Sách đọc nhiều
Ghé thăm gian hàng Sách
Bàn trà giới thiệu sách
Độc giả cùng chia sẻ
Phóng sự và nhân vật
Xem thêm >
Các đầu sách nổi bật trong tuần
1 2 3 4 5
Hành trình về phương Đông
88,000 đ
NXB Tổng hợp TP.HCM
Bất đẳng thức, cực trị, hệ phương trình
85,000 đ
NXB Thông tin & Truyền thông
Lần đầu làm Bố
99,000 đ
NXB Lao Động
Sách do Jackma giới thiệu
Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động khi làm việc trên cao <p class="MsoBodyText" style="text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">+Họ và tên:  Bùi Thanh  Giang<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">+ Giảng viên chính, NCV chính, TS. Kỹ thuật<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">+ Học viện công nghệ BCVT<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">+ Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1949<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">+ Quê quán: Xã Thịnh liệt, Q. Hoàng Mai HN  <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -42.55pt; line-height: 150%;"><b><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">  <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -42.55pt; line-height: 150%;"><b><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Quá trình học tập và công tác<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">+ Tốt nghiệp Đại học năng lượng Matscơva (Liên bang Nga) năm 1974 tại Khoa Điện khí hoá và Tự động hoá xí nghiệp công nghiệp và giao thông.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">+ Bảo vệ luận án Phó tiến sỹ kỹ thuật chuyên ngành Trang bị điện và Tự động hoá năm tháng 12 năm 1977 tại Đại học năng lượng Matscơva (Liên bang Nga).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">+ Từ  năm 1978 đến năm 1986 là nghiên cứu viên Phòng Kỹ thuật an toàn Điện, Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">+ Là Thư ký Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp nhà nước về Bảo hộ lao động mã số: 58.01 “Nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất các giải pháp khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động nhằm cải thiện một bước điều kiện lao động, giảm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp” (1981- 1985).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">+ Là Phó Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước mã số: 58.01.06.03 “Nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để phòng chống ảnh hưởng của trường điện từ tần số radio nhằm  đảm bảo an toàn cho những người làm việc có tiếp xúc với trường điện từ” (1983- 1985).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">+ Là Tác giả -Chủ biên 02 Tiêu chuẩn nhà nước về An toàn và Vệ sinh lao động:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">- TCVN   3620- 81:  Máy điện quay- yêu cầu an toàn. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">- TCVN  3718- 82 :  Trường điện từ  tần số radio - yêu cầu chung về an toàn. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">+ Được tặng Bằng khen của Chủ tịch Tổng công đoàn (nay là Tổng liên đoàn) lao động Việt Nam về thành tích thực hiện đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình NCKH 58- 01 giai đoạn 1981- 1985 _ Sổ khen thưởng số 274 ngày 19/5/1988 của Ban chấp hành Tổng công đoàn Việt Nam.  <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">+ Trực tiếp giảng dạy môn Kỹ thuật bảo hộ lao động cho sinh viên Khoa Sư phạm kỹ thuật, Đại học Sư phạm Hà nội (từ 1986 đến 1996) và cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ 1996 đến 2006.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">+ Đã giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho các cán bộ đang công tác trên mạng lưới BCVT về an toàn và vệ sinh lao động do Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 và Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 2 tổ chức t</span><span lang="VI" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">ừ năm 2000 đến 2009</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"> cũng như cỏc lớp huấn luyện qua mạng ĐTTX của Tập đoàn BCVT VN về ATVSLĐ, về Kiểm định các công trình kỹ thuật viễn thông từ 2005 đến 2008.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Các chức vụ đã qua</span></b><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"> +Tổ trưởng bộ môn Kỹ thuật điện- điện tử,khoa Sư phạm kỹ thuật ĐHSP Hà Nội (1986- 1991)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"> + Phó Chủ nhiệm khoa Sư phạm kỹ thuật ĐHSP Hà nội (1991- 1996)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"> + Phó trưởng phòng Đào tạo - Trung tâm đào tạo BCVT1 (1996-1997)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Các sách đã xuất bản:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">1. Sét và chống sét bảo vệ các công trình- thiết bị vễn thông, </span><span lang="PT-BR" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">NXB Bưu điện, Hà Nội -  2001 (Đồng tác giả).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt; line-height: 150%;"><span lang="PT-BR" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">2.</span><span lang="PT-BR" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"> </span><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">TS Bùi Thanh Giang (Chủ biên). Các công nghệ đào tạo từ xa và E- learning. </span><span lang="PT-BR" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">NXB Bưu điện, Hà Nội -  2004.</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">3. TS Bùi Thanh Giang. Nguồn điện cho các thiết bị viễn thông. </span><span lang="PT-BR" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">NXB Bưu điện, Hà Nội -  2002.</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">4. TS Bùi Thanh Giang. Hệ thống nguồn điện trạm viễn thông: cấu trúc, vận hành và bảo dưỡng. </span><span lang="PT-BR" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">NXB Bưu điện, Hà Nội -  2008.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt; line-height: 150%;"><span lang="PT-BR" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">5.</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"> TS Bùi Thanh Giang (Chủ biên). Thi công cáp và hầm hố cáp viễn thông. </span><span lang="PT-BR" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">NXB Bưu điện, Hà Nội -  2007.</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">6. TS Bùi Thanh Giang. Các hệ thống nguồn điện, chống sét và tiếp đất trạm viễn thông: Nguyên lý hoạt động,quản lý, vận hành và bảo dưỡng. </span><span lang="PT-BR" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">NXB Bưu điện, Hà Nội-  2005.</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">7. TS Bùi Thanh Giang. Thiết kế và thi công Các hệ thống chống sét và tiếp đất trạm viễn thông. </span><span lang="PT-BR" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">NXB Bưu điện, Hà Nội -  2007.</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">8. TS Bùi Thanh Giang. TS Nguyễn Văn Dũng. KS Vũ Hồng Sơn. Mạng ngoại vi: Thiết kế thi công và quản lý.</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"> <span lang="PT-BR">NXB Bưu điện, Hà Nội -  2006.<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt; line-height: 150%;"><span lang="PT-BR" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">9. TS Bùi Thanh Giang </span><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">(Chủ biên). Đo kiểm đánh giá chất lượng mạng ngoại vi. </span><span lang="PT-BR" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">NXB Bưu điện, Hà Nội -  2007.</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">10. TS Bùi Thanh Giang. Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động trong Bưu chính Viễn thông</span><span lang="PT-BR" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"> NXB Bưu điện, Hà Nội -  2004, tái bản năm 2006.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">11. TS Bùi Thanh Giang. Kỹ thuật an toàn trong ngành Bưu điện </span><span lang="PT-BR" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">NXB Bưu điện, Hà Nội</span><span lang="PT-BR" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"> </span><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">-  2005<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">12. TS Bùi Thanh Giang. An toàn, Vệ sinh lao động khi làm việc trên cao </span><span lang="PT-BR" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">NXB Bưu điện, Hà Nội</span><span lang="PT-BR" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"> </span><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">-  2007<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">13. TS Bùi Thanh Giang. An toàn lao động trong xây dựng, bảo dưỡng và sửa chữa mạng ngoại </span><span lang="PT-BR" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">NXB Bưu điện, Hà Nội</span><span lang="PT-BR" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"> </span><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">-  2007. Tái bản 2010.<o:p></o:p></span></p> 60,000 đ