ngoc Long, Duong Van Loi, Nguyen Chi Thao and Thanh Huu Hong Giang 3. Gravity Loop Corrections to the Standard Model Higgs in Einstein Gravity/ Masaatsu Horikoshi, Yugo Abe and Takeo Inami  4. Synthesis of Flower-like Silver Nanostructures on Silicon and Their Application in Surface-enhanced Raman Scattering/ Kieu...
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dai Hung (Editor-in-chief), Nguyen Ba An- Nguyen Duc Chien-...
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Simple Experimental Setups for Observing Wave-particle and Entanglement separability Superpositions/ Nguyen Ba An 2. A Model of Bulk Supersymmetry in Warped Spacetime/ Tran Minh Hieu 3. Spacetimes with Pseudosymmetric Energy-momentum Tensor/ Sahanous Mallick and Uday Chand De 4. WITHDRAWN: Phenomenological study of Coexistence of Magnetism and Superconductivity in Heavy Fermions Systems by Multi-component Ginzburg-Landau Functional/ Nguyen Van Hinh and Nguyen Tri Lan 5. Influence of...
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dai Hung (Editor-in-chief), Nguyen Ba An- Nguyen Duc Chien-...
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. On the CP Violation Phase in a Neutrino Mixing Model with an A4 Flavor Symmetry/ Phi Quang Van and Nguyen Thi Hong Van 2. Ripplon Modes of Two Segregated Bose-Einstein Condensates in Confined Geometry/ Tran Huu Phat and Hoang Van Quyet 3. e+e- —>hZ Collision in Randall-Sundrum Model/ Dao Thi Le Thuy and Bui Thi Ha Giang 4. Optical Properties of Eu3+ Ions in Boro-tellurite Glass/ Ngo Van Tam, Vu Phi Tuyen, and Phan Van Do 5. Controlling Optical Bistability in a Five-level Cascade...

Hóa học
Tác giả: Johan Rockstrom - Matias Klum
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 198 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.  Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được...
Tác giả: HĐBT: Trần Văn Sung (Tổng biên tập), Trần Vĩnh Diệu (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Tạp chí công bố các công trình nghiên cứu mới về các lĩnh vực Hóa học cơ bản, hóa học thực nghiệm, hóa lý thuyết, công nghệ hóa học, công nghệ hóa sinh, công nghệ vật liệu, công nghệ thực phẩm, hóa dược,...
Tác giả: HĐBT: Trần Văn Sung (Tổng biên tập), Trần Vĩnh Diệu (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Tạp chí công bố các công trình nghiên cứu mới về các lĩnh vực Hóa học cơ bản, hóa học thực nghiệm, hóa lý thuyết, công nghệ hóa học, công nghệ hóa sinh, công nghệ vật liệu, công nghệ thực phẩm, hóa dược,...
Tác giả: HĐBT: Trần Văn Sung (Tổng biên tập), Trần Vĩnh Diệu (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Tạp chí công bố các công trình nghiên cứu mới về các lĩnh vực Hóa học cơ bản, hóa học thực nghiệm, hóa lý thuyết, công nghệ hóa học, công nghệ hóa sinh, công nghệ vật liệu, công nghệ thực phẩm, hóa dược,...
Tác giả: HĐBT: Trần Văn Sung (Tổng biên tập), Trần Vĩnh Diệu (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Tạp chí công bố các công trình nghiên cứu mới về các lĩnh vực Hóa học cơ bản, hóa học thực nghiệm, hóa lý thuyết, công nghệ hóa học, công nghệ hóa sinh, công nghệ vật liệu, công nghệ thực phẩm, hóa dược,...
Tác giả: HĐBT: Trần Văn Sung (Tổng biên tập), Trần Vĩnh Diệu (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Tạp chí công bố các công trình nghiên cứu mới về các lĩnh vực Hóa học cơ bản, hóa học thực nghiệm, hóa lý thuyết, công nghệ hóa học, công nghệ hóa sinh, công nghệ vật liệu, công nghệ thực phẩm, hóa dược,...
Tác giả: HĐBT: Trần Văn Sung (Tổng biên tập), Trần Vĩnh Diệu (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Tạp chí công bố các công trình nghiên cứu mới về các lĩnh vực Hóa học cơ bản, hóa học thực nghiệm, hóa lý thuyết, công nghệ hóa học, công nghệ hóa sinh, công nghệ vật liệu, công nghệ thực phẩm, hóa dược,...
Tác giả: HĐBT: Trần Văn Sung (Tổng biên tập), Trần Vĩnh Diệu (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Cyclopeptide alkaloid and lignans from Antidesma hainanensis Merr/ Le Canh Viet Cuong, Do Thi Trang, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Le Mai Huong, Chau Van Minh, Phan Van Kiem 2. Synthesis and structure of two platinum(II) complexes containing methyl eugenoxyacetate and 2-aminobenzothiazoles/ Nguyen Thi Thanh Chi, Nguyen Thi Hoa 3. Structures of 2,5-diaryl- and 2,3,5,6-tetra[3,2-£]thiophene synthesized by the palladium- catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling...
Tác giả: HĐBT: Trần Văn Sung (Tổng biên tập), Trần Vĩnh Diệu (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Review: Possible removal of heavy metal and selective rare-earth ions by polymeric and nano-composite materials/ Nguyen Duc Hieu, Chu Thi Xuan, Pham Duc Thanh, Mai Anh Tuan 2. Screening for the main triterpenic acids in Centella asiatica samples from North and South of Vietnam/ Vo Thi Quynh Nhu, Tran Thi Phuong Thao, Tran Van Sung, Tran Van Loc 3. Study on anticoưosion properties of epoxy primers on steel/ Huynh Le Huy Cuong, Tran Vinh Dieu, Nguyen Dac Thanh, Doan Thi Yen Oanh 4. Synthesis...
Tác giả: HĐBT: Trần Văn Sung (Tổng biên tập), Trần Vĩnh Diệu (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Ngô Thị Thuận, Đặng Thanh Tuấn Bài tổng quan: Phản ứng michael chọn lọc lập thể của các enolat và ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ Asymmetric Michael reaction of enolates and applications in organic synthesis. 2. Võ Thị Quỳnh Như, Lê Thị Thu Hà, Trần Thị Phương Thảo, Trần Văn Lộc Thông báo ngắn Hoạt tính bảo vệ gan của axit asiatic tách từ cây rau má [Centella asiatica (L.) Urban] Liver-protective effect of asiatic acid isolated from Centella asiatica. 3. Ngô Thị Lan, Doãn...
  Trang  1 2
Sinh học
Tác giả: Johan Rockstrom - Matias Klum
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 198 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.  Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được...
Tác giả: Editorial Board: Khuat Dang Long (Editor-in-chief), Nguyen Duc Thanh- Nguyen Van Sinh (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Pham Thi Nhi, Khuat Dang Long A checklist of the family Ichneumonidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) from Vietnam  2. Nguyen Thanh Tung Two new earthworm species (Oligochaeta, Megascolecidae) from Vietnam  3. Tran Duc Luong, Le Danh Minh, Ho Thanh Hai A new species of the genus Halicyclops (Copepoda, Cyclopoida, Cyclopidae) from freshwater in Central Vietnam 4. Vo Van Quang, Doan Nhu Hai, Nguyen Ngoc Lam Effects of variations of environmental factors and algal bloom...
Tác giả: Editorial Board: Khuat Dang Long (Editor-in-chief), Nguyen Duc Thanh- Nguyen Van Sinh (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Vu Thi Thanh Tam New data of two mylonchulus species (Mononchida: Mylonchulidae) and an updated key to species from Vietnam  2. Vu Thi Thanh Tam New record of Coomansus venezolanus (Loof, 1964) Jairajpuri & Khan, 1977 (Mononchida: Mononchidae) for Vietnam with first description of a male  3. Vu Dinh Thong Morphological and acoustic identification of hipposiderids (Chiroptera: Hipposideridae) from Xuan Son national park, Northeastern Vietnam  4. Khuat Dang Long, Achterberg...
Tác giả: HĐBT: Khuất Đăng Long (Tổng biên tập), Nguyễn Văn Sinh- Nguyễn Đức Thành (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Vũ Thị Thanh Tâm.  Ghi nhận mới giống Mylodiscus Thome, 1939 (Dorylaimida:Qudsianematidae:Discolaiminae) cho khu hệ tuyến trùng Việt Nam với mô tả loài Mylodiscus nanus Thorne, 1939 2. Nguyễn Thị Duyên, Lê Thị Mai Lirih, Nguvễn Hữu Tiền, Trinh Quang Pháp Bước đầu điều tra thành phần loài tuyến trùng ký sinh gây hại trên cà rốt ở Hải Dương 3. Phạm Đinh Sắc Đánh giá tình trạng hiện tại của loài bọ cạp hang động Euscorpiops cavernicola Lourenẹo & Pham, 2013 (Scorpiones: Euscorpiidae)...
Tác giả: HĐBT: Khuất Đăng Long (Tổng biên tập), Nguyễn Văn Sinh- Nguyễn Đức Thành (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Lưu Anh Tú, Phạm Ngọc Doanh, Hoàng Văn Hiền, Đỗ Trung Dũng, Nguyễn Thị Hợp Sự phát triển và khả năng gây bệnh của loài sán lá phổi Paragonimus westermani ở động vật thí nghiệm 2. Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Kim Lan, Phạm Ngọc Doanh Quan hệ tiến hóa phân tử của giun đũa chó Toxocara canis thu tại tinh Phú Thọ  3. Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Giang Sơn Dẫn liệu phân tử và quan hệ phát sinh giữa một số loài chân kép họ Paradoxosomatidae ở Việt Nam (Diplopoda: Polydesmida) 4. Lê...

Công nghệ sinh học
Tác giả: Johan Rockstrom - Matias Klum
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 198 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.  Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được...
Tác giả: HĐBT: Nông Văn Hải (Tổng biên tập), Trần Linh Thước- Lê Thanh Hòa- Lê Thị Thu Hiền (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Tạp chí Công nghệ Sinh học (ISSN 1811-4989) công bố các công trình nghiên cứu mới, các bài tổng quan và thông báo khoa học thuộc các hướng nghiên cứu của công nghệ sinh học và lĩnh vực liên quan. Thể thức xuất bản: Ngôn ngữ thể hiện: tiếng Việt và tiếng Anh Kỳ hạn xuất bản: 3 tháng/ kỳ Khuôn khổ: 19x27 cm Số trang: 196 trang
Tác giả: HĐBT: Nông Văn Hải (Tổng biên tập), Trần Linh Thước- Lê Thanh Hòa- Lê Thị Thu Hiền (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Tạp chí Công nghệ Sinh học (ISSN 1811-4989) công bố các công trình nghiên cứu mới, các bài tổng quan và thông báo khoa học thuộc các hướng nghiên cứu của công nghệ sinh học và lĩnh vực liên quan. Thể thức xuất bản: Ngôn ngữ thể hiện: tiếng Việt và tiếng Anh Kỳ hạn xuất bản: 3 tháng/ kỳ Khuôn khổ: 19x27 cm Số trang: 196 trang
Tác giả: HĐBT: Nông Văn Hải (Tổng biên tập), Trần Linh Thước- Lê Thanh Hòa- Lê Thị Thu Hiền (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Tạp chí Công nghệ Sinh học (ISSN 1811-4989) công bố các công trình nghiên cứu mới, các bài tổng quan và thông báo khoa học thuộc các hướng nghiên cứu của công nghệ sinh học và lĩnh vực liên quan. Thể thức xuất bản: Ngôn ngữ thể hiện: tiếng Việt và tiếng Anh Kỳ hạn xuất bản: 3 tháng/ kỳ Khuôn khổ: 19x27 cm Số trang: 196 trang
Tác giả: HĐBT: Nông Văn Hải (Tổng biên tập), Trần Linh Thước- Lê Thanh Hòa- Lê Thị Thu Hiền (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 98 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Huy Hoàng. Hội chứng thận hư trẻ em: Cơ sở di truyền trong nghiên cứu và điều trị Childhood nephrotic syndrome: Genetic basis in studying and treatment 2. Nguyễn Hải Hà, Trần Thị Hải Yến, Vũ Phương Nhung, Ma Thị Huyền Thương, Nguyễn Đăng Tôn, Nông Văn Hải. Phát hiện đột biến trên gen RET ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể tủy Identification of mutation in the RET gene in a patient with medullary thyroid cancer 3. Nguyễn Thị Trung, Nguyễn Thị...
Tác giả: HĐBT: Nông Văn Hải (Tổng biên tập), Trần Linh Thước- Lê Thanh Hòa- Lê Thị Thu Hiền (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 97 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Huy Hoàng.  Cơ sở di truyền của bệnh vảy nến The genetic basis of psoriasis 2. Vũ Phương Nhung, Lê Thúy Quỳnh, Nguyễn Đăng Tôn, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Hải Hà.  Xây dựng phương pháp sàng lọc đột biến gen RB1 thông qua mRNA Development of RBI mutation detection method based on mRNA 3. Lê Thanh Hòa, Nguyen Thị Khuê, Nguyễn Thị Bích Nga, Đỗ Thị Roan, Đỗ Trung Dũng, Lê Thị Kim Xuyến, Đoàn Thị Thanh Hương.  Xác định cấu trúc và đặc điểm gen học hệ...
Tác giả: HĐBT: Nông Văn Hải (Tổng biên tập), Trần Linh Thước- Lê Thanh Hòa- Lê Thị Thu Hiền (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 98 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Lê Thị Thu Hiền, Hugo De Boer, Vincent Manzanilla, Hà Văn Huân, Nông Văn Hải.  Giải mã hệ gen ở thực vật và các loài thuộc chi Nhân sâm  (Panax L.)  Genome sequencing in plants and genus Panax L. 2. Lê Bắc Việt, Hoàng Thị Lan, Lương Thị Lan Anh, Nguyễn Huy Hoàng.  Phát hiện đột biến trên gen KCNJ5 ở bệnh nhân mang khối u tuyến tổng hợp aldosterone ở vỏ thượng thận  Identification of missense mutations of the KCNJ5 gene on patients suffering from aldosterone-production adenomas...

Tin học và điều khiển
Tác giả: Johan Rockstrom - Matias Klum
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 198 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.  Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được...
Tác giả: Editorial Board: Luong Chi Mai (Editor-in-chief), Bokor Józef- Fukuda Torso- Keviczky László- Mareels Iven Michiel Yvonne (Scientific advisory board)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Combination of cognitive and quantitative aspects to estimate the degree of emotions/ Manh Hung Nguyen 2. A novel integration of pd-type fuzzy logic controllers and smes devices to maintain the network frequency of a large- scale power system/ Vu Duy Thuan, Nguyen Ngoc Khoat, Hoang Ngoe Nhan, Thai Quang Vinh, Ngo Si Tan 3. Real-time table plane detection using accelerometer information and organized point cloud data from kinect sensor/ Van-Hung Le, Michiel Vlaminck, Hai Vu, Thi-Thuy Nguyen,...
Tác giả: Editorial Board: Luong Chi Mai (Editor-in-chief), Bokor Józef- Fukuda Torso- Keviczky László- Mareels Iven Michiel Yvonne (Scientific advisory board)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Direct exponent and scalar multiplication transformations of mds matrices: Some good cryptographic results for dynamic diffusion layers of block ciphers/ Luong Tran Thi, Cuong Nguyen Ngoc 2. Automatic identification of Vietnamese dialects/ Pham Ngoc Hung, Trinh Van Loan, Nguyen Hong Quang 3. Symbolic computational models for intuitionistic linguistic information/ Pham Hong Phong, Bui Cong Cuong 4. Heuristic algorithm for fragmentation and allocation in distributed object oriented databases/...

Cơ học
Tác giả: Johan Rockstrom - Matias Klum
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 198 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.  Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được...
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dong Anh (Editor-in-chief), Duong Ngoc Hai (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Frequency response of a beam-like structure to moving harmonic forces/ N. T. Khiem and P. T. Hang  2. Equivalent-inclusion approach for the conductivity of isotropic matrix composites with anisotropic inclusions/ D. Q. Hoang, P. D. Chinh and T. A. Binh  3. Free vibration analysis of joined composite conical-cylindrical-conical shells containing fluid/ V. Q. Hien, T. I. Thinh and N. M. Cuong  4. Body parameters with application of optimal differential variation method in super cavity model/...
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dong Anh (Editor-in-chief), Duong Ngoc Hai (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. A new energy indicator in damage locating vector method (DLV) for detecting multiple damaged positions in beam and truss structures/ N. M. Nhan, D. C. Du, V. D. Trung, T. V. Anh and N. T. Trung  2. Airy-based equilibrium mesh-free method for static limit analysis of plane problems/ Canh V. Le, Phuc L. H. Ho and Hoa T. Nguyen 3. Improved estimates for the effective elastic bulk modulus of random tetragonal crystal aggregates/ V. T. M. Hanh, p. D. Chinh and V. L. Dong  4. Direct numerical...
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dong Anh (Editor-in-chief), Duong Ngoc Hai (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Inverse kinematics of a serial-parallel robot used in hot forging process/ c. A. My  2. Engineering optimization by constrained differential evolution with nearest neighbor comparison/ P. H. Anh  3. Free vibration of functionally graded sandwich plates with stiffeners based on the third order shear deformation theory/ P. T. Dat, D. V. Thom and D. T. Luat  4. Postbuckling of thick FGM cylindrical panels with tangential edge constraints and temperature dependent properties/ H. V. Tung  5....
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Dong Anh (Editor-in-chief), Duong Ngoc Hai (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Calculation of transonic flows around profiles with blunt and angled leading edges/ H. T. B. Ngoc and N. M. Hung 2. An efficient numerical procedure for calculating periodic vibrations of elastic mechanisms/ N. V. Khang, N. p. Dien and N. s. Nam  3. The dispersion of Rayleigh waves in orthotropic layered half-space using matrix method/ T. T. Tuan and T. N. Trung  4. Reservoir optimization with differential evolution/ P. T. T. Phuong, H. V. Lai and B. D. Tri  5. Vibration analysis...

KH và CN biển
Tác giả: Johan Rockstrom - Matias Klum
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 198 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.  Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được...
Tác giả: HĐBT: Bùi Công Quế (Tổng biên tập), Trần Đức Thạnh- Võ Sĩ Tuấn (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Vietnam Journal of Marine Science and Technology publishes the articles on results of basic reserches and investigation, applied research, development of new approaches and technologies in research and investigations, brief information about conferences, seminars and related activities in Vietnam and abroad in the field of marine science and technology
Tác giả: HĐBT: Nguyễn Xuân Phúc (Tổng biên tập), Thái Hoàng- Phạm Quốc Long (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
The introduction should follow the key words and should be as brief as possible, it should concern itself with a clear justification for the work undertaken and the underlying theory and hypothesis, a short review of literature in the field of study is obligatory although any exhaustive review properly belongs to the discussion section
Tác giả: HĐBT: Bùi Công Quế (Tổng biên tập), Trần Đức Thạnh- Võ Sĩ Tuấn (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Vietnam Journal of Marine Science and Technology publishes the articles on results of basic reserches and investigation, applied research, development of new approaches and technologies in research and investigations, brief information about conferences, seminars and related activities in Vietnam and abroad in the field of marine science and technology
Tác giả: HĐBT: Bùi Công Quế (Tổng biên tập), Trần Đức Thạnh- Võ Sĩ Tuấn (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Vietnam Journal of Marine Science and Technology publishes the articles on results of basic reserches and investigation, applied research, development of new approaches and technologies in research and investigations, brief information about conferences, seminars and related activities in Vietnam and abroad in the field of marine science and technology
Tác giả: HĐBT: Bùi Công Quế (Tổng biên tập), Trần Đức Thạnh- Võ Sĩ Tuấn (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Quantitative analytical results on topographic feature of the Vietnam’s continental shelf within coordinates 11.7 - 14.0° and 109.5 - 110.2°/ Phi Truong Thanh 2. Evaluation of coastline development over periods in Cua Viet area by application of remote sensing technique and geographic information system (GIS)/ Dao Dinh Cham, Nguyen Thai Son 3. Nghiên cứu áp dụng phương pháp mới phân vùng các cấu trúc chính móng trước Kainozoi khu vực vịnh Bắc Bộ và lân cận/ Nguyễn Kim Dũng 4. Đánh...
Tác giả: HĐBT: Bùi Công Quế (Tổng biên tập), Trần Đức Thạnh- Võ Sĩ Tuấn (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Tính toán chiều dài đường bờ biển Việt Nam (phần lục địa) dựa trên hệ thống bản đồ địa hình toàn quốc tỷ lệ 1/50.000/ Bùi Quang Dũng, Uông Đình Khanh 2. Minh giải tài liệu trọng lực và từ dự báo cấu trúc triển vọng khoáng sản rắn khu vực thềm lục địa nam - đông nam Việt Nam/ Trần Tuấn Dũng, Bùi Việt Dũng, Nguyễn Thế Hùng 3. Chất lượng trầm tích bề mặt đáy ở vùng biển xung quanh quần đảo Thổ Chu, Kiên Giang/ Lê Thị Vinh, Phạm Hữu Tâm 4. Effect of operating parameters of hydraulic fracturing...
Tác giả: HĐBT: Bùi Công Quế (Tổng biên tập), Trần Đức Thạnh- Võ Sĩ Tuấn (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về động lực trầm tích lơ lửng trong mùa lũ tại vùng biển ven bờ cửa sông Hậu/ Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Trung Thành, Vũ Hài Đăng, Vũ Duy Vĩnh 2. Xây dựng thuật toán xử lý dữ liệu viễn thám xác định hàm lượng vật chất lơ lửng tại vùng biển ven bờ Châu thổ sông Hồng/ Nguyễn Văn Thảo, Vũ Duy Vĩnh, Nguyễn Đắc Vệ, Phạm Xuân Cảnh 3. Đặc điểm địa hình đáy và trầm tích tầng mặt vùng biển Quần đảo Thổ Chu/ Phạm Bá Trung 4. Biến động chất lượng nước vịnh Nha...
Tác giả: HĐBT: Bùi Công Quế (Tổng biên tập), Trần Đức Thạnh- Võ Sĩ Tuấn (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Tiềm năng phát triển du lịch hệ thống đảo ven bờ Việt Nam/ Uông Đình Khanh 2. Một số giải pháp phát triển bền vững kinh tế đảo Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu/ Lê Thị Kim Thoa 3. Nghiên cứu ứng dụng địa chấn trong tìm kiếm khí hydrat khu vực Tư Chính - Vũng Mây/ Phan Thiên Hương, Nguyền Thanh Tùng, Bùi Thị Hạnh 4. Ảnh hưởng của các quá trình động lực đến biến động địa hình đáy vùng ven bờ cửa sông Mê Kông/Vũ Duy Vĩnh, Trần Đình Lân, Trần Anh Tú, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn...

Khoa học trái đất
Tác giả: Johan Rockstrom - Matias Klum
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 198 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.  Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được...
Tác giả: Editorial Board: Phan Trong Trinh (Editor-in-chief), Lai Vinh Cam- Nguyen Hoang- Nguyen Hong Phuong (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
State the objectives of the work. Relevant controversier or disagreements in the field should be mentioned so that a non-expert reader can delve into these issues further
Tác giả: Editorial Board: Phan Trong Trinh (Editor-in-chief), Lai Vinh Cam- Nguyen Hoang- Nguyen Hong Phuong (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
State the objectives of the work. Relevant controversier or disagreements in the field should be mentioned so that a non-expert reader can delve into these issues further
Tác giả: Editorial Board: Phan Trong Trinh (Editor-in-chief), Lai Vinh Cam- Nguyen Hoang- Nguyen Hong Phuong (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
State the objectives of the work. Relevant controversier or disagreements in the field should be mentioned so that a non-expert reader can delve into these issues further
Tác giả: Editorial Board: Phan Trong Trinh (Editor-in-chief), Lai Vinh Cam- Nguyen Hoang- Nguyen Hong Phuong (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
State the objectives of the work. Relevant controversier or disagreements in the field should be mentioned so that a non-expert reader can delve into these issues further
Tác giả: Editorial Board: Phan Trong Trinh (Editor-in-chief), Lai Vinh Cam- Nguyen Hoang- Nguyen Hong Phuong (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Pham Thao Nguyen, Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy,  Nguyen Dinh Thai Quantifying organic carbon storage and sources in sediments of Dong Rui mangrove forests, Tien Yen district, Quang Ninh province using carbon stable isotope 2. Le Minh Tan, Nguyen Ngoc Thu, Tran Quoc Ha, Nguyen Thi Thao Tuyen Study of the morphology of the low-latitude D region ionosphere using the method of tweeks observed at Buon Ma Thuot, Dak Lak 3. Vu Thi Hoan, Ngo Thi Lu, Mikhail Kodkin, Nguyen Huu Tuyen, Phung...
Tác giả: Editorial Board: Phan Trong Trinh (Editor-in-chief), Lai Vinh Cam- Nguyen Hoang- Nguyen Hong Phuong (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Ngo Thi Lu, Rodkin M.V., Tran Viet Phuong, Phung Thi Thu Hang, Nguyen Quang, Vu Thi Hoan Algorithm and program for earthquake prediction based on the geological, geophysical, geomorphological and seismic data 2. Nguyen Hoang, Tran Thi Huong, Dao Thai Bac, Nguyen Van Vu, Nguyen Thi Thu, Cu Sy Thang, Pham Thanh Dang Magma source feature and eruption age of volcanic rocks in the Tram Tau district, Tu Le Basin 3. Bui Van Thom, Phan Trong Trinh, Ngo Tuan Tu, Nguyen Anh Duong, Nguyen Dang...
Tác giả: Editorial Board: Phan Trong Trinh (Editor-in-chief), Lai Vinh Cam- Nguyen Hoang- Nguyen Hong Phuong (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Nguyen Kim Dung, Do Due Thanh Using the analytic signal method of gravity gradient tensor (GGT) to determine the location and depth of the faults in the Pre-Cenozoic basement rocks of the Red River trough 2.Le Huy Minh, Tran Thi Lan, C. Amory-Mazaudier, R. Fleury, A. Bourdillon, J. Hu, Vu Tuan Hung, Nguyen Chien Thang, Le Truong Thanh, Nguyen Ha Thanh Continuous GPS network in Vietnam and results of study on the total electron content in the South East Asian region 3. Nguyen Ba...
Tác giả: HĐBT: Trần Trọng Hòa (Tổng biên tập), Nguyễn Văn Giảng- Phạm Hoàng Hải (Phó tổng biên tập)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 98 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Ngô Văn Liêm, Phan Trọng Trịnh, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Công Quân, Trần Văn Phong, Nguyễn Phúc Đạt.  Phân tích mối tương quan giữa các chỉ số địa mạo và hoạt động kiến tạo hiện đại của đới đứt gãy Sông Lô khu vực rìa tây nam dãy Tam Đảo 2. Vy Quốc Hải, Trần Quốc Cường, Nguyễn Viết Thuận. Về chuyển dịch vỏ Trái đất dọc đới đứt gãy Sông Hồng từ số liệu GNSS 3. Lê Triều Việt, Văn Đức Tùng, Vũ Cao Chí, Nguvễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Luân, Đào Hải Nam, Bùi Văn...

Advances Nano
Tác giả: Johan Rockstrom - Matias Klum
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 198 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.  Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được...
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Quang Liem (Editor-in-chief), Nguyen Bich Ha (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Advances in natural sciences: Nanoscience and nanotechnology is an internatonal, peer-revied, open access journal publishing articles on all aspects of nanoscience and nanotechnology.
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Quang Liem (Editor-in-chief), Nguyen Bich Ha (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Advances in natural sciences: Nanoscience and nanotechnology is an internatonal, peer-revied, open access journal publishing articles on all aspects of nanoscience and nanotechnology.
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Quang Liem (Editor-in-chief), Nguyen Bich Ha (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Advances in natural sciences: Nanoscience and nanotechnology is an internatonal, peer-revied, open access journal publishing articles on all aspects of nanoscience and nanotechnology.
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Van Hieu (Editor-in-chief), Nguyen Bich Ha- Phan Ngoc Minh (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 10 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
REVIEWS 1. Two-dimensional hexagonal semiconductors beyond graphene/ Bich Ha Nguyen and Van Hieu Nguyen 2. In situ transmission electron microscopy for magnetic nanostructures/ Duc-The Ngo and Luise Theil Kuhn PAPERS 1. Resonance-based metamaterial in the shallow sub-wavelength regime: negative refractive index and nearly perfect absorption/ Thi Trang Pham, Hoang Tung Nguyen, Dac Tuyen Le, Ba Tuan Tong, Thi Giang Trinh, Van Tuong Pham and Dinh Lam Vu 2. Low-temperature synthesis...
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Van Hieu (Editor-in-chief), Nguyen Bich Ha- Phan Ngoc Minh (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 10 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
REVIEWS 1. Rich variety of substrates for surface enhanced Raman spectroscopy/ Bich Ha Nguyen, Van Hieu Nguyen and Hong Nhung Tran 2. Recent trends in preparation and application of carbon nanotube-graphene hybrid thin films/ Van Thanh Dang, Due Dung Nguyen, Thi Thanh Cao, Phuoc Huu Le, Dai Lam Tran, Ngoc Minh Phan and Van Chuc Nguyen PAPERS 1. Basics of quantum field theory of electromagnetic interaction processes in single-layer graphene/ Van Hieu Nguyen 2. Unusual transient...
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Van Hieu (Editor-in-chief), Nguyen Bich Ha- Phan Ngoc Minh (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 10 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
REVIEWS 1. Recent advances in experimental basic research on graphene and graphene-based nanostructures/ Van Hieu Nguyen 2. Promising applications of graphene and graphene-based nanostructures/ Bich Ha Nguyen and Van Hieu Nguyen PAPERS 1. Curcumin as fluorescent probe for directly monitoring in vitro uptake of curcumin combined paclitaxel loaded PLA-TPGS nanoparticles/ Hoai Nam Nguyen, Phuong Thu Ha, Anh Sao Nguyen, Dac Tu Nguyen, Hai Doan Do, Quy Nguyen Thi and My Nhung Hoang Thi ...
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Van Hieu (Editor-in-chief), Nguyen Bich Ha- Phan Ngoc Minh (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 10 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Light trapping and plasmonic enhancement in silicon, dye-sensitized and titania solar cells/ Hong Nhung Tran, Van Hieu Nguyen, Bich Ha Nguyen and Dinh Lam Vu 2. Advances in graphene-based optoelectronics, plasmonic and photonics/ Bich Ha Nguyen and Van Hieu Nguyen 3. Targeted drug delivery nanosystems based on copolymer poly(lactide)-tocopheryl polyethylene glycol succinate for cancer treatment/ Phuong Thu Ha, Hoai Nam Nguyen, Hai Doan Do, Quoc Thong Phan, Minh Nguyet Tran Thi, Xuan...